• Loading...
 
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 20/03/2017 9:58:00 SA
Lượt xem: 620

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012)

*CỜ ĐOÀN

 

- Nền đỏ                  

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.                  

- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.                  

- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.      

* HUY HIỆU ĐOÀN   

BÀI CA CHÍNH THỨC  CỦA ĐOÀN

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Nhạc và lời: Hoàng Hoà

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,

Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,

Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:                                      

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.