• Loading...
 
05 đồng chí cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Ngày xuất bản: 24/09/2020 2:54:00 CH
Lượt xem: 245

TTYB: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra 48 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX. Trong đó, có 05 đồng chí cán bộ trẻ (đạt 10,4%).

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành ngày 30/5/2019. Theo đó, công tác cơ cấu cấp ủy phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra 48 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX. Trong đó, có 05 đồng chí cán bộ trẻ (đạt 10,4%). Các đồng chí cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành khóa XIX gồm: đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn (sinh năm 1980); đ/c An Hoàng Linh – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (sinh năm 1983); đ/c Lê Trí Hà – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh (sinh năm 1981); đ/c Trần Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (sinh năm 1983); đ/c Triệu Bích Ngọc – Phó GĐ Sở VHTT&DL (sinh năm 1982).

Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn bỏ phiếu tại Đại hội

Đối với công tác nhân sự, Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự  cấp ủy khóa XIX từ rất sớm với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, hiệu quả; kiên quyết không giới thiệu tham gia cấp ủy những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện. Tiêu chuẩn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban kiểm tra T.Ư và các quy định của tỉnh.

BTG