• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Kế hoạch các ban, đơn vị

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  1-30 of 43<  1  2  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số 63 - KH/TĐTN-TG 16/07/2018 Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Bác dạy” Tải về
  Số: 15 KH/TĐTN - TG 30/01/2018 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục của Đoàn và Kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2018 Tải về
  Số: 10 KH/TĐTN - TG 08/01/2018 Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII Tải về
  Số: 09 KH/TĐTN - TG 08/01/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Tải về
  Số: 08 KH/TĐTN - TG 04/01/2018 Kế hoạch Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019) Tải về
  Số: 33 KH/HĐĐ 20/10/2017 Kế hoạch Kiểm tra Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 Tải về
  Số: 01 KH/ĐTN-TTNTH 31/10/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Hội đồng trẻ em và tập huấn thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2017 Tải về
  Số: 04 KH/TĐTN-ĐKTHTN 11/12/2017 Kế hoạch Tổ chức ngày hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" năm 2018 Tải về
  Lịch Tập luyện màn đồng diễn múa cờ Semaphore, đồng diễn nghi thức Đội và xếp hình tại Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2017 14/09/2017 Lịch Tập luyện màn đồng diễn múa cờ Semaphore, đồng diễn nghi thức Đội và xếp hình tại Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2017 Tải về
  Số: - KH/TĐTN - VP 28/4/2017 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017 Tải về
  Số: 11 KH/TĐTN - VP 29/10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2015 Tải về
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 2/10/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015 Tải về
  Số: 8 KH/TĐTN - VP 25/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2015 Tải về
  Số: 7 KH/TĐTN - VP 1/7/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2015 Tải về
  Số: 5 KH/TĐTN - VP 1/5/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2015 Tải về
  Số: 03 KH/TĐTN - VP 3/3/2015 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2015 Tải về
  Số: 12 KH/TĐTN - VP 1/12/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014 Tải về
  Số: 10 KH/TĐTN - VP 3/10/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014 Tải về
  Số: 9 KH/TĐTN - VP 3/9/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014 Tải về
  Số 8 KH/TĐTN 2/8/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2014 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2013 Tải về
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2013 Tải về
  8/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2013 Tải về
  8/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2013 Tải về
  6/2013 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2013 Tải về