• Loading...
 
Đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX dưới 30 tuổi
Ngày xuất bản: 23/09/2020 12:16:00 CH
Lượt xem: 733

 TTYB: Trong số 325 đại biểu đại diện cho trên 57.000 đảng viên trên toàn tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1991 thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Yên Bái.

Sáng 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

Trong số 325 đại biểu chính thức, có 45 đại biểu đương nhiên và 280 đại biểu bầu từ đại hội cấp trên cơ sở; có 81 đại biểu nữ, 92 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Về độ tuổi: có 01 đại biểu dưới 30 tuổi; 70 đại biểu từ 30 đến 40 tuổi; 166 đại biểu từ 40 đến 50 tuổi; 88 đại biểu từ 50 đến 60 tuổi. Về trình độ: có 110 đại biểu có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; có 214 đại biểu có trình độ Đại học, Cao đẳng.


Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội

Đại biểu nữ trẻ tuổi nhất là đồng chí Dương Thị Ngân, sinh năm 1987, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Văn Chấn. Đại biểu nam trẻ tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1991 thuộc Đảng bộ quân sự tỉnh Yên Bái. Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuyên trách tham dự Đại hội gồm 07 đồng chí (cấp tỉnh và cấp huyện).

Đại biểu Nguyễn Văn Chung - đại biểu nam trẻ nhất Đại hội


Đại biểu Dương Thị Ngân (đứng thứ hai bên trái sang) là đại biểu nữ trẻ nhất Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội sẽ thông qua các nội dung quan trọng như Thông qua Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.

Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đại hội cũng thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

BTG