• Loading...
 
Hội nghị tập huấn chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp lập nghiệp trong thanh niên và tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày xuất bản: 05/09/2020 8:07:00 SA
Lượt xem: 147

Ngày 04/09 – 5/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác cán bộ Đoàn, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên và Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ ủy thác vốn vay cho 160 cán bộ, đoàn viên thanh niên tại Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải.

2 tập huấn.jpg

Hội nghị tập huấn quản lý vốn vay uỷ thác

Tại chương trình các học viên đã được nghe giảng viên truyền đạt các nội dung như: Giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; Hướng dẫn giám sát và đánh giá Chương trình; Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội; Nội dung khuyến nông, lâm, các mô hình giảm nghèo; chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp…

1 Tập huấn.jpg

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác cán bộ Đoàn, chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên cán bộ Đoàn làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao năng lực, vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo; có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững trong thời gian tới trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn. Đồng thời, nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý cho ban giảm nghèo xã, các tổ vay vốn thanh niên nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý tổ TK&VV về nghiệp vụ ủy thác vốn vay NHCSXH, giúp cho việc quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Hà Hải - Thanh Thúy