• Loading...
 
Tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ATGT
Ngày xuất bản: 07/05/2019 10:16:00 CH
Lượt xem: 4401

Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 45-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Kết luận nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị số 18 đã đạt kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực, số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đã được kiềm chế, ùn tắc giao thông dần được cải thiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 18 ở một số nơi hiệu quả thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất nghiêm trọng, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các tuyến quốc lộ trọng điểm vẫn là nguy cơ thường trực. Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và mạnh mẽ; một số hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước chậm được khắc phục. Công tác quản lý kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện chưa đạt hiệu quả. Công tác xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông còn chưa nghiêm.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, khắc phục được những hạn chế, bất cập, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 18; quyết liệt đạt cho được mục tiêu, yêu cầu giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, lập lại trật tự, an toàn giao thông. Tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Việc phân công quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII: "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính", khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay. Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các loại hình vận tải. Siết chặt công tác quản lý vận tải, gắn chặt chẽ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp vận tải với người điều khiển phương tiện được chủ doanh nghiệp thuê. Chấn chỉnh công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện và bảo vệ môi trường. Quản lý có nền nếp hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, đường phố. Có kế hoạch xử lý những "điểm đen" tai nạn giao thông, những nút thắt ùn tắc giao thông. Thực hiện các giải pháp phát triển giao thông công cộng, từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý hoặc các chất kích thích khác; trách nhiệm của chủ phương tiện vận tải, thiếu trách nhiệm quản lý để lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đi đôi với cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đổi mới, quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn chặt chẽ trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe. Chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông; điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các đối tượng gây tai nạn giao thông.

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn. 

Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW. Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện.

Đảng uỷ Công an Trung ương thực hiện có hiệu quả vai trò thường trực giúp Ban Bí thư kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh