• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuần 15 (từ ngày 6/4 đến ngày 12/4/2020 )
Ngày xuất bản: 04/04/2020 3:30:00 CH
Lượt xem: 573

GIỜ
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
CHUẨN BỊ
 
Thứ hai, 6/4
 
8h00
Hội ý Thường trực
Các Đ/c Thường trực Tỉnh đoàn
Phòng họp BTV
 
 
Thứ ba, 7/4
 
9h00
Sinh hoạt Tổ đảng Ban Tuyên giáo + Tổ đảng Trung tâm HĐTTN
Đ/c Đinh Tiến Hùng – PBT ;
Đảng viên Tổ đảng Ban Tuyên giáo và Tổ đảng Trung tâm
Hội trường TTHĐTTN
BTG + TTHĐTTN
 
14h00
Sinh hoạt Tổ đảng Văn phòng + Tổ đảng Ban Phong trào
Đ/c Đỗ Minh Huấn – PBTTT ;
Đảng viên Tổ đảng Văn phòng và Tổ đảng Ban phong trào
Hội trường TTHĐTTN
VP + BPT
 
Thứ tư, 8/4
 
 14h00
Họp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Các Đ/c Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - GĐ TTHĐTTN 
 PHòng họp BTV
 
 
Thứ năm, 9/4
 
 
Thường trực làm việc tại cơ quan
 
 
 
 
Thứ sáu,10/4
 
 
 
 
 
 9h00
Kiểm tra phòng, chống dịch covid 19
Đ/c Đỗ Minh Huấn - PBTTT
Đ/c Mai Lê Tuyền - VP 
 Xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên
 
 
  14h00 Kiểm tra phòng, chống dịch covid 19

Đ/c Đinh Tiến Hùng - PBT

Đ/c Vũ Ngọc Hoàng - VP

 Thành phố Yên Bái    
Thứ bảy, 11/4
 
 
 
 
 
 
 
                        Chủ nhật, 12/4