• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản

 • Nội dung tìm kiếm:

  201-250 of 376<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: TB/TTNTH 2/2017 Thông báo Về Cuộc thi Tri ân người thầy
  Số: KH/TĐTN - TG 1/2017 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên “Bản hùng ca tuổi trẻ” Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2021
  Số: HD/TĐTN - TG 2/2017 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017
  Số: 1715 CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 7/3/2017 V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trong thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên
  Tài liệu Hội nghị Ban vận động tri thức trẻ 3/2017 Tài liệu Hội nghị Ban vận động tri thức trẻ
  Số: 1698-CV/TĐTN-TNNTCNVC&ĐT 22/2/2017 V/v tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường dự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
  Mẫu báo cáo 03/04/2017 Mẫu Báo cáo Tóm tắt kết quả hoạt động tháng năm 2017
  Số: 04 CT/UBH 12/1/2017 Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017
  Số: 324 KH/BTC 2/3/2017 Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khoẻ toàn dân”; Ngày hội Thanh niên; Ngày hội An toàn giao thông và Giải Việt dã truyền thống Báo Yên Bái lần thứ XV năm 2017
  Tài liệu Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 4 – Khóa IV 03/04/2015 Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
  Số: -KH/TWH 12/9/2016 Kế hoạch + đề cương kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016)
  Số: 254 KH/TĐTN-ĐKTHTN 22/2/2016 Kế hoạch Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
  Số: -HD/UBH 31/5/2016 Hướng dẫn Sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016
  Số: 34 KH/TĐTN 18/3/2013 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi "Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ VIII - năm 2013"
  Số: 24 KH/TĐTN 20/2/2013 KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
  Số: 20 KH/TĐTN 17/1/2013 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  Số: 21 KH/TĐTN 18/1/2013 KẾ HOẠCH Tổ chức gặp mặt và tuyên dương Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013)
  Số: 08 KH/TĐTN 16/10/2012 KẾ HOẠCH Triển khai xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
  Số : 14 KH/TĐTN 23/11/2012 KẾ HOẠCH Tổ chức 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.
  Số: 11 KH/TĐTN - VP 29/10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2015
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 2/10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015
  Số: 8 KH/TĐTN - VP 25/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2015
  Số: 7 KH/TĐTN - VP 1/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2015
  Số: 5 KH/TĐTN - VP 1/5/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2015
  Số: 03 KH/TĐTN - VP 3/3/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015
  Số: 12 KH/TĐTN - VP 1/12/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 3/10/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014
  Số: 9 KH/TĐTN - VP 3/9/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014
  Số 8 KH/TĐTN 2/8/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2013
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2013
  8/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2013
  8/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2013
  6/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2013
  5/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2013
  4/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2013
  Số 4 KH/TĐTN 3/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013
  Số 3 KH/TĐTN 2/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013
  Số 2 KH/TĐTN 1/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2013
  Số 1 KH/TĐTN 12/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2013
  Số 12 KH/TĐTN 07/03/2017 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2012
  Số: 11 KH/TĐTN 11 năm 2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012
  Số: 10 KH/TĐTN 9/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2012
  Số: 09 KH/TĐTN 31/8/2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012
  Số: 08 KH/TĐTN 8 /2012 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012