• Loading...
 
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Yên Bái trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số
Ngày xuất bản: 24/09/2021 1:53:00 CH
Lượt xem: 1115

              Trong những năm gần đây, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã và đang trở thành động lực lớn cho nền kinh tế nói chung và quá trình chuyển đổi số nền kinh tế nói riêng; đặc biệt, trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số đã tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để đất nước ta nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu quốc gia nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng phát triển trở thành những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trong đó, thanh niên là nhóm lực lượng nòng cốt và được coi là đầu tàu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng “Quốc gia khởi nghiệp”. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia.

Kể từ dấu mốc tái lập tỉnh Yên Bái, 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều phong trào hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đó là luôn muốn được cống hiến tài năng, sức trẻ cho quê hương đất nước, muốn được thể hiện và khẳng định mình trong những điều kiện hoàn cảnh mới.

Từ những kết quả bước đầu của phong trào “Thanh niên lập nghiệp” giai đoạn những năm 1991 nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích và giúp đỡ thanh niên lập nghiệp trong bối cảnh kinh tế mới, các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi cây giống có năng suất cao bắt đầu được đẩy mạnh; kinh tế nông thôn từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa, phong trào phủ xanh đất trống, đồi trọc được phát động và cụ thể hóa bằng việc phát triển kinh tế hộ gia đình với gần 400 mô hình trang trại trẻ trên toàn tỉnh. Đông đảo thanh niên mạnh dạn đầu tư vốn để xây dựng và mở rộng các ngành nghề cũng đã góp phần làm đa dạng hình thức sản xuất, kinh doanh. Tổ chức Đoàn tín chấp vay 800 triệu đồng vốn để thanh niên sản xuất kinh doanh. Bức tranh trong thời điểm mới tái lập tỉnh nằm trong bối cảnh của những năm đầu thời kỳ đổi mới, đoàn viên, thanh niên vốn đang hoạt động, tư duy theo cơ chế cũ, việc chuyển đổi sang cơ chế, giai đoạn mới không tránh khỏi những bỡ ngỡ, xáo trộn; các cơ chế chính sách, nguồn lực dành cho thanh niên chưa nhiều và rõ nét; các nguồn vốn vay cho thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế còn hạn chế.

  Cho đến hiện nay, các phong trào của tổ chức Đoàn đã được phát triển manh mẽ  như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và các chương trình “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” “Đồng hành trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ”. Các phong trào trên với tính lan tỏa, thiết thực, rộng khắp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn lịch sử đã đạt nhiều kết quả nổi bật.   

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh triển khai rộng rãi và được cụ thể hóa ở từng đối tượng thanh niên gắn với các hoạt động cụ thể. Bình quân hằng năm, có trên 100 đề tài, dự án tham gia Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Các hoạt động để đoàn viên, thanh niên được thể hiện các ý tưởng sáng tạo như: tổ chức lớp tập huấn thúc đẩy sáng tạo cho cán bộ Đoàn - Hội và đoàn viên thanh niên theo định hướng STEM, tập huấn khởi sự kinh doanh cho đoàn viên thanh niên; Diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp; tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp; tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ thường xuyên tổ chức. Trong việc phối hợp triển khai Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc thu thập dữ liệu bản đồ số. Việc cập nhật ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên lên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam được đẩy mạnh với trên 6.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được cập nhật hằng năm. Công tác tuyên truyền của Đoàn luôn đổi mới dưới nhiều hình thức trên nhiều nền tảng mạng xã hội, chuyên mục về khoa học công nghệ trên website Tỉnh đoàn được thành lập và duy trì.

Ý tưởng sáng tạo được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa, triển khai các hoạt động thực tiễn của Đoàn dưới nhiều hình thức, cách làm mới. Nhiều cách làm, mô hình, công trình thanh niên được Trung ương Đoàn ghi nhận và nhân rộng trên toàn quốc. Tiêu biểu như: các công trình thanh niên tình nguyện như: mở đường Tà Xi Láng; công trình trồng cây Sơn tra dưới tán rừng phòng hộ; công trình “Khai hoang 110 ha Ruộng bậc thang” tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải; công trình “Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ năm 2018”; công trình “Thắp sáng đường quê”; công trình “Con đường em đến trường”... là những công trình thanh niên tình nguyện tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu đậm trong xã hội và cộng đồng, nhiều công trình được Trung ương Đoàn ghi nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Đó là những sản phẩm sáng tạo thực tiễn nổi bật của tuổi trẻ Yên Bái góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp thời gian qua đã có một bước tiến mới với 297 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã do thanh niên làm nòng cốt, 28 doanh nghiệp trẻ được thành lập, đi vào hoạt động với trên 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức Đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn vay với tổng dư nợ đến nay đạt trên 634 tỷ đồng. Các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế của thanh niên đã góp phần quan trọng chuyển đổi phương thức sản suất, kinh doanh, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương, xây dựng, phát triển thành những hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tiêu biểu được triển khai nhân rộng đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tiêu biểu như: Hợp tác xã sản xuất Dược liệu Viễn Sơn do đoàn viên Phạm Văn Hậu làm Giám đốc với 15 thành viên tham gia được Huyện đoàn Văn Yên vận động thành lập năm 2019 với nguồn vốn ban đầu 500 triệu đồng đã đạt doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng, hiện nay, hợp tác xã đang phát triển trên 20 loại cây giống dược liệu và tiếp tục sản xuất thêm một số sản phẩm thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với các sản phẩm dược liệu nguồn gốc thiên nhiên. Công ty TNHH thương mại và Du lịch Hello Mù Cang Chải, trụ sở tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải được thành lập tháng 01/2020 do đoàn viên Giàng A Dê làm giám đốc đã vận động sáng tạo, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông để phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng Hello Mù Cang Chải đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước....

Trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thanh niên luôn chủ động đi đầu trong kinh doanh hình thức dịch vụ mới như: thương mại điện tử, dạy học online...  dựa trên nền tảng công nghệ số và internet, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, tạo thêm nguồn thu cho địa phương. Việc chuyển đổi số được triển khai bước đầu có hiệu quả, đặc biệt trong đổi mới công tác giáo dục của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thông qua các Cuộc thi trực tuyến trên nhiều nền tảng mạng xã hội; triển khai việc giáo dục trực quan qua các ứng dụng, phần mềm do tổ chức Đoàn xây dựng. Môi trường số được các cấp bộ Đoàn khai thác hiệu quả trong việc nắm bắt tư tưởng, dư luận của đoàn viên thanh niên; trong áp dụng triển khai công việc trực tuyến, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số của tuổi trẻ Yên Bái còn một số mặt hạn chế: các đề tài khoa học do thanh niên làm chủ còn ít, nhiều đề tài có tính áp dụng thực tiễn chưa cao; việc phối hợp, huy động các nguồn lực đầu tư cho thanh niên ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, việc tiếp cận các nguồn lực ban đầu để phát triển ý tưởng khởi nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên chưa có nhiều mô hình quy mô lớn và chủ yếu là lĩnh vực nông lâm nghiệp; mặt bằng trình độ ngoại ngữ, tin học của thanh niên còn thấp.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nội dung “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số” là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ; “thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo” là một trong những giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây cũng là một trong bảy nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, cụ thể là: “Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số”.  Để góp phần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công ngh, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Triển khai rộng rãi, đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về ứng dụng khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức, nếu không thực sự tích cực, chủ động, không có kế hoạch và chiến lược cụ thể, thanh niên Yên Bái sẽ bị tụt hậu. Do đó, đây là trách nhiệm và sứ mệnh đòi hỏi thanh niên Yên Bái phải nhận thức đầy đủ.

Thứ hai: tạo môi trường thuận lợi để thanh niên đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ; ứng dụng nhanh những ý tưởng, sáng tạo vào thực tiễn để khởi nghiệp, lập nghiệp

Thứ ba: Tăng cường việc giới thiệu, chia sẻ các mô hình, cách làm hay, điển hình trong triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ và triển khai các mô hình hiệu quả; kịp thời phát hiện những tài năng trẻ để hỗ trợ, bồi dưỡng, nhân rộng.

Thứ tư: tổ chức các hoạt động, các buổi tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Đội chủ chốt nhằm nâng cao nhận thức đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu cho thanh niên học hỏi kinh nghiệm, trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học; các diễn giả, chủ doanh nghiệp thành công. Từng bước nâng cao “năng lực số” cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Thứ năm: Phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu tạo cơ chế thuận lợi cho thanh niên tham gia đăng ký, đảm nhận, triển khai các chương trình, đề án, dự án về đổi mới khoa học công nghệ, sáng tạo gắn với việc cụ thể hóa các quy định tại Luật thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030.  Triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức có hiệu quả các Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thi Tin học trẻ, Hội thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp hàng năm. Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể khẳng định trong quá trình phát triển 30 năm qua, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển chung của tỉnh Yên Bái. Tuổi trẻ Yên Bái mong muốn và quyết tâm đóng góp sức trẻ, sức sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng tỉnh Yên Bái “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

 

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư Tỉnh đoàn