• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản >> Quy định

 • Nội dung tìm kiếm:


  Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 99QĐ/TWĐTN-CTTN 01/08/2018 Quyết định Ban hành quy chế Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022 Tải về
  Số: 89 - QĐ/TĐTN-VP 15/06/2018 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2018 Tải về
  Số: 46 - QĐ/TĐTN-VP 12/02/2018 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
  Số: 575 QĐ/TĐTN-TCKT 15/6/2017 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2017 Tải về