• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Chủ điểm công tác tháng

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  27/05/2013 Hướng dẫn Chủ điểm công tác tháng 6/2013 “Vì biển đảo quê hương - Vì đàn em thân yêu” Tải về
  27/04/2013 HƯỚNG DẪN Chủ điểm công tác tháng 5/2013 “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” Tải về
  12/2012 Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 12 năm 2012 Âm vang “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Tải về
  27/08/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2012 Thanh niên với văn hóa giao thông Tải về
  28/07/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2012 Khát vọng tuổi trẻ - Dựng xây đất nước Tải về
  28/06/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2012 “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” Tải về
  27/4/2012 HƯỚNG DẪN CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2012 Bác Hồ với tuổi trẻ - Tuổi trẻ với Bác Hồ Tải về
  22/05/2012 CHỦ ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2012 Thanh niên sống đẹp - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng Tải về
  Định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn Tải về