Get Adobe Flash player

TUỔI TRẺ YÊN BÁI XUNG KÍCH, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

Bài viết

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, những vấn đề cần quan tâm

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XII, nhiệm kỳ 2007-2010 đã đề ra mục tiêu là: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng chính trị của người đoàn viên là hạt nhân tập hợp đoàn kết thanh niên; đổi mới công tác cán bộ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò và trách nhiệm của Đoàn góp thanh niên trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, thời gian qua Ban chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn như: xây dựng Đề án “Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn tại các khu vực đặc thù trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2015”; Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hành động đổi mới phương thực hoạt động Đoàn; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở, các hội thảo, hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ đảm bảo chất lượng và trẻ hoá, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng tạo cơ chế thuận lợi cho đội ngũ cán bộ Đoàn hết tuổi làm công tác thanh niên được luân chuyển… bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu về công tác cán bộ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn.

Tuy nhiên, hiện nay công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất là đối với Đoàn cấp cơ sở. Việc duy trì sinh hoạt tại các chi đoàn cơ sở nhiều nơi còn hình thức, thiếu tính sáng tạo trong việc lựa chọn hình thức sinh hoạt, chưa nắm bắt kịp thời nhu cầu và thị hiếu của đoàn viên, thanh niên, nội dung các buổi sinh hoạt còn nghèo nàn, thiếu tính hấp dẫn do vậy chưa thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; Một số cấp bộ Đoàn còn chưa thật quan tâm, thiếu sự chỉ đạo sâu sát trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn nhất là củng cố tổ chức Đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng đoàn viên, do vậy các cơ sở Đoàn, đặc biệt các cơ sở Đoàn vùng đặc thù còn lúng túng ở nhiều mặt công tác; Công tác tham mưu, phối hợp tại một số cơ sở Đoàn đối với cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chưa chặt chẽ, thiếu tính chủ động, vẫn còn tình trạng cấp uỷ “tìm việc” cho tổ chức Đoàn; Công tác Đoàn vụ tại một số cơ sở còn chưa được quan tâm, việc quản lý tài liệu, sổ sách, theo dõi đoàn viên còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa xây dựng được quy chế hoạt động riêng của Ban chấp hành. Công tác phát triển đoàn viên mới, đoàn viên tham gia xây dựng Đảng ở một số đơn vị kết quả chưa cao.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn cần quan tâm một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác kết nghĩa giữa Chi đoàn khối các cơ quan (vững mạnh) với các chi đoàn thôn, bản, khu phố (xếp loại trung bình, yếu) nhằm giúp đỡ, nâng cao chất lượng hoạt động, vươn lên đạt loại khá và vững mạnh.

- Tổ chức hoạt động giao ban cụm theo khu vực giữa các đơn vị, địa phương nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nhân rộng các mô hình, điển hình giữa các địa phương, đơn vị.

- Định kỳ tham mưu tổ chức chương trình làm việc với với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác lãnh đạo thanh niên; đồng thời tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp của các ngành đối với công tác thanh niên.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở với hình thức lựa chọn cán bộ đoàn tại các cơ sở Đoàn yếu, kém học việc trực tiếp tại tổ chức Đoàn cấp trên.

- Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ đề, nội dung sinh hoạt phải gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên thanh niên, những vấn đề mang tính thời sự và gần gũi với Đoàn viên thanh niên.

- Tiếp tục duy trì, củng cố, nhân rộng và thành lập các mô hình, các câu lạc bộ, đội nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu của thanh niên…

 

23-03-2017

 

 
 

001831199
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
588
2162
6422
35771
31200
1831199

 
  Liên kết