• Loading...
 
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11 + tháng 12 năm 2017 "Tuyên truyền thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022"
Ngày xuất bản: 15/11/2017 12:00:00 SA

 INFOGRAPHIC ĐỀ CƯƠNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CẢ NƯỚC ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ TRONG 5 NĂM QUA?!