• Loading...
 
Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII
Ngày xuất bản: 19/02/2020 2:40:00 CH
Lượt xem: 2129

Sáng 19/2/2020, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội: Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và đạt được những kết quả toàn diện. Năm 2015, xã Việt Thành đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đây là tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản được cơ cấu, quy hoạch theo hướng hình thành các vùng, sản xuất chuyên canh tập trung, phù hợp với thế mạnh của từng vùng. Diện tích đất lúa là 75ha, năng suất bình quân đạt 59 tạ/ha/vụ, sản lượng đạt 677 tấn/năm; diện tích ngô 95 ha, năng suất bình quân đạt 35 tạ/ha, sản lượng ngô đạt 332 tấn vượt mục tiêu Nghị quyết. Trồng dâu nuôi tằm được phát triển mạnh với diện tích gần 160 ha, đã trở thành ngành nghề sản xuất hàng hóa chủ lực của địa phương; Sản lượng kén tằm đạt 286 tấn (năm 2019) giá trị 28 tỷ đồng, tăng hơn 18 tỷ đồng so với năm 2015; phát triển 12 cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm quy mô tập trung; sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt 440 tấn, trong đó gia cầm 290 tấn, tăng 200 tấn so với năm 2015, đạt 168% Nghị quyết...

Trong nhiệm kỳ qua, xã đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, như nâng cấp đường điện, làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa xã, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống đê bao... Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt mức dự toán huyện giao, bình quân mỗi năm tăng thu 25%.

Văn hóa - xã hội phát triển có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị được khẳng định. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố.

Cùng với đó, xã đã triển khai có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm như: Chương trình "Mở rộng và phát triển các cây trồng chủ lực và chăn nuôi”; Chương trình "Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn"; Chương trình “Đẩy mạnh thương mại - dịch vụ sơ chế nông sản”; Chương trình “Nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã”.

Một thành tích nổi bật của xã Việt Thành là thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, là một trong 3 xã đầu tiên của huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới và là xã duy nhất không phải là xã điểm của tỉnh và của huyện trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Song, với quyết tâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Đến nay, Việt Thành vẫn là một trong các xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên. Hiện nay, xã Việt Thành đang phấn đấu để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; đã có 100% các thôn đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đã có 2 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Việt thành tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng Đảng nhằm đạt mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của ba vùng kinh tế để phát triển nhanh và bền vững.

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII; thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo chính trị của Đảng bộ xã trình tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên đã ghi nhận và biểu dương các thành tích xuất sắc mà của Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thành đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã như: Phát huy lợi thế so sánh về nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương chưa đồng bộ đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng song còn chậm so với kỳ vọng của huyện; đội ngũ cán bộ được đào tạo và nguồn cán bộ trẻ chưa nhiều; năng lực thực tiễn của một số cán bộ còn hạn chế.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Phước yêu cầu Đại hội cần tập trung thảo luận để có những giải pháp tốt nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; tập trung xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tổ chức lại sản xuất, thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lưc, giải quyết việc làm. Chăm lo, nâng cao chất lượng công tác bảo vê, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em; duy trì và nâng cao kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là xây dựng các danh hiệu văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình.

Quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong việc nói và làm, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống. Tiếp tục đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn xã.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Một trong những nội dung trọng tâm và rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên. Đại hội cần thực hiện đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo thực hiện dân chủ, trách nhiệm của từng đại biểu dự Đại hội; bầu được cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng cần lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, có uy tín, có khả năng đóng góp vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện, đồng thời đại diện địa phương mang tình cảm và niềm tin của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân xã Việt Thành đến với Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong phiên làm việc sáng ngày 19/2, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã khóa mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đến dự Đại hội

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Đoàn thanh, thiếu niên chào mừng Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Các đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh