• Loading...
 
Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên sinh hoạt tháng 10/2019
Ngày xuất bản: 17/10/2019 4:24:00 CH
Lượt xem: 381

Chiều ngày 17/10/2019, tại Hội trường văn phòng Tỉnh đoàn, Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đảng viên đã được quán triệt các nội dung như: Thông qua báo cáo kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2019; Báo cáo kết quả xét ý tưởng, giải pháp, sáng kiến Quý III/2019; Quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 "về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền"; Kết luận số 55-KL/TW về “Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”; Quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế có hiệu lực từ ngày 20/8/2019, bước đi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp
gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11-1955- 10/11/2020)
 

Tại Hội nghị sau khi quán triệt triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và thông tin tình hình chính trị, thời sự, kinh tế xã hội. Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên đã tổ chức phát động và ký cam kết hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (10/11-1955- 10/11/2020) giữa các các Tổ đảng, các Ban, đơn vị và các đoàn thể với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ban Chi ủy và Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn./.

Ngọc Hà