• Loading...
 
INFOGRAPHIC Bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị của Đoàn
Ngày xuất bản: 24/10/2017 1:27:09 SA

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giới thiệu toàn văn  Bộ tài liệu 6 bài học Lý luận chính trị 

 

Bộ tài liệu được thiết kế dạng Infographic theo các chuyên đề, kích thước khổ A4, thuận lợi để các đơn vị có thể dùng làm tài liệu học tập, giảng dạy và sinh hoạt chi đoàn (trình chiếu hoặc in thành dạng văn bản). Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.  Link tải tải liệu: https://drive.google.com/drive/folders/0B0xFiGgBLuBuSTBKNVRkSzdRYUk?usp=sharing