• Loading...
 
Lịch công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuần 49 (từ ngày 05/12 đến ngày 11/12/2022)
Ngày xuất bản: 04/12/2022 5:03:00 CH
Lượt xem: 519

 

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHUẨN BỊ

Thứ 2, 05/12

08h00

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (2 ngày)

Thường trực Tỉnh đoàn

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Xe đ/c Tú

16h00

Chúc mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2022)

Thường trực Tỉnh đoàn

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái

Xe đ/c Tú

Thứ 3, 06/12

08h00

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thường trực Tỉnh đoàn

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Xe đ/c Tú

Thứ 4, 07/12

7h30

Làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy cơ quan

Thường trực Tỉnh đoàn;

Văn phòng, Trung tâm

Phòng đón khách TTHĐTTN

TTHĐTTN

8h30

Hội nghị tập huấn, quán triệt các nội dung liên quan đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Các đ/c Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái

Phòng họp BTV

VP

10h00 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lần thứ tư, năm 2022. Đ/c Hà Đức Hải - BT Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh Xe đ/c Tú

14h00

Tham gia Đoàn Giám sát của HĐND thành phố

Đ/c Đồng Mạnh Linh – PBT

TP Yên Bái

Xe đ/c Hùng

Thứ 5, 08/12

08h00

Dự kỳ họp thứ 10 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (2,5 ngày )

Đ/c Hà Đức Hải - BT

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Xe đ/c Tú

Thứ 6, 09/12

14h00

Họp Chấm tiêu chí thi đua cấp huyện năm 2022

Thường trực Tỉnh đoàn;

Hội đồng TĐKT; Trưởng các Ban, đơn vị

Phòng họp BTV

VP

Thứ 7, 10/12

 11h00

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

Đ/c Hà Đức Hải - BT 

Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái 

Xe đ/c Tú 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 11/12