• Loading...
 
Lịch công tác Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2022
Ngày xuất bản: 07/11/2022 2:55:00 CH
Lượt xem: 563

 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

 

LỊCH CÔNG TÁC

Của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2022

---------

           

Sau hội nghị giao ban tháng của Tỉnh đoàn, phòng Hành chính và các phòng chuyên môn tiến hành họp triển khai các nhiệm vụ đến toàn thể viên chức, người lao động.

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Tuần 1

 

 

 

 

 

Thứ ba, 01/11

 

 

 

7h30

13h30

- Ban Giám đốc dự chào cờ đầu tháng

- Ban Giám đốc dự Giao ban công tác tháng 11

 

 

 

 

Thứ  tư, 02/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ năm, 03/11

 

 

 

 

14h Ban Giám đốc lao động cùng Tổ công đoàn

 

 

 

 

Thứ sáu, 04/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ 7, 05/11

 

 

 

 

Chủ nhật, 06/11

 

 

Tuần 2

Thứ hai, 07/11

 

 

 

 

Hội ý Ban Giám đốc mở rộng

 

 

 

 

Thứ ba, 08/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  tư, 09/11

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

Thứ  năm, 10/11

 

 

 

 

Đ/c Hà kiểm tra lịch sinh hoạt cùng các phòng CM

 

 

 

 

Thứ  sáu, 11/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự sinh hoạt Tổ Đảng Trung tâm định kỳ

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 12/11

 

 

 

 

Chủ nhật, 13/11

 

 

Tuần 3

Thứ hai, 14/11

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra hoạt động của các sân chơi

 

 

 

 

Thứ ba, 15/11

 

 

 

 

Đ/c Hà kiểm tra hoạt động gian hàng thanh niên

 

 

 

 

Thứ  tư, 16/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 17/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  sáu, 18/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc dự sinh hoạt Tổ Công đoàn Trung tâm định kỳ

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 19/11

 

 

 

 

Chủ nhật, 20/11

 

 

Tuần 4

Thứ hai, 21/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ qua

 

 

 

 

Thứ ba, 22/11

 

 

 

 

Đ/c Oanh kiểm tra khu vực cùng phòng Hành chính (Đ/c Lý, Vòng)

 

 

 

 

Thứ  tư, 23/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ  năm, 24/11

 

 

 

 

Đ/c Hà kiểm tra lịch sinh hoạt cùng các phòng CM

 

 

 

 

Thứ  sáu, 25/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ  bảy, 26/11

 

 

 

 

Chủ nhật, 27/11

 

 

Tuần 5

Thứ hai, 28/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thứ ba, 29/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc lao động cùng tổ công đoàn

 

 

 

 

Thứ  tư, 30/11

 

 

 

 

Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

Thông báo khác

 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2024
 • Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 01/2024
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 12/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 11/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 11/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 10/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 9/2023
 • Lịch hoạt động của Ban Giám đốc Trung tâm Tháng 10/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 9/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Gíam đốc tháng 8/2023
 • Lịch của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 7/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 6/2023
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 4/2023
 • Kế hoạch Phân công thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 28/12/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tổ chức, sắp xếp lại đầu mối bên trong Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 02/2023
 • Lịch công tác của Ban Giám đốc Trung tâm tháng 02/2023
 • Báo cáo công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Giám đốc tháng 01/2023
 • Thông báo về việc thanh lý tài sản Hàng rào sắt B40 - Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái
 • Lịch công tác Ban giám đốc Trung tâm tháng 01/2033
 • 1-20 of 55<  1  2  3  >

  THƯ VIỆN VIDEO