• Loading...
 
  • Hệ thống văn bản >> Tài liệu Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV

  • Nội dung tìm kiếm:


    Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu

    SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
    Báo cáo và phụ lục kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2012 - 2017
    Số: 71 - HD/TĐTN-VP 11/7/2017 Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022