• Loading...
 
Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Yên Bái, sinh hoạt quý II năm 2020
Ngày xuất bản: 29/05/2020 10:17:00 SA
Lượt xem: 8639

TTYB: Ngày 28/5/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt quý II, năm 2020.

Tại buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) đã đánh giá kết quả hoạt động quý II, thảo luận phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ quý III/2020 và phân công cụ thể chi tiết nhiệm vụ của các thành viên trong CLB.

Đồng chí Chủ nhiệm CLB triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II cho CLB lý luận trẻ tỉnh Yên Bái

Đồng chí Triệu Trí Lộc – Chủ nhiệm CLB, đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý III, đi sâu vào tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 – 30/6/2020). Tham gia Hội nghị đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB nhất trí cao về việc đổi mới các hình thức tuyên truyền như tranh ảnh cổ động, infographic, video, trailer…để phù hợp với đối tượng đoàn viên thanh niên về các vấn đề lý luận chính trị thường mang tính khô khan.

 

 

 

Lại Tuyến