Get Adobe Flash player

TUỔI TRẺ YÊN BÁI XUNG KÍCH, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

Bài viết

Quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thiếu nhi

I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG :

Điều 1: Nhà thiếu nhi là cơ sở giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là trung tâm hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở ngoài nhà trường nhằm giúp cho thếu nhi mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm tập thể để cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã đề ra: “ Hình thành và phát triển toàn diện nhân cách XHCN của thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ những người lao động có văn hoá, có kỹ thuật và tính sáng tạo, đồng bộ về nghành nghề, phù hợp với sự phân công lao động của xã hội. Nhà thiếu nhi nằm trong hệ thống giáo dục của nhà nước, do nhà nước thành lập và giao cho Đoàn Thanh niên quản lý. Nhà thiếu nhi là một đơn vị sự nghiệp có tài khoản riêng, con dấu riêng, tuỳ theo quy mô, tính chất, Nhà thiếu nhi được coi tương đương với các trường phổ thông hoặc chuyên nghịêp để vận dụng các chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành cho phù hợp.

Điều 2:  Nhà thiếu nhi có hệ thống từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, ở cơ sở xã, phường, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, khu tập thể, trường học … các câu lạc bộ thiếu nhi.

Điều 3: Các Nhà thiếu nhi ở trung tâm tỉnh và thành phố lớn có điều kiện sau đây, được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Trung ương Đoàn công nhận là Cung thiếu nhi.

a- Cơ cấu tổ chức có đủ các khoản, có từ 20 phòng hoạt động trở lên với đầy đủ trang thiết bị, thu hút cùng một lúc được 500 em trở lên vào học tập và hoạt động trong các nhóm năng khiếu chuyên môn và cùng một lúc có từ 2.000 em trở lên vào tham gia các hoạt động quần chúng rộng rãi, có tác dụng trong việc hướng dẫn phương pháp cho các Nhà thiếu nhi quận, huyện và câu lạc bộ thiếu nhi cơ sở.

b- Có bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Nhà thếu nhi cấp tỉnh, thành phố.

II/ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ THIẾU NHI         

 Điều 4: Cung, Nhà thiếu nhi có 3 chức năng chính sau đây: 1- Tập hợp đông đảo thiếu nhi để giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho các em thông qua các hình thức tổ chức hoạt động quần chúng rộng rãi và hoạt động chuyên môn.

 2-Nghiên cứu, tổng kết, bồi dưỡng và hướng dẫn phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà tường.

 3- Phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng năng khiếu, tính sáng tạo cho thiếu nhi.

 Điều 5: Nhà thiếu nhi có những nhiệm vụ sau: 1-  Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích để thu hút và đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo  thiếu nhi trong khu vực.

 2- Tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội Thiếu niên Tiền phong để giáo dục các em tham gia trong Nhà thiếu nhi và tạo ra kinh nghiệm hướng dẫn phong trào.

 3- Tổ chức các lớp, các tổ, nhóm đội để học tập và thực hành chuyên môn có tính giáo dục hướng nghiệp, lao động sản xuất, khoa học kỹ thuật, thẩm mỹ rèn luyện sức khoẻ, thể thao, các hoạt động xã hội, nghi thức Đội để bồi dưỡng và phát huy sở trường, năng khiếu và đào tạo những cán bộ hoạt động cho phong trào của Đội.

 4 - Tổ chức nghiên cứu tổng kết các hình thức, phương pháp hoạt động Đội ở ngoài nhà trường, mở các lớp bồi dưỡng bằng nhều hình thức khác nhau hướng dẫn cho Nhà thiếu nhi cấp dưới, câu lạc bộ thiếu nhi cơ sở, cho cán bộ Ban chỉ huy Đội, tổng phụ trách, phụ trách giáo viên.

 5- Sử dụng và phát huy mọi năng lực và điều kiện của Nhà thiếu nhi để tổ chức các hoạt động phục vụ phong trào của Đội, nhà trường và các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương, coi đó là một phương tiện giáo dục thực tiễn cho các em.

III/ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THIẾU NHI

   Điều 6: Nội dung hoạt động của Nhà thiếu nhi là: 5 điều Bác Hồ dạy được cụ thể hoá thành 5 mặt hoạt động trong quá trình hoạt động của Đội và chương trình hoạt động chuyên môn theo chương trình thống nhất của nghành chuyên môn và Đoàn Thanh niên.

    Điều 7: Những hình thức hoạt động chủ yếu của Nhà Thiếu nhi: Các lớp chuyên môn theo sở thích ngắn hạn, phổ cập đáp ứng yêu cầu sở thích cho đông đảo thiếu nhi trong khu vực.Các lớp dài hạn, nâng cao. Các đội chuyên dành cho những em có năng khiếu. Các lớp bồi dưỡng cán bộ Đội , cán bộ phụ trách, các hội thảo, chuyên đề bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng những đội mẫu, những mô hình mẫu giúp cho cơ sở và phong trào Đội như đội nghi thức, đội tuyên truyền măng non,  xây dựng phòng truyền thống ở cơ sở.Tổ chức các câu lạc bộ, các hội quần chúng của từng loại hình theo sở thích. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống cách mạng, các cuộc thi văn nghệ, thể thao, khéo tay hay làm, sáng tạo kỹ thuật cho tất cả thiếu nhi trong khu vực. Tổ chức nói chuyện, kể chuyện, sinh hoạt chính trị xã hội truyền thống tiếp xúc với các anh hùng, chiến sỹ, các nhà văn, thơ, nhạc sĩ, khoa học kỹ thuật theo các chủ điểm sinh hoạt của Đội cho đông đảo thiếu nhi.Tổ chức các lớp hướng nghiệp, dạy nghề và góp phần sản xuất theo phương hướng phát triển kinh tế của địa phương.

     Điều 8: Phương pháp giáo dục chủ yếu trong Nhà thiếu nhi, các hoạt động của Nhà thiếu nhi phải thực hiện nguyên lý, phương châm giáo dục của Đảng những nguyên tắc hoạt động của Đội và có những phương pháp giáo dục chủ yếu như sau: Giáo dục bằng hoạt động tập thể có tổ chức, phát huy tính tự quản của các em là chính đồng thời có sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách.Học mà chơi, chơi mà học.- Liên kết phối hợp chặt chẽ các khâu bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo với tổ chức hoạt động phục vụ phong trào của Đội và phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội.

IV - ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN VÀO SINH HOẠT TRONG NHÀ THIẾU NHI

Điều 9: Tất cả thiếu niên, nhi đồng đang đi học và không đi học có sức khoẻ bình thường, tự nguyện xin tham gia các hoạt động đều được tạo điều kiện tiếp nhận vào Nhà thiếu nhi.Ở một số môn nghệ thuật thể thao có thể nhận những em từ tuổi mẫu giáo lớn và cũng có thể giữ lại những em là học sinh PTTH sinh hoạt ở các đội chuyên để làm nòng cốt.

Điều 10: Điều kiện tiếp nhận vào sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi:

a- Cá nhân thiếu nhi làm đơn xin tham gia và được cha mẹ đồng ý.

b- Chi đội, liên đội nhà trường chọn cử đến sinh hoạt Nhà thiếu nhi là những cán bộ chỉ huy và đội viên nòng cốt trong các hoạt động của Đội. Nhà thiếu nhi một năm có 2 đợt tiếp nhận chính: Đầu năm học (tháng 9) Đầu nghỉ hè (tháng 6). Các đội nhóm chuyên môn được chọn, tuyển từ các lớp của Nhà thiếu nhi.Thời gian sinh hoạt tuỳ hoàn cảnh và yêu cầu nhưng tối thiểu mỗi tuần học một buổi hai giờ.

V – CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ THIÊU NHI

    Điều 11: Bộ máy tự quản của thiếu nhi: Trong Nhà thiếu nhi thành lập một liên đội TNTP tạm thời, mỗi lớp, đội tuyển chuyên môn thành lập một chi đội tạm thời. Ban chỉ huy các chi đội và liên đội do các em bầu ra, có trách nhiệm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đội ở Nhà thiếu nhi  và kết hợp với các cơ sở Đội chính thức của đội viên để giáo dục đội viên. Các chi đội, liên đội tạm thời hoạt động theo các quy định của Điều lệ Đội trừ việc kết nạp đội viên mới và giới thiệu đội viên lên Đoàn (công việc này thuộc trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đội chính thức).

Điều 12 : Bộ máy quản lý: Một giám đốc là uỷ viên Ban thường vụ Đoàn và Hội đồng Đội chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác lãnh đạo tổ chức quản lý Nhà thiếu nhi  theo quy định và kế hoạch. Giám đốc là người có đủ phẩm chất, năng lực giáo dục (ít nhất có trình độ đại học, hoặc cao đẳng sư phạm, đã qua lớp bồi dưỡng công tác Đội và thực tế công tác thiếu nhi) được Ban Thường vụ  Đoàn chọn cử và Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm.Giám đốc nhà thiếu nhi là thành viên trong Hội đồng Đội và tuỳ điều kiện có thể tham gia chấp hành hoặc uỷ viên thường vụ, thường trực cấp bộ Đoàn trực tiếp.Mỗi Nhà thiếu nhi có từ 1 đến 2 phó giám đốc, một phó giám đốc phụ trách các hoạt động giáo dục, một phó giám đốc phụ trách  công tác quản trị, hành chính. Phó giám đốc phải được Ban Thường vụ Đoàn đồng ý và Uỷ ban nhân dân bổ nhiệm, ngoài tiêu chuẩn phẩm chất tốt, phó giám đốc phải có trình độ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực được phụ trách.Căn cứ vào điều kiện và yêu cầu thực tế thành lập các khoa, phòng trực thuộc giám đốc như phòng giáo vụ , hành chính, quản trị, tài vụ, bảo vệ … Các khoa : hoạt động quần chúng và phương pháp ( gọi tắt là khoa phương pháp).Giáo dục thẩm mỹ. Giáp dục lao động hướng nghiệp sáng tạo kỹ thuật (gọi tắt là khoa kỹ thuật).Thể thao du lịch, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng (gọi tắt là khoa thể thao).

 Mỗi khoa căn cứ vào yêu cầu và điều kiện  thực tế có thể thành lập các tổ bộ môn, để thành lập một tổ ít nhất phải có những điều kiện: có giáo viên giảng dạy hướng dẫn, có cơ sở vật chất tối thiểu, các em có nhu cầu và môn đó thích hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các trưởng, phó khoa, phòng, tổ trưởng bộ môn do giám đốc quyết định sau khi thống nhất với ban tổ chức của cấp bộ Đoàn quản lý, những cán bộ này có phẩm chất tốt, nhiệt tình yêu trẻ, có năng lực chuyên môn và sư phạm từ trình độ trung cấp trở lên. Các cán bộ giảng dạy, hướng dẫn các hoạt động trong Nhà thiếu nhi là những phụ trách đội, có phẩm chất, có ý thức chính trị, có năng lực chuyên môn và phương pháp công tác vững vàng .

Điều 13: Các hội đồng trong Nhà thiếu nhi:Hội đồng sư phạm là cơ quan tư vấn cho giám đốc về công tác chuyên môn trong việc xét duyệt quyết định và đánh giá các chương trình, các chuyên đề kinh nghiệm, sáng kiến của các mặt hoạt động giáo dục trong Nhà thiếu nhi. Hội đồng sư phạm do giám đốc Nhà thiếu nhi làm chủ tịch, các thành viên gồm những cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn giỏi trong Nhà thiếu nhi và ngoài Nhà thiếu nhi.Nhà thiếu nhi được thành lập các hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật, ban kiểm tra trong thành phần của các hội đồng và ban này đại diện của ban chỉ huy liên đội tạm thời, các hội đồng và ban hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 14: Cộng tác viên: Nhà thiếu nhi vận động thu hút các cán bộ chuyên môn có phẩm chất tốt, yêu mến các em trên các lĩnh vực làm cộng tác viên giảng dạy và hướng dẫn các em trong Nhà thiếu nhi. Nhà thiếu nhi có trách nhiệm tạo điều kiện để các cộng tác viên nắm được những vấn đề cơ bản về phương pháp công tác Đội để vận dụng vào việc hướng dẫn giảng dạy.Các cộng tác viên được xét tặng các danh hiệu khen thưởng của Đoàn Thanh niên và các cơ quan chuyên môn, được trả tiền thù lao theo chế độ Nhà nước.

VI - VỀ QUAN HỆ CHỈ ĐẠO: Điều 15: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lãnh đạo quản lý hệ thống Nhà thiếu nhi và giao cho Hội đồng Đội trực tiếp chỉ đạo theo những nội dung nêu trong quy định về Nhà thiếu nhi. Nhà thếu nhi có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung trương trình học tập và rèn luyện các bộ môn do Đoàn và cơ quan chuyên môn đã thống nhất ban hành và chịu sự kiểm tra đánh giá của cơ quan chuyên môn.

Điều 16: Nhà thiếu nhi có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp tổ chức, hoạt động, giáo dục cho các Nhà thiếu nhi và câu lạc bộ trong địa phương mình. Nhà thiếu nhi có quyền phối hợp với các cơ quan, đoàn thể các tổ chức xã hội và nhà trường, các Nhà thiếu nhi ở địa phương khác để thực hiện các yêu cầu giáo dục của mình. Nhà thiếu nhi được tổ chức hoạt động đoàn kết, hữu nghị, kết nghĩa với các Nhà thiếu nhi hoặc cơ sở Đội của các nước XHCN, được tổ chức các phân hội hữu nghị khi được cấp bộ Đoàn quản lý đồng ý.

VII - ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ

Điều 17: Các Nhà thiếu nhi hàng năm có kế hoặch xây dựng, sửa chữa mua sắm phương tiện hoạt động, đề xuất với uỷ ban kế hoạch và các ngành liên quan đưa vào kế hoạch cung ứng,

mặt khác có thể trực tếp trao đổi với các đơn vị sản xuất, kinh doanh đối với những nhu cầu số lượng ít.

Điều 18: Ngân sách của Nhà thiếu nhi bao gồm các nguồn sau: Nguồn cơ bản là Nhà nước cấp ngân sách theo kế hoạch các Nhà thiếu nhi lập dự toán, cấp bộ Đoàn đề nghị chính quyền duyệt cấp. Nguồn vận động: Cấp bộ Đoàn có kế hoạch vận động các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân địa phương giúp đỡ. Nguồn tự có : Nhà thiếu nhi thu học phí của những em tham gia các lớp học chuyên môn, năng khiếu với mức độ vừa phải. Được tổ chức một số hoạt động dịch vụ văn hoá bao gồm cả giáo dục chuyên môn, dạy nghề, thể thao, kỹ thuật và nhận gia công một số công đoạn sản xuất một số sản phẩm để các lớp học, lao động sản xuất hướng nghiệp thực hành trên cơ sở thực hiện mục tiêu giáo dục, thu nhận tài chính bổ sung cho hoạt động. Các Nhà thiếu nhi phải sử dụng nguồn tài chính vào các hoạt độnh giáo dục theo đúng quy định Nhà nước, hàng năm có quyết toán báo cáo với cấp bộ Đoàn và chính quyền.

Điều 19: Chế độ đối với cán bộ trong Nhà thiếu nhi. Các cán bộ quản lý, được hưởng các chế độ theo chức danh, các cán bộ chuyên môn được hưởng các chế độ theo bằng cấp chuyên môn nghề nghiệp.Các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được tặng các danh hiệu thi đua của Đoàn, của nghành chuyên môn và Nhà nước. Các cấp bộ Đoàn và Nhà thiếu nhi có kế hoạch tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn học tập với các hình thức để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ công tác. Các cán bộ có sai phạm tuỳ theo mức độ để có kỷ luật thích hợp theo quy định.

VII – CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Ở những nơi chưa có Nhà thiếu nhi, Ban chấp hành Đoàn các cấp căn cứ yêu cầu giáo dục và khả năng lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân quyết định thành lập Nhà thiếu nhi.

- Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm triển khai chỉ đạo thực hiện quy định, chủ động vận động các ngành, các cấp và các lực lượng tham gia vào sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác giáo dục ở các Nhà thiếu nhi có kết quả cao hơn. Thường xuyên kiểm tra đánh giá qua tổ chức hoạt động của Nhà thiếu nhi. Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các Nhà thiếu nhi theo đúng quy định này.Nhà thiếu nhi hàng năm tổng kết đánh giá báo cáo kết quả.

Điều 21: Giám đốc Nhà thiếu nhi có trách nhiệm thi hành quyết định này.                         

Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp chỉ đạo hệ thống Nhà thiếu nhi

- Giáo dục thiếu niên, nhi đồng thành những con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong đó nghành giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm trực tiếp và giữ vai trò quan trọng. Cùng với quá trình giáo dục trong nhà trường thì giáo dục ngoài nhà trường bằng những hoạt động tập thể do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh làm nòng cốt, trong đó các Nhà thiếu nhi là phương tiện thích hợp. Những năm qua hệ thống Cung, Nhà thiếu nhi đã phát triển ở các tỉnh, thành, quận, huyện và hàng ngàn câu lạc bộ thiếu nhi cơ sở phường, xã, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, khu tập thể Hoạt động của các Nhà thiếu nhi trong thời gian qua có những tiến bộ nhất định, bước đầu đáp ứng được một phần nhu cầu đòi hỏi của thiếu nhi, góp phần tạo ra nhữg kết quả tốt trong công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tuy vậy, số lượng Nhà thiếu nhi còn ít, các tỉnh đã có Cung thiếu nhi, Nhà thiếu nhi nhưng chưa thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng, nội dung, hình thức hoạt động còn nghèo, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, kinh phí hoạt động rất hạn chế, công tác tổ chức, quản lý còn lúng túng, sự chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn chưa chặt chẽ. Công tác  phối hợp chỉ đạo  giữa các bộ, các ngành với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chưa được đặt thành kế hoạch thường xuyên, toàn diện. Để tạo ra những chuyển biến mới trong việc thực hiện nghị quyết cải cách giáo dục, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thiếu nhi ngoài nhà trường, ngoài giờ lên lớp, Bộ giáo dục, Bộ văn hóa, Tổng cục Thể dục thể thao và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất phối hợp, tăng cường chỉ đạo để Nhà thiếu nhi cấp tỉnh, thành, huyện, quận tiếp tục phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy các câu lạc bộ thiếu nhi cơ sở, với những nội dung sau: 

I - BỘ GIÁO DỤC, BỘ VĂN HOÁ, TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO VÀ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ

    II - NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU ĐỂ PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO 

1 - Về chỉ đạo: Trung ương Đoàn có kế hoạch thống nhất nội dung, phương hướng giáo dục và các hoạt động chuyên môn cho các Nhà thiếu nhi trên cơ sở các ngành tuỳ theo chức năng của mình, tác động đến các hoạt động trong Nhà thiếu nhi. Hàng năm căn cứ vào những trọng tâm giáo dục đề ra chương trình phối hợp cụ thể cùng triển khai và đánh giá kết quả hoạt động của Nhà thiếu nhi.Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng với Bộ Giáo dục, Bộ Văn hoá và Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp tổng kết  kinh nghiệm và tổ chức  hoạt động về nội dung, phương pháp khoa học của công tác giáo dục hệ thống Nhà thiếu nhi để triển khai thực hiện thống nhất. Các nghành có kế hoạch giúp đỡ Nhà thiếu nhi về nghiệp vụ các bộ môn phù hợp với nghành mình.

2 - Về đào tạo và bồi dưỡng cấp bộ: Bộ giáo dục, Bộ Văn hoá và Tổng cục Thể dục thể thao cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ trong các Cung thiếu nhi, Nhà thiếu nhi.Các nghành chọn những cán bộ có phẩm chất tốt, yêu mến các em và có năng lực nghiệp vụ để cung cấp cho các Nhà thiếu nhi trên cơ sở yêu cầu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.Các bộ, Tổng cục phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề tham quan, thực tập, nghiên cứu sinh cho cán bộ đang công tác tại các Nhà thiếu nhi ở trong nước và ngoài nước, để nhanh chóng hình thành lớp cán bộ có trình độ cao. Các trường đại học của Bộ Văn hoá và Tổng cục Thể dục thể thao có kế hoạch để từng bước mở các lớp, các khoa đào tạo, bồi dưỡng, lý luận, nghiệp vụ cho cán bộ của Nhà tniếu nhi dưới hình thức tập trung, tại chức, chuyên tu. Các sở, phòng giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao chọn cử và vận động những cán bộ tốt đang công tác làm cộng tác viên giảng dạy các Nhà thiếu nhi.

 3 - Về phối hợp đầu tư cơ sở vật chất: Bộ giáo dục, Bộ Văn hoá, Tổng cục Thể dục thể thao đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị, đồ dùng học tập, giảng dạy và tập luyện cho các Nhà thiếu nhi thành một đơn vị trong kế hoạch cung cấp vật tư của mình và được ưu tiên đầu tư. Bộ Văn hoá, Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo để các Nhà văn hoá, các câu lạc bộ thể dục thể thao của ngành mình dành một phần ngân sách, thời gian, cán bộ, địa điểm và phương tiện để tổ chức các câu lạc bộ thiếu nhi, các lớp năng khiếu, các hoạt động phục vụ thu hút thiếu nhi học sinh trong khu vực, góp phần tích cực vào công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng.

4 - Bộ Văn hoá, Bộ Giáo dục, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ cử chuyên viên trong các cục, vụ chức năng để giúp các bộ và tổng cục triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết này.Trên cơ sở thực hiện tốt nghị quyết liên tịch này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ giáo dục, Bộ Văn hoá và Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu để trình lên Hội đồng Bộ trưởng ban hành một quy chế và những chính sách của Nhà nước đối với hệ thống Nhà thiếu nhi. Các bên tham gia nghị quyết liên tịch này sẽ có văn bản hướng dẫn cho ngành mình, thực hiện tốt nội dung trong văn bản, mỗi năm có một cuộc họp của lãnh đạo Bộ Giáo dục, Bộ Văn hoá, Tổng cục Thể dục thể thao, Trung ương Đoàn để kiểm điểm kết quả và ban công tác mới.

23-03-2017

 

 
 

001831208
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
597
2162
6431
35780
31200
1831208

 
  Liên kết