• Loading...
 
Nâng cao công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên từ nhận thức
Ngày xuất bản: 07/11/2019 3:54:00 CH
Lượt xem: 2737

Thanh niên là rường cột của nước nhà”, “Đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng”, đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà Đảng Cộng sản Viêt Nam dành cho thanh niên. Trong quá trình phát triển của mình, Đoàn Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡngthanh niên luôn phát huy vai trò là hạt nhân tiêu biểu trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi ra đời, Đảng đã luôn chọn lọc những thanh niên xuất sắc, những quần chúng ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, để xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh. Đối với tổ chức Đoàn, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên luôn giữ môt vai trò quan trọng, là một trong những nhiệm vụ then chốt hàng năm của các cấp bộ Đoàn – Hội nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chú trọng triển khai, thực hiện thông qua các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện cống hiến, trưởng thành. Qua các phong trào kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp với số lượng và chất lượng ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở đoàn và tạo nguồn cán bộ, đảng viên trẻ có chất lượng cho Đảng.

Không thể phủ nhận một thực tế là đại đa số thanh niên hiện nay đều tin tưởng vào đường lối, chính sách và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu suốt đời vì lý tưởng của Đảng. Chính từ sự tin tưởng ấy cùng với sự phấn đấu hết mình vì mục tiêu chung của Đảng mà nhiều đảng viên trẻ đã và đang được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay có không ít bạn trẻ có những nhận thức chưa đúng đắn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tìm mọi cách để được kết nạp vào Đảng với mục đích để được thăng quan tiến chức, phấn đấu vào Đảng không phải với mục đích cống hiến mà là “bình phong” để tiến thân. Hoặc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng rồi thì không tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực cống hiến dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng, tạo mắt xích yếu trong tổ chức Đảng, ngoài ra tạo nên sự bức xúc của các quần chúng, đoàn viên ưu tú khác chưa được đứng trong hàng ngũ của Đảng... Thực tế hiện nay, có một số cơ sở đoàn điều kiện để kết nạp Đảng tương đối thuận lợi theo hướng cần số lượng để báo cáo về công tác phát triển Đảng hàng năm hơn cần chất lượng nên đoàn viên thanh niên ở những nơi đó không có động lực cao trong việc phấn đấu, tu dưỡng thường xuyên mà vẫn nghiễm nhiên được giới thiệu kết nạp Đảng điều ấy ảnh hướng lớn tới uy tín của tổ chức Đoàn rất nhiều.

Thực trạng đó đã và đang đặt ra cho tổ chức Đoàn tỉnh Yên Bái nhiều thách thức cần tháo gỡ. Đầu tiên là giúp thanh niên thấm nhuần lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng cộng sản, giáo dục cho thanh niên có nhận thức đúng đắn về tổ chức Đảng, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thanh niên không ngừng nỗ lực phấn đấu để trưởng thành từ đó phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú ấy giới thiệu cho Đảng. Đối với những đoàn viên thanh niên còn có suy nghĩ lệch lạc, phải giáo dục cho họ hiểu vào Đảng không phải để tiến thân, cần định hướng đúng đắn để thanh niên thấy rằng vào Đảng là niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ những người ưu tú, để được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đó phải là mục tiêu, là sự phát triển tự nhiên của thanh niên.   

   

Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ lệnh cho các đội trưởng Đội TNTN tham gia khai hoang ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng ấy của tổ chức Đoàn, trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã có nhiều hành động tích cực, đi sâu vào công tác giáo dục làm nền móng vững chắc cho công tác phát triển Đảng viên trẻ trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đoàn Yên Bái cho biết: “Để đáp ứng này càng cao của công tác xây dựng Đảng, tuy rằng trong những năm qua công tác triển Đảng trong tổ chức Đoàn thanh niên gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tổ chức Đoàn đã luôn nỗ lực để làm tốt vai trò của mình; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chủ động tham mưu về công tác phát triển đảng viên trẻ; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm. Công tác phát triển đảng viên mới trong đội ngũ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ từ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đến triển khai sâu rộng các phong trào thanh niên. Đặc biệt là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về  "Đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chỉ thị 01 - CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Tổ chức Đoàn - Hội là nơi thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành

Ngoài ra các cấp bộ Đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn phù hợp với đoàn viên thanh niên ở từng lĩnh vực, địa bàn như: Thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc, hành trình về nguồn, đến với các địa danh, di tích lịch sử cách mạng…; tổ chức các diễn đàn “ Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, đối thoại, trao đổi với cấp uỷ về công tác thanh niên, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên...giúp thanh niên nâng cao tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong quá trình rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng cũng như được thể hiện khả năng của bản thân thông qua các hoạt động cụ thể.

Hàng năm, đoàn thanh niên các cấp làm tốt công tác cho đoàn viên đăng ký thực hiện có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, giúp đoàn viên thanh niên xây dựng con đường phát triển từ nền móng, không vội vàng, từng bước rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ bản thân từ đó nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới tại những nơi có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, như kết nạp tại di tích lịch sử cách mạng, nhà truyền thống, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện, công trình thanh niên... Để thanh niên cảm thấy tự hào hơn, trách nhiệm hơn khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tạo động lực để những thanh niên khác tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, nuôi ước mơ được Đảng xem xét, kết nạp.

Với những hướng đi đúng đắn, nâng cao công tác phát triển Đảng từ nhận thức; từ năm 2017 đến nay, công tác phát triển Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận cụ thể như các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 4.862 Đoàn viên ưu tú, trong đó 3.402 đồng chí kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đạt 69,97 %. Nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú được tham gia trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh có 862 đồng chí Đảng viên trẻ đang tham gia cấp uỷ các cấp. Những kết quả ấy khẳng định vai trò, của tổ chức Đoàn trong việc ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển đoàn viên thanh niên ưu tú của tỉnh nhà, khẳng định sự uy tín của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đối với Đảng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng./.

Lại Tuyến