• Loading...
 
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chương IV
Ngày xuất bản: 20/03/2017 10:07:00 SA
Lượt xem: 587

Thế hệ trẻ Yên Bái, tích cực xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc (1975-1985)


                 I. Hăng hái xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ I.(1)

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân và dân miền Nam, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Trong không khí sôi động đó của cả dân tộc, tuổi trẻ Yên Bái vinh dự tiếp tục đón nhận những nhiệm vụ mới của cách mạng. Tỉnh Đoàn đã tổ chức một đợt tuyên truyền rất rầm rộ trong hế hệ trẻ trên toàn tỉnh về chiến thắng miền Nam và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Theo tinh thần Nghị quyết 245/NQ-TW, ngày 20-9-1975 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) và Quyết định ngày 27/12/1975 của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về các Khu tự trị tự giải thể. Ngày 3-1-1976 tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh: Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai. Tuy mới hợp nhất, nhưng nhân dân và tuổi trẻ ba tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai vốn có truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường, các phong tục tập quán của nhân dân và các dân tộc trong tỉnh có nhiều nét tương đồng, có mối quan hệ khăng khít bên nhau qua nhiều thế hệ. Nay cùng cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, bảo vệ biên giới, ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Để thống nhất sự chỉ đạo chung, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm thời Hoàng Liên Sơn do đồng chí Địch Ngọc Lân được chỉ định là Quyền Bí thư đã chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp trong toàn tỉnh kiện toàn và bắt tay ngay vào việc động viên thanh niên nỗ lực phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trọng đại của Đảng bộ đề ra, xác định cơ cấu kinh tế của tỉnh là: Công - nông - lâm.

Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/1976), tuổi trẻ trong toàn tỉnh đã hăng hái thi đua thực hiện 4 phong trào lớn do Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh lần thứ 21 (khoá III) phát động. Đó là:

+ Phong trào "Lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc" và "Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch" trong khu vực sản xuất.

+ Phong trào "Quyết thắng" trong lực lượng vũ trang.

+ Phong trào học tập trong các tầng lớp thanh niên. Riêng trong thanh niên trường học là phong trào xây dựng tập thể học sinh XHCN".

+ Phong trào rèn luyện thân thể và xây dựng nếp sống mới.

Cùng với 4 phong trào lớn do Trung ương Đoàn phát động, BCH Tỉnh Đoàn đã thực hiện tốt "Phong trào của Tỉnh Đoàn - Phong trào tình nguyện xây dựng Tổ quốc; học tập, rèn luyện thân thể và thực hiện nếp sống mới.

Hầu hết các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia một cách sôi nổi, rộng khắp... Đoàn Thanh niên xã Bản Phiệt (Mường Khương) đã đảm nhận đào đắp xây dựng hồ K8 để thả cá, lấy nước phục vụ sản xuất cây trồng. Với tinh thần "vượt khó", hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên các dân tộc đã lao động hăng say, quyết tâm hoàn thành công trình trước thời gian quy định. Đoàn trường Sư phạm 2, đã huy động tất cả đoàn viên, thanh niên tổ chức lao động lấy được 350m3 cát trị giá 945 đồng góp phần xây dựng các công trình của tỉnh. Trong việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, chi đoàn TL3 thực tập với 4 nhiệm vụ: Giảng dạy, lao động, chủ nhiệm và khoa học giáo dục, kết quả có 100% cán bộ đoàn viên thanh niên đạt điểm tốt. Ngoài ra Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Đoàn chiếu bóng quốc doanh tổ chức "Tháng phim thanh niên"; thi tìm hiểu gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng qua các bộ phim truyền thống đấu tranh cách mạng; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm di tích lịch sử...

Phong trào "Lao động tình nguyện xây dựng Tổ quốc" được thực hiện có kết quả ở tất cả các ngành, các cấp, phát triển mạnh mẽ về bề rộng, bề sâu. Tiêu biểu như đoàn viên, thanh niên huyện Văn Chấn đã phát động phong trào đăng ký tình nguyện làm nhiều công cho HTX và nhận những việc khó, việc nặng như: Làm thuỷ lợi, làm bèo hoa dâu; xung kích ra đồng cấy hết diện tích, tham gia chăm bón lúa chiêm xuân. Hàng ngàn thanh niên đã ra đồng làm cỏ, chuyển được hơn 10.000 tấn phân để bón thúc và đón đồng cho lúa. Tiêu biểu là đoàn viên, thanh niên xã Tú Lệ tham gia trồng được 77 hécta đậu tương xuân vào chân ruộng cấy 1 vụ. Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ IV, đoàn viên và thanh niên toàn tỉnh đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước cả năm trước và đúng hạn. Điển hình ở Trấn Yên đã có 2.192 đoàn viên, thanh niên làm được 300mét đường dân sinh, đào đắp được 600m3 đá thuỷ lợi, lấy 16m3 khối sỏi. Riêng ở nông trường Trần Phú có 600 đoàn viên, thanh niên làm đất trồng được 10hécta chè, vận chuyển đá rải cấp phối được 50m đường bộ nông trường. Thanh niên các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu, Yên Bái... đã làm 9.965 công lao động cộng sản chủ nghĩa. Trong hơn 1 tháng thi đua, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã làm được 21.074 công lao động cộng sản chủ nghĩa.

Là tỉnh có tiềm năng về nông, lâm nghiệp, tuổi trẻ nông thôn có nhiều điều kiện để phát huy vai trò của mình trong sản xuất kinh doanh, các cơ sở Đoàn đã tổ chức, động viên thanh niên đăng ký phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Thể theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và thanh niên cả nước, Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã quyết định đổi tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tháng 7 năm 1977, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Thay mặt cho 50.883 đoàn viên và 94.164 thanh niên các dân tộc đang học tập, công tác trong toàn tỉnh, 300 đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh tiêu biểu cho các cơ sở Đoàn về dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua là: Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, từ khi hợp nhất tỉnh, các cơ sở Đoàn đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng cho thanh niên; tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp vẻ vang của Đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào việc tổ chức, động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của đoàn viên, thanh niên của tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn. Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Địch Ngọc Lân làm Bí thư. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Dương Việt Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao sự cống hiến của tuổi trẻ trong những năm qua đồng thời đồng chí cũng chỉ thị cho Đoàn Thanh niên những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát huy thắng lợi của Đại hội Đảng bộ lần thứ I - vòng I (Tháng 11/1976); tháng 11/1977, Đại hội Đảng bộ vòng II đã đề ra phương hướng nhiệm vụ chung của tỉnh là: Xây dựng một tỉnh có nền kinh tế văn hoá phát triển toàn diện, bao gồm: Công - nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất lớn XHCN.

Quán triệt tinh thần đó, lãnh đạo tỉnh đã hoạch định kế hoạch 5 năm lần thứ II (1976 - 1980) 5 vùng chuyên canh nông lâm nghiệp với các cây, con chủ yếu sau:

- Vùng thâm canh cây lương thực: Mường Lò, Than Uyên, Lục Yên.

- Vùng cây công nghiệp dài ngày như chè, trẩu, quế, sở... ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn.

- Vùng nguyên liệu giấy, sợi và nuôi thả cá hồ ở Yên Bình, Lục Yên, Bảo Yên.

- Vùng chăn nuôi trâu, bò thịt, bò sữa và trồng chè, trẩu ở Mù Căng Chải...

- Vùng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ đậu tương và cây dược liệu ở Bắc Hà, Sa Pa, Mường Khương, Bát Sát.

Các vùng ra đời sớm, tiếp thu chủ trương nhanh đã phát huy tác dụng của thế mạnh từng vùng, đồng thời đã thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển ở mỗi vùng trong tỉnh. Đáng chú ý các vùng thâm canh, tăng vụ, và đầu tư làm thuỷ lợi đã có năng suất cao như Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên... Trong hai năm (1977 - 1978) tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt 205.000 tấn, tăng 15% so với năm 1976, bình quân lương thực đạt 271kg/người.

Sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp có bước phát triển, Ban Công nghiệp của Tỉnh Đoàn đã xuống   từng xí nghiệp bàn bạc xây dựng kế hoạch trong vai trò xung kích tình nguyện như đoàn viên, thanh niên mỏ Apatít Lào Cai, nhà máy chè, nông trường chè Trần Phú (Nghĩa Lộ), lâm trường Thác Bà… Tổng giá trị công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 51 triệu đồng, tăng 11,7% so với năm 1976. Sự nghiệp giáo dục, văn hoá, y tế được chú trọng. Năm học 1977 - 1978 toàn tỉnh đã có 20 trường cấp III, 153 trường cấp II và trên 400 trường cấp I, học sinh phổ thông các cấp có 168.312 em, trung bình cứ 100 người có 17 học sinh đi học.

Về y tế, cũng đã có bước phát triển mới, ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa hầu hết các xã có trạm xá, các huyện đều có bệnh viện. Tiêu biểu như huyện Văn Yên đã xây dựng được phòng sản. Toàn tỉnh đã có 23 bệnh viện, 16 bệnh xá, 3 viện điều dưỡng, bình quân 491 người có một giường bệnh. Trong vòng 3 năm qua, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự cố gắng vượt bậc của nhân dân cho nên đời sống văn hoá, xã hội, sự nghiệp giáo dục của nhân dân các dân tộc trong tỉnh được nâng lên không ngừng.

Kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/1978) tuổi trẻ trong toàn tỉnh đã phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đoàn, phấn đấu tăng cường củng cố xây dựng Đoàn vững mạnh và giành được những kết quả mới trong việc thực hiện 4 phong trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước, được vận dụng vào địa phương bằng phong trào thi đua "Hai tiên tiến" (Tiên tiến trong lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc, tiên tiến trong học tập và thực hiện nếp sống mới).

Trước yêu cầu cấp bách của tình hình mới, Hội nghị lần thứ 25 của BCH Trung ương Đoàn (khoá III mở rộng) họp từ ngày 23 đến 28-1-1978 đã phát động phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể" trong thanh niên cả nước, nhằm tổ chức và động viên thanh niên phát huy tinh thần làm chủ, xung kích thực hiện 3 nhiệm vụ chính của tuổi trẻ là lao động sản xuất; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc; học tập, rèn luyện và xây dựng cuộc sống mới. Tháng 8 năm 1978 đồng Địch Ngọc Lân - Bí thư Tỉnh Đoàn được Tỉnh uỷ điều động về làm Phó Bí thư Huyện uỷ Bảo Yên. Đồng chí Đỗ Ngọc Nhuận - Phó Bí thư chuyển công tác, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân công đồng chí Trần Miều làm Thường trực. Đến tháng 3 năm 1979 Trung ương Đoàn chỉ định đồng chí Vũ Sửu - Thường vụ Tỉnh Đoàn làm Bí thư Tỉnh Đoàn. Đến tháng 9 năm 1978, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 26, quyết định nâng cao và mở rộng phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể" bằng việc tổ chức "lực lượng thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN", nhằm tổ chức thanh niên thành đội ngũ để phục vụ cho những yêu cầu cấp bách của đất nước, từ đó bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên thành lớp người có đức, có tài để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Từ đầu năm 1978, xảy ra sự kiện người Hoa ồ ạt về nước, tỉnh Hoàng Liên Sơn là một trong những tỉnh có cửa khẩu để người Hoa đi qua bằng đường sắt, đường bộ, gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế của tỉnh. Tiếp đó, chiến tranh biên giới nổ ra vào ngày 17-2-1979 lại càng làm xáo trộn nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng bộ và các cấp chính quyền, Đoàn Thanh niên đã tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên, thanh niên nhận thức một cách sâu sắc về âm mưu của kẻ thù, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, phát hiện kịp thời những kẻ xấu xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn dân cư. Hàng vạn đoàn viên thanh niên đã hăng hái tham gia các lực lượng vũ trang nhân dân.

Phong trào luyện tập quân sự, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của thanh niên diễn ra rộng khắp trong toàn tỉnh. Các Huyện, Thị Đoàn tuyến sau đã đưa đoàn viên và thanh niên lên các tuyến trước xây dựng các tiểu đoàn bộ đội địa phương. Tiêu biểu có Thị Đoàn Yên Bái, Huyện Đoàn Văn Yên đã đưa hơn 100 đoàn viên, thanh niên các dân tộc lên thị xã Lào Cai để tham gia xây dựng tiểu đoàn kiên cường bộ đội địa phương thị xã Lào Cai.

Nhằm động viên được nhiều lực lượng thanh niên tham gia chiến đấu, tỉnh Đoàn còn tổ chức mở rộng kết nghĩa tuổi trẻ với các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh. Thuận Hải (cũ) Tiền Giang, Hà Nam Ninh (cũ) nhằm tranh thủ sự chi viện về sức người, sức của, lương thực, thực phẩm, nhân công làm đường, xây dựng hầm hào làm tuyến phòng thủ. Điển hình như việc tỉnh Đoàn đã phối hợp với tỉnh Đoàn Hà Nam Ninh (cũ) đã đưa hàng nghìn đoàn viên, thanh niên lên chi viện cho biên giới, biên chế vào các nông lâm trường, trạm trại để vừa sản xuất vừa chiến đấu.

Trong lúc đó các cơ sở Đoàn ở các huyện thị biên giới tổ chức các cuộc mít tinh, tuần hành, biểu dương lực lượng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược.

Ngoài việc động viên thanh niên đi xây dựng phòng tuyến chiến đấu, tổ chức Đoàn còn vận động đoàn viên, thanh niên Tuyến sau quyên góp gửi lên biên giới hàng vạn gốc tre, chông tre, chông sắt để làm phòng tuyến bảo vệ biên giới.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể dũng cảm chiến đấu, lập công xuất sắc. Bộ đội địa phương trong đó có Tiểu đoàn kiên cường và các lực lượng dân quân tự vệ đã quyết tâm bám chốt, bám trụ đến cùng. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã chiến đấu hết sức kiên cường như đồng chí Quách Văn Rạng ở đồn Biên phòng 206 Lào Cai cùng nhiều đồng chí khác đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công ác liệt của đội quân Sơn Cước và đã anh dũng hy sinh, được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang; đó là Anh hùng liệt sĩ công an Đặng Văn Khoan; đó là Nguyễn Ngọc Hòa - Bí thư chi đoàn Khu Phố Lào Cai, thị xã Lào Cai - là tiểu đội trưởng dân quân tự vệ đã kiên cường bắn cháy 2 xe tăng địch được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang. Và còn biết bao nhiêu tấm gương khác đã được thưởng Huy chương, Huân chương, thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự nhạy cảm đặc biệt của tuổi trẻ trước vận mệnh của Tổ quốc, trước những âm mưu và hành động đen tối của kẻ thù đối với chủ quyền đất nước.

Sau gần một tháng chiến đấu hết sức dũng cảm và ác liệt, chiến tranh biên giới kết thúc, nhưng đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng: 7/17 huyện, thị bị chiến tranh tàn phá, hàng vạn người không có nhà ở, không có việc làm. Cơ sở vật chất, hạ tầng bị tàn phá nặng nề như: bệnh viện, trường học… các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, mỏ Apatít Lào Cai bị chúng cướp đi những thiết bị hiện đại…

Trước tình hình đó, Tỉnh Đoàn đã động viên tất cả đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh nhường cơm sẻ áo cho nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, động viên cán bộ, đoàn viên xung phong lên vùng biên giới để xây dựng hàn gắn vết thương chiến tranh: tháo gỡ bom mìn, giải quyết môi trường bị ô nhiễm, từng bước ổn định tình hình mọi mặt, đặc biệt đời sống, nơi ăn chốn ở của nhân dân.

Tỉnh Đoàn đã chủ động tổng kết phong trào tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc, rút ra những bài học kinh nghiệm, phong trào đường biên thanh niên làm chủ, đã được Trung ương Đoàn đánh giá là một điển hình hay, có ý nghĩa, phát động toàn Đoàn tuyến biên giới học tập.

Nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể", thanh niên các dân tộc khắp nơi trong tỉnh tích cực đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, xác định rõ nhiệm vụ của tuổi trẻ trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất lương thực, thực phẩm, tập trung mũi nhọn vào nhiệm vụ thâm canh, tăng năng suất lao động, nhân giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Các tổ chức Đoàn đã chủ động kiến nghị với chính quyền và HTX bố trí hợp lý lại lao động trẻ trong các ngành sản xuất nhằm không chỉ khai thác được khả năng lao động sáng tạo của lực lượng trẻ mà còn phát huy được vai trò hạt nhân nòng cốt trong sản xuất và cách mạng khoa học kỹ thuật.

Trên mặt trận thuỷ lợi, hưởng ứng phong trào thi đua làm thuỷ lợi do Trung ương Đoàn và Bộ Thuỷ lợi phát động, hai năm (1977, 1978) đoàn viên, thanh niên đã đóng góp gần 400.000 ngày công đào đắp, đảm nhận 50 công trình làm thuỷ lợi (trong đó có một công trình cấp huyện) đó là công trình Khe Co thuộc huyện Văn Yên thường xuyên có 500 đoàn viên, thanh niên lao động trên công trường. Tổ chức Đoàn đã cùng với HTX tổ chức các đội chuyên làm thuỷ lợi, làm thuỷ nông với việc cải tạo đồng ruộng... Kết quả hai năm qua đã tổ chức được 106 đội chuyên làm thuỷ lợi và tổ thuỷ nông, thu hút 1.355 đoàn viên thanh niên tham gia.

Tiêu biểu cho phong trào tiến quân vào mặt trận thuỷ lợi trong 2 năm qua là tuổi trẻ huyện Văn Yên, Trấn Yên... Đáng chú ý trên mặt trận làm phân bón, tổ chức Đoàn đã động viên đoàn viên, thanh niên làm được 323.814 tấn phân hữu cơ các loại (trong đó có 152.000 tấn phân xanh) thả được 1742 hécta bèo dâu. Nhiều điển hình làm phân giỏi của tuổi trẻ như các xã An Thịnh, Đông Cuông, Mậu A, Yên Hợp, Yên Phú (huyện Văn Yên); Hưng Khánh, Báo Đáp, Quy Mông (huyện Trấn Yên); Sơn á (Văn Trấn), Minh Bao, Tân Thịnh (thị xã Yên Bái). Điển hình cho phong trào làm phân bón đã có năng suất cao như đồng chí Nguyễn Thị Nga, đoàn viên thuộc xã Đoàn Mậu A, đạt 10 tấn/vụ; đồng chí Nguyễn Thị Lân đoàn viên thuộc xã Đông Cuông đạt 8 tấn/vụ. Trong hai năm qua đã có 426 đoàn viên, thanh niên đạt cấp kiện tướng làm phân bón, với mức 6 tấn phân/vụ. Điều đáng chú ý trên mặt trận khai hoang là các cấp bộ Đoàn đã tập trung chỉ đạo coi đây là hướng tiến quân và là mũi nhọn xung kích của Đoàn, nhằm tạo ra vùng đất mới phục vụ cho việc phát triển cây lương thực và cây công nghiệp của tỉnh. Trong hai năm qua, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã đóng góp 162.474 công, khai hoang được 749 hécta đất trồng cây lương thực, công nghiệp và trồng rừng.

Trên mặt trận sản xuất công nghiệp, đoàn viên và thanh niên đã góp phần làm nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân. Trong hai năm 1979 - 1980, tuy trong điều kiện chung của đất nước, và địa phương thiếu vật tư, tiền vốn nhưng với ý chí tự lực tự cường, tinh thần làm chủ tập thể thanh niên công nhân đã hăng hái thi đua lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đã hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong phong trào "Lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch" đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, đã có 24.540/25.190 thanh niên vượt mức kế hoạch. Trong đó có 5.618 đoàn viên, thanh niên hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 15 ngày, đã làm được 50 công trình. Cũng hai năm qua Đoàn đã phát huy được 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi thợ giỏi" thu hút 5.308 đoàn viên đăng ký, đã có 2133 thanh niên qua kiểm tra thi tay nghề được công nhận nâng bậc thợ chiếm 39,5%.

Quán triệt mục tiêu đào tạo và nguyên lý giáo dục của Đảng, tuổi trẻ trong các trường học sôi nổi thực hiện cuộc vận động xây dựng "Tập thể học sinh XHCN xây dựng "Nhà trường thành pháo đài kiên cường chống giặc". Trong hai năm qua, Đoàn đã phối hợp với ngành giáo dục, triển khai cuộc vận động "chiến dịch ánh sáng văn hoá". Chủ trương này đã được các cấp bộ Đoàn và thanh niên hưởng ứng nhiệt tình, nhất là số thanh niên tình nguyện lên vùng cao xa xôi dạy học đã mở được 1283 lớp 16.024 người học; triển khai ở 216/ 333 xã (trong đó có 120 xã vùng cao) đã thanh toán mù chữ cho 11.930 người trong đó có 2397 đoàn viên thanh niên tham gia.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ đã trở thành hoạt động thường xuyên, làm cho sinh hoạt và công tác thanh niên thêm phong phú. Phong trào "cất cao lời ca tiếng hát thanh niên xung kích" đã lôi cuốn tuổi trẻ khắp nơi tham gia sôi nổi, tổ chức được 235 đội tuyên truyền xung kích phục vụ tại cơ sở. Hình thức hoạt động và sinh hoạt CLB văn hoá văn nghệ được tuổi trẻ ưa thích. Nhiều nơi Đoàn đã phối hợp với ngành văn hoá tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng ở 14 huyện thị và 338 cơ sở với trên 4200 diễn viên tham gia.

Phong trào rèn luyện thân thể trong thanh niên phát triển mạnh mẽ, rộng khắp tạo nên không khí sôi động trong các cơ sở Đoàn. Hơn hai vạn thanh niên, thiếu nhi đã thường xuyên luyện tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ. Phong trào rèn đôi chân vạn dặm để xây dựng Tổ quốc đã thu hút gần 5.000 thanh thiếu niên tham gia luyện tập. Hàng năm tổ chức Đoàn đã phối hợp với ngành thể dục thể thao tuyển chọn các đội tham gia giải việt dã Tiền phong toàn quốc và đều được xếp loại khá trở lên. Phong trào bơi lội truyền thống của thanh niên hàng năm cũng được tổ chức tốt, thu hút hàng nghìn thanh niên tham gia.

Được Đoàn trực tiếp quan tâm chỉ đạo, không ngừng chăm lo, tổ chức nên công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi cũng có những kết quả đáng khích lệ. Hai năm qua đã có 149.994 thiếu niên nhi đồng được học tập, rèn luyện và phát triển tài năng, được vui chơi ca hát trong tập thể Đội của mình. Các đội viên thiếu niên, đội nhi đồng thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, thi đua học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Năm học 1978 - 1979 tỷ lệ lên lớp ở cấp I là 97%, cấp 2 là 95%.

Với tinh thần "Tuổi nhỏ chí lớn", các em đã tích cực tham gia các phong trào, như "Kế hoạch nhỏ" đã thu nhặt được 25.052 kg giấy vụn, 2.360kg giẻ rách, bao tải, 9050kg thuỷ tinh, các em đã gửi vào quỹ xây dựng Đoàn hơn 7.000 đồng. Phong trào "Trần Quốc Toản" là một phong trào có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các em, đã được các cấp bộ Đoàn và cán bộ phụ trách chú ý hướng dẫn các em thực hiện rất nhiệt tình say mê và tỏ rõ sự biết ơn sâu nặng đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các em đã chủ động tổ chức thăm và chăm sóc các gia đình liệt sĩ thương binh bằng các việc cụ thể như: lấy củi, gánh nước, sửa sang nhà cửa. Kết quả năm qua các em đã giúp đỡ các gia đình liệt sỹ thương binh, cụ già 25.500 kg củi, 18.090 công lao động.

Với tình cảm thương yêu các chú bộ đội đang ngày đêm cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, các em đã gửi đến ủng hộ các chiến sĩ 1.500 kg lương thực, 5.000 quả trứng, 100 con gà, 100 hộp sữa..

Thông qua các phong trào hoạt động Đội, công tác xây dựng tổ chức Đội cũng thường xuyên được tiến hành theo đúng nguyên tắc Điều lệ, nghi thức mới của Đội. Tổ chức Đội đã tập hợp được hơn 80% thiếu niên, nhi đồng vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong năm qua đã có hơn 60.000 em được công nhận là cháu ngoan Bác Hồ, có hàng nghìn đội viên lớn tuổi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đoàn.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh làm hạt nhân đoàn kết giáo dục thanh niên. Hai năm qua Đoàn đã không ngừng giáo dục, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Các tỏ chức của Đoàn đã biết kết hợp chặt chẽ giữa chính trị và rèn luyện trong thực tiễn lao động sản xuất. Đi đôi với việc xây dựng Đoàn về mặt tư tưởng, Đoàn đã chú trọng xây dựng Đoàn về mặt tổ chức làm cho tổ chức Đoàn lớn mạnh về chất lượng và số lượng. Cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn chủ động công tác" và "Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng". Kết quả, tổ chức cơ sở Đoàn cơ quan vững mạnh và khá ngày càng tăng, từ 64% năm 1977 lên 76% năm 1978. Số chi đoàn cơ sở kém giảm dần. Nhiều tổ chức cơ sở Đoàn bước đầu đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình công tác và hoạt động. Ngoài ra, Đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở và cấp huyện được kiện toàn. Đội ngũ cán bộ của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới, bổ sung và từng bước được trẻ hoa cho phù hợp với yêu cầu mới của cách mạng.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng" nhằm tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên, tạo ra môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên phấn đấu cho lý tưởng và mục tiêu cao cả của Đảng. Cuộc vận động "Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng" đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cho đoàn viên thanh niên về ý thức xây dựng Đảng, về niềm tin và lòng trung thành đối với Đảng, tự giác phấn đấu cho lý tưởng của Đảng và trở thành đảng viên. Hai năm qua Đoàn đã bổ sung cho Đảng hàng nghìn đoàn viên ưu tú. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 1979, Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 2.500 đoàn viên ưu tú, đã có hơn 500 đoàn ưu tú được kết nạp Đảng nhân kỷ niệm ngày 2 tháng 9 năm 1979.

Tháng 10 năm 1980 Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ II tiến hành tại thị xã Yên Bái, có 180 đại biểu đại diện cho 26 vạn đoàn viên về dự. Đại hội đã quyết định chương trình hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh là: Phát huy vai trò xung kích của Đoàn tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận sản xuất, học tập và rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù, xây dựng Đoàn, Đội vững mạnh với 3 phong trào lớn là:

- Xung kích tình nguyện trong lao động sản xuất.

- Xung kích tình nguyện làm chủ đường biên.

- Xung kích học tập, rèn luyện và xây dựng cuộc sống mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá II gồm 47 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí, đồng chí Vũ Sửu - Tỉnh uỷ viên, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá IV), Bí thư Tỉnh Đoàn (khoá I) được bầu lại làm Bí thư Tỉnh Đoàn, đồng chí Trần Miều, đồng chí Hoàng Thị Đinh, đồng chí Nông Ngọc Tính là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Sau Đại hội Đoàn toàn tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II, một khí thế thi đua sôi nổi và sâu rộng của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh được triển khai rầm rộ, thu hút hàng vạn đoàn viên thanh niên từ vùng thấp đến vùng cao, từ nông thôn đến công trường, nhà máy, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang hưởng ứng nhằm lập thành tích xuất sắc nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III, và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đoàn. Có thể nói công tác Đoàn và phong trào thanh niên Yên Bái bước vào thập kỷ mới, thập kỷ 80 với những sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của mình.

Cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, định canh định cư, xây dựng vùng kinh tế mới củng cố quan hệ sản xuất XHCN, nhất là phong trào hợp tác hoá nông lâm nghiệp đã được thanh niên trong toàn tỉnh hưởng ứng sôi nổi. Năm 1980, ngoài 742 HTX, tỉnh đã xây dựng được 23 nông trường (trạm trại và 12 lâm trường). Điển hình như trạm trồng rừng của huyện Trạm Trấu liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Thực hiện phương châm đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất, phong trào "Nhà nhà chăn nuôi, người người chăn nuôi" với mục tiêu phấn đấu mỗi hộ nuôi từ 3 đến 5 con lợn, mỗi người nuôi từ 5 đến 7 con gà. Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp có nhiều cố gắng, góp phần phục vụ sản xuất và xây dựng cơ bản. Các ngành tài chính, ngân hàng, thương nghiệp, giao thông bưu điện đã nỗ lực khắc phục khó khăn để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Những phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể", "Ba mũi tiến công chống tiêu cực" được duy trì và phát triển. Thực hiện vai trò xung kích trên mặt trận làm phân bón, với chiến dịch "35 triệu tấn phân bón chiến thắng quân xâm lược" do Trung ương Đoàn và Bộ Nông nghiệp phát động, chỉ trong thời gian ngắn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã làm được 20 vạn tấn phân và nuôi thả 1.500 hécta bèo hoa dâu. Dẫn đầu phong trào làm phân bón có huyện Đoàn Văn Yên đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia, kết quả đã làm được 20.000 tấn phân các loại. Trong lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến làm phân bón. Đó là đoàn viên thanh niên Nguyễn Thị Mão ở xã Mậu A (huyện Văn Yên) đã làm được 11,5 tấn phân/ vụ; đó là Trần Thị Phương xã Tuy Lộc (thị xã Yên Bái) làm được 13 tấn phân/vụ.

Trên mặt trận làm thuỷ lợi, các tỏ chức Đoàn đã hăng hái đảm nhận các công trình trọng điểm, giải quyết những khâu chính như xây dựng cơ bản, hoàn chỉnh thuỷ nông với hơn 30.000 ngày công, đào đắp được 280.204 m3 đất đá, chiếm gần 70% tổng số lượng đào đắp của toàn tỉnh. Điển hình là các huyện Đoàn Văn Yên và các xã Chấn Thịnh, Thượng Bằng La (Văn Chấn), Yên Bình (huyện Yên Bình), xã Mường Lai (Lục Yên) là những cơ sở Đoàn có phong trào làm thuỷ lợi khá nhất.

Cùng với phong trào làm thuỷ lợi, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận khai hoang, phục hoá với gần 130.000 công, đưa hơn 500 hécta đất vỡ hoang vào gieo cấy và trồng trọt.

Thi đua với tuổi trẻ trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, tuổi trẻ trong các xí nghiệp, hầm mỏ, nhà máy cũng sôi nổi tiến quân vào mặt trận sản xuất công nghiệp với nhiều hình thức phong phú, sôi động. Đoàn thanh niên trong các xí nghiệp công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản đều thành lập được các tổ, nhóm khoa học trẻ, câu lạc bộ, tổ hỗ trợ sáng kiến. Việc đảm nhận công trình thanh niên; phân xưởng thanh niên, xe máy thanh niên; ngày tuần thanh niên tham gia quản lý, v.v... đã trở thành phổ biến.

Hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/1980) và 10 năm Đoàn, Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu do Trung ương Đoàn phát động; cán bộ đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi trong toàn tỉnh đã sôi nổi thi đua trên các mặt lao động sản xuất. Đã có trên 60.000 đoàn viên thanh niên xuống đồng làm đất, nhổ mạ, chuyển phân và tu sửa mương máng dẫn nước vào đồng để đảm bảo cấy hết diện tích. Điển hình trong phong trào làm phân bón là các huyện Văn Yên, Văn Trấn, Trấn Yên, Yên Bình v.v... Đoàn đã tham gia tu sửa và nạo vét 52.000 mét vuông, hoàn chỉnh 250 công trình thủy nông lớn nhỏ phục vụ nước tưới cho vụ Đông Xuân. Đoàn thanh niên đã áp dụng nhiều biện pháp thâm canh trong nông nghiệp, Đoàn đã nhận chăm sóc 300 hécta lúa tăng sản cho HTX, áp dụng tưới tiêu theo phương pháp khoa học cho 311 hécta lúa xuân. Trên mặt trận khai hoang và trồng màu đoàn viên và thanh niên thuộc huyện Trạm Tấu đã tích cực trồng được 1500 hécta sắn, khoai, phát và khai phá được 120 hécta ruộng bậc thang. Điển hình là huyện Đoàn Trạm Tấu đã phát động đợt thi đua lao động cộng sản chủ nghĩa với chủ đề "Tuổi trẻ xung kích sáng tạo, tiến quân mạnh mẽ vào mặt trận nông nghiệp" trong toàn Đoàn. Tính đến ngày 30-1-1980, toàn Đoàn đã làm được 330 tấn phân hữu cơ, đốn phát được 30 hécta chè. Riêng đoàn viên thanh niên các chi đoàn thuộc cơ quan quanh huyện chỉ trong ngày đầu ra quân đã làm cỏ đốn phát được 11 hécta chè.

Trong ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đoàn viên, thanh niên đã thi đua đăng ký tình nguyện lao động vượt mức kế hoạch phát triển mạnh mẽ, 100% đoàn viên, thanh niên đã đăng ký hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1980. Để tỏ lòng biết ơn công lao trời biển đối với Bác Hồ kính yêu, đoàn viên, thanh niên và đội viên thiếu niên đã trồng được 23 đồi cây ơn Bác với số lượng là 43.700 cây các loại.

Cùng với nhiệm vụ lao động sản xuất, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đã có 100% cán bộ đoàn viên đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, ngày lên đường giao quân thực sự là ngày hội của tuổi trẻ.

Trong công tác an ninh quốc phòng, phong trào "Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục phát huy tác dụng, đoàn viên và thanh niên đã hăng hái tham gia các Đội thanh niên xung kích, phát động đợt thi đua "Chiến dịch 90 ngày đêm lập công mừng Đoàn, dâng Bác". Tuổi trẻ trong lực lượng quân đội ra sức đẩy mạnh cuộc vận động "Phát huy bản chất cách mạng nâng cao sức mạnh chiến đấu, thắt chặt đoàn kết quân dân, đập tan mọi âm mưu phá hoại xâm lược của kẻ địch". Việc phối hợp 3 lực lượng thanh niên công an, quân đội và thanh niên địa phương được mở rộng. Hình thức kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn và thanh niên các địa phương, đơn vị phát triển hơn, vừa làm tốt công tác trị an mà còn có tác dụng giáo dục xây dựng tổ chức Đoàn.

               II. Tuổi trẻ thi đua học tập và rèn luyện, đi đầu thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của Đoàn (1981 - 1985).

Sau chiến thắng biên giới, rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, trong đó nổi cộm lên là vấn đề kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Vì thế nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu củ Đảng bộ, nhân dân và thế hệ trẻ toàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ II (tháng 12 năm 1980); Chỉ thị 100 CT/TW về khoán sản phẩm đến người lao động. Kết quả là toàn tỉnh đã có 516/629 HTX nông nghiệp thực hiện khoán theo Chỉ thị 100 CT/TW. Thực hiện Chỉ thị đó tỉnh Đoàn đã kịp thời chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với phương thức khoán. Trước tiên Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Ban nông nghiệp Tỉnh uỷ, Sở nông nghiệp tỉnh mở hội nghị triển khai Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh Đoàn đã có kế hoạch, chương trình kinh tế, tập trung sức đỡ đầu hai công trình thanh niên, đó là: Công trình khai thác phân bón Ba Khe và nông trường Bảo ái". Mặt khác Tỉnh Đoàn còn huy động đoàn viên và thanh niên trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào làm phân bón. Kết quả trong vụ Đông - Xuân (1980 - 1981) Đoàn đã làm được 150.000 tấn phân các loại, trong đó có 110.000 tấn phân chuồng và 40.000 tấn phân xanh và các nguồn phân thiên nhiên khác.

Trên mặt trận làm thuỷ lợi, Đoàn đã chủ động vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia lao động trên các công trường. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 1981 thanh niên đã đào đắp được hơn 56.000m3 đất đá, tu sửa nạo vét hàng trăm kilômét kênh mương. Các đội thuỷ lợi được thành lập, chuyên làm nhiệm vụ sửa chữa công trình và tưới tiêu cho các đồng ruộng khô cằn. Tiêu biểu làm tốt là các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên.

Công tác khai hoang phục hoá cũng phát triển rất mạnh, tiêu biểu là thanh niên các huyện Yên Bình, huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải. Kết quả 6 tháng đầu năm đã khai phá và đưa vào việc trồng lúa, ngô, sắn được 500 hécta.

Trên mặt trận sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tổ chức Đoàn các cơ sở đã động viên tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký lao động tình nguyện vượt mức kế hoạch.

Kết quả toàn tỉnh đã có 19.720 đoàn viên, thanh niên đăng ký, 370 phân đoàn, 180 chi đoàn và 39 Đoàn cơ sở đăng ký tập thể thanh niên lao động vượt mức kế hoạch. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đã trở thành phong trào rộng lớn trong thanh niên công nhân, nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất có giá trị kinh tế cao. Trong năm qua đã có 1000 đoàn viên, thanh niên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đoàn viên trong các HTX thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tận dụng các nguồn vật liệu sẵn có ở địa phương sản xuất được hàng trăm mặt hàng tiêu dùng để phục vụ nhân dân và xuất khẩu.

Phong trào "Xây dựng tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa" tiếp tục được chú trọng và phát triển mạnh, kết hợp với phong trào thi đua "Hai tốt" ở trong các trường học đã trở thành phong trào sâu rộng phát triển trong toàn tỉnh.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục, thể thao được các cấp bộ Đoàn tổ chức chỉ đạo chặt chẽ đã làm cho sinh hoạt và hoạt động của thanh niên thêm phong phú. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 đã có 80% cơ sở Đoàn tổ chức hội thao, 100% huyện thị tổ chức thi đấu TDTT. Đoàn cũng tăng cường phối hợp với Sở y tế, Sở thể dục thể thao tổ chức hội thao 3 môn phối hợp với sự tham gia của 9 đơn vị, đã có hơn 100 vận động viên tham gia thi đấu đạt kết quả tốt. Đã có 90 huyện thị và Đoàn trực thuộc, 70% cơ sở Đoàn đã tổ chức hội diễn văn nghệ với 189.720 lượt người xem. Thông qua phong trào, Đoàn đã giáo dục cho thanh niên nếp sống tươi trẻ, lạc quan góp phần làm giảm bớt những hiện tượng tiêu cực trong thanh thiếu niên.

Trong công tác xã hội, thực hiện chủ trương của Đảng về việc khắc phục những mặt tiêu cực trong hoạt động kinh tế xã hội, Đoàn đã mở cuộc vận động "Ba mũi tiến công chống tiêu cực", nhằm động viên đoàn viên thanh niên đi đầu đấu tranh chống các tệ nạn ăn cắp của công, tệ hối lộ; nhiều đoàn viên, thanh niên ở các cơ sở Đoàn đã tích cực đấu tranh với những sai phạm trong quản lý kinh tế và quản lý xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; tại kỳ họp lần thứ V (từ ngày 15 đến ngày 17-7-1981), Tỉnh Đoàn đã phát động cuộc vận động: Tất cả hướng về cơ sở, không ngừng kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ lãnh đạo cán bộ Đoàn cơ sở; lấy mục tiêu "Cơ sở hai vững mạnh" là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đoàn. Trong cuộc vận động ấy, tiêu biểu có các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên đã đạt được 80% cơ sở đoàn vững mạnh. Đi đôi với việc củng cố và phát triển cơ sở Đoàn, công tác phát triển đoàn viên mới cũng đặc biệt chú trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu 1981 Đoàn đã kết nạp được 12.750 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng để bồi dưỡng kết nạp được 2.420 đoàn viên ưu tú. Điển hình là các huyện Trấn Yên, thị xã Yên Bái, Lục Yên kết nạp được 5.000 đoàn viên mới bằng 40% trong toàn tỉnh.

Công tác phụ trách giáo dục thiếu niên, nhi đồng có bước phát triển rõ rệt. Hệ thống tổ chức mạng lưới cán bộ phụ trách từ tỉnh đến cơ sở được chăm lo xây dựng củng cố. Tỉnh Đoàn đã thành lập Hội đồng phụ trách thiếu nhi gồm 11 đồng chí, kết quả bước đầu được đông đảo các bậc cha mẹ của các em thiếu nhi hoan nghênh. Cuộc vận động chi đội mạnh, sao nhi đồng, phong trào "Kế hoạch nhỏ", "Công tác Trần Quốc Toản" cùng với việc giáo dục theo chủ đề, xây dựng liên đội vững mạnh được chú ý ở tất cả các trường học. Kết quả đã có 40.000 đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, hàng vạn thiếu nhi được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh.

Quán triệt các Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng toàn tỉnh lần thứ III; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ V và các Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, xác định trong thời gian tới phải thực hiện cho được 3 mặt công tác của Đoàn là:

+ Nâng cao giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm học tập, rèn luyện trở thành lớp người mới làm chủ phát triển toàn diện.

+ Đẩy mạnh phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể" thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Xây dựng Đoàn vững mạnh, nhanh chóng tổ chức, đoàn kết, tập hợp thế hệ trẻ thành lực lượng làm chủ tập thể.

Thông qua việc thực hiện ba mặt công tác của Đoàn, các cấp bộ Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Đoàn đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Tìm hiểu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn". Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, nhằm làm cho mỗi đoàn viên thanh niên nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Từ đó tích cực đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể". Bằng việc thực hiện tốt chương trình hành động do Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đoàn đề ra. Kết quả các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh hưởng ứng một cách rầm rộ đã có những buổi sinh hoạt chính trị phong phú, sinh động, thiết thực hấp dẫn đối với thanh niên, như: Hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ, hành quân cắm trại, tham quan di tích lịch sử... Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn động viên các cơ sở Đoàn phải đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT qua đó giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, rèn luyện mình trở thành những người có ích cho xã hội.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên đi đầu trong việc thực hiện xây dựng hệ thống giống từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo đủ giống cho sản xuất. Phấn đấu trong năm 1982 - 1983 có khoảng 50% và đến năm 1985 có khoảng 80% số HTX có đội chuyên giống. Tăng cường mở rộng diện tích gieo trồng cây lương thực, bằng cách khai hoang, phục hoá, tăng vụ; góp phần đưa tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đến năm 1985 là 123.850 hécta. Bình quân mỗi năm tăng trên 3.600 hécta nhất là đối với vùng kinh tế mới. Bước vào sản xuất vụ chiêm xuân 1981 - 1982, nhiều chi đoàn trong tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị nhằm quán triệt sâu sắc và bàn biện pháp để thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng. Từ đó tỉnh Đoàn đã phát động trong toàn Đoàn phong trào thi đua vượt khoán, với khẩu hiệu hành động cách mạng "Quyết tâm vượt năng suất, sản lượng, giao nộp đủ sản phẩm". Qua ba vụ sản xuất đã có 56.455 đoàn viên thanh niên ở 168 Đoàn cơ sở tham gia nhận khoán, 34.177 đoàn viên thanh niên vượt khoán. Riêng vụ Đông Xuân 1981 - 1982 đã có 2.578 đoàn viên, thanh niên vượt chỉ tiêu sản phẩm giao khoán của HTX, góp phần tăng hơn 2000 tấn thóc. Điển hình trong phong trào vượt khoán là đoàn viên thanh niên xã Ngòi A, An Thịnh (huyện Văn Yên) đã có 234 đoàn viên, thanh niên nhận với HTX 23 mẫu ruộng thuộc diện đất xấu, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên đã đạt được sản lượng 31.450 kg, vượt chỉ tiêu giao 11.450 kg.

Trên mặt trận an ninh quốc phòng, Đoàn đã xung kích đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, toàn tỉnh đã có 50% lực lượng thanh niên tham gia xây dựng được 6.892 tổ an ninh nhân dân. Nhiều cơ sở Đoàn đã tổ chức chỉ đạo rất sát sao về việc xây dựng nếp sống mới trong thanh niên, tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật, TDTT như thị xã Yên Bái, huyện Văn Trấn...

Quán triệt Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ" và Nghị quyết lần thứ 6 của BCH Trung ương Đoàn khoá IV và nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đoàn; tỉnh Đoàn đã triển khai trong toàn tỉnh "Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng". Có thể nói đây là một phương thức giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động cụ thể phong phú và hấp dẫn nhằm giúp cho thanh, thiếu niên nhận thức một cách sâu sắc về lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng, của dân tộc qua các giai đoạn cách mạng vẻ vang. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các thế hệ cách mạng cha anh đã chiến đấu, hy sinh quên mình vì độc lập, tự do và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc vận động hành quân theo bước chân những người anh hùng đã hướng mọi hành động của đoàn viên và thanh niên trong toàn tỉnh vào việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị đặt ra cho tuổi trẻ qua các thời kỳ của cách mạng. Từ khi phát động cho đến tháng 7-1983 đã có 11/21 huyện, thị Đoàn trực thuộc thành lập được bộ chỉ huy của cuộc hành quân, tổ chức lễ xuất quân, thu hút 14.000 đoàn viên, thanh niên các em thiếu niên tham gia các ngày lễ kỷ niệm như: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954) và ngày sinh nhật Bác (19/5/1890). Ngoài ra cuộc vận động cũng đã thu hút 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng các công trình thuỷ lợi, khai hoang, làm đường, khai thác gỗ.

Thông qua cuộc hành quân, tổ chức Đoàn được củng cố và vững mạnh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên, chỉ riêng tháng 7/1983 đã có 15 Đoàn cơ sở được phát thẻ, 29 chi đoàn và 489 đoàn viên đủ tư cách. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Đoàn lần thứ 4 của tỉnh về việc mở Đại hội cơ sở và Đại hội cấp huyện để tiến tới mở Đại hội Đoàn của tỉnh lần thứ III. Đến hết tháng 6-1983 đã có 100% (21/21) huyện thị, Đoàn trực thuộc đã tiến hành xong Đại hội. Hầu hết các BCH huyện, Thị Đoàn trực thuộc đã được kiện toàn.

Công tác phát triển đoàn viên mới cũng có bước phát triển, toàn tỉnh đã phát triển được 4.073 đoàn viên, trong đó có 879 là đội viên lớn tuổi được làm lễ trưởng thành lên Đoàn, giới thiệu 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Để tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đi vào cuộc sống. Tháng 5 năm 1982, Hội nghị lần thứ IV BCH Trung ương Đoàn (Khoá IV) đã đề ra 3 chương trình hành động cách mạng của Đoàn và tuổi trẻ trong hai năm 1982 - 1983, đó là:

+ Chương trình tuổi trẻ đẩy mạnh sản xuất lương thực.

+ Chương trình tuổi trẻ thực hành tiết kiệm

+ Chương trình tham gia giải quyết việc làm.

Tháng 1 năm 1984, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đoàn (Khoá IV) đã bổ sung nội dung và đề ra 5 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thời gian tiếp theo.

Tháng 12 năm 1984, tại thị xã Yên Bái, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên toàn tỉnh lần thứ III đã được khai mạc. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Hà Thiết Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Hà Quang Dự Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã tổng kết và đánh giá 3 phong trào lớn của Đoàn, đặc biệt tổng kết phong trào xung kích tình nguyện làm chủ đường biên và phong trào nhận công trình thanh niên cộng sản. Đại hội cũng đã đề ra chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Sửu được bầu lại làm Bí thư Tỉnh Đoàn; các đồng chí Trần Niên, Hà Lâm Kỳ, Hoàng Đường được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do đồng chí Hà Lâm Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ tịch.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã vận dụng, xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành động cụ thể xuống các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh, các chương trình đó là:

+ Chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và thực phẩm.

+ Chương trình tuổi trẻ sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm cho thanh niên.

+ Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận cải tạo XHCN và phân phối lưu thông.

+ Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

+ Chương trình tuổi trẻ học tập, rèn luyện và xây dựng con người mới XHCN.

Thông qua việc thực hiện các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ, vượt qua những khó khăn và thách thức mới, các cấp bộ Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn tỉnh đã có sự đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chương trình đẩy mạnh sản xuất lương thực và thực phẩm đã được các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Thanh niên nông thôn đã tỏ rõ vai trò xung kích của mình trên mặt trận khoa học kỹ thuật, đặc biệt đi vào thâm canh tăng năng suất cây trồng. Điển hình có Huyện Đoàn Yên Bình đã tập trung chỉ đạo trồng cây sả, ép dầu sả và phát triển đồi chè vùng hồ Thác Bà; Huyện Đoàn Lục Yên đã nhận trồng hàng trăm hécta rừng, huyện Đoàn Văn Yên xây dựng các "đồi quế hạnh phúc" ở vùng người Dao vượt kế hoạch sản xuất. Tỉnh Đoàn đã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm ruộng lúa, nương ngô tăng sản, vừa giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ vừa góp phần tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Năm qua đã có 156 cơ sở Đoàn vùng thấp với 56.188 đoàn viên thanh niên tham gia đảm nhận 7.327 héc ta ruộng cao sản, 100% đoàn viên thanh niên vượt khoán từ 5 – 10%, năng suất lúa những ruộng khoán của thanh niên đạt từ 5,5 đến 6 tấn trên 1 héc ta. Điều đó chứng tỏ phong trào nhận ruộng tăng sản phát triển tốt. Tiêu biểu có các huyện Văn Trấn, Văn Yên, Lục Yên, đoàn viên thanh niên đều nhận vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước. Việc xây dựng củng cố đội chuyên được duy trì và phát triển tốt, nhất là đội chuyên giống và bảo vệ thực vật. Điển hình các cơ sở Đoàn của các huyện Văn  Trấn, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình… đã duy trì được 275 đội chuyên giống, 320 đội chuyên bảo vệ thực vật, cứu được 50 héc ta mạ khỏi chết rét…

Đi đôi với các hoạt động xung kích trong các đội chuyên là việc xây dựng nhiều công trình “Thanh niên cộng sản” - đây là loại hình rất đặc biệt, lực lượng thanh niên đóng vai trò chủ đạo, thu hút hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như huyện Lục Yên, trong vòng chưa đầy một năm đã tổ chức được 3 công trình thanh niên cộng sản cấp huyện: “Ao cá Bác Hồ”, “Thuỷ điện làng át”. Riêng trên công trường thuỷ điện Làng át đã có hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia của  3 cơ sở Đoàn: Mường Lai, Minh Tiến, Liễu Đô. Công trình này phục vụ tưới tiêu vùng trọng điểm lúa của huyện. Đây là công trình do Đoàn đứng ra nhận khoán gọn, hạch toán độc lập, với khối lượng đào đắp 5.000 m3 đất đá, trị giá 200.000 đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 30 tháng 06 đến ngày 05 tháng 07, hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Festival-12, đoàn viên thanh niên trên công trường đã đào đắp được 1.000 m3 đất đá, vượt 180% chỉ tiêu đề ra. Có thể nói đây là môi trường rèn luyện thanh niên để họ có điều kiện cống hiến và trưởng thành. Trong quá trình tham gia lao động trên công trường đã có 15 đoàn viên mới được kết nạp, 50 đoàn viên được phát thẻ Đoàn, 10 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, 2 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Tỉnh Đoàn đã tổ chức 2 Trung đoàn Thanh niên xung phong đảm nhận vượt tuyến đường Hoàng Liên Sơn 1 với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, và đường Thuận Hải với hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng đường vành đai ra biên giới. Kết thúc hai công trình đã tích luỹ cho quỹ Đoàn hàng triệu đồng.

Thực hiện chương trình Tuổi trẻ lao động sáng tạo tiết kiệm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các hình thức “Luyện tay nghề thi thợ giỏi”, trong các nhà máy, xí nghiệp, tổ khoa học trẻ được tổ chức, phát triển khá sâu rộng trong các tổ chức Đoàn. Thanh niên công nhân đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1985, đã có 227 cơ sở Đoàn, 903 chi đoàn trong công nghiệp tổ chức cho 23.600 đoàn viên thanh niên đăng ký phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước 100%. Kết quả 6 tháng đầu năm đã có 21.576 đoàn viên thanh niên hoàn thành kế koạch, 8.570 đoàn viên thanh niên vượt mức kế hoạch từ 2 đến 5 ngày. Đoàn Thanh niên Liên hiệp xí nghiệp chè Trần Phú, Tổng Công ty xây dựng Vĩnh Phú (cũ) đã tổ chức phát động thi đua 40 ngày đêm nước rút… Thi đua tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng được đẩy mạnh, trong năm 1984 đoàn viên và thanh niên đã tiết kiệm được 60 tấn xăng dầu, mỡ các loại, 125 tấn sắt thép, thu gom được 6750 vỏ bao xi măng…

Phong trào gửi tiền tiết kiệm “Vì tương lai đất nước và tuổi trẻ”, “Mua công trái xây dựng Tổ quốc” được tuổi trẻ trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Kết quả là đoàn viên và thanh niên trong toàn tỉnh đã mua công trái đạt 2,1 triệu đồng, 10 con trâu, bò, 25 tấn thóc…

Những hình thức này bước đầu đã có tác dụng thiết thực, thể hiện vai trò và khả năng tổ chức Đoàn trên mặt trận lao động sáng tạo và tiết kiệm. Thông qua phong trào lao động sáng tạo và tiết kiệm mà nhiều đoàn viên, thanh niên trưởng thành nhiều mặt, bổ sung cho đội ngũ công nhân những người thợ giỏi, lành nghề…

Chương trình Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận cải tạo xã hội chủ nghĩa và phân phối lưu thông đã có bước phát triển từ khi có Nghị quyết của Bộ Chính trị (ngày 23 tháng 06 năm 1981) và Chỉ thị 109 – CT/TW ngày 19 tháng 05 năm 1981, Tỉnh Đoàn đã động viên thanh niên trong toàn tỉnh tích cực tuyên truyền những chính sách của Đảng và Chính phủ về xây dựng và củng cố các hợp tác xã. Tổ chức Đoàn trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các xí nghiệp công nông nghiệp đang từng bước thực hiện tốt cơ chế khoán mới; còn trong các xí nghiệp công nghiệp, đoàn viên thanh niên đi đầu thực hiện Quyết định 25, 26 CP của Hội đồng Bộ trưởng về khoán trong công nghiệp. Đoàn viên thanh niên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan phân phối lưu thông đã tham gia một cách rất tích cực việc quản lý, thiết lập lại trật tự kinh tế xã hội chủ nghĩa, quản lý thị trường, quản lý nguồn hàng. Phong trào xây dựng “Quầy hàng thanh niên”, “Cửa hàng thanh niên” được nhân rộng và phát triển trong toàn tỉnh. Đoàn viên thanh niên trong các ngành lương thực, thương nghiệp, giao thông vận tải đã tích cực vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hoá, lương thực, thực phẩm phục vụ nhân dân trong tỉnh; vận chuyển hàng vạn lượt hành khách đi lại an toàn.

Thực hiện chương trình: Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh  quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, đã được các cấp bộ Đoàn chỉ đạo chặt chẽ, phong trào đã có những bước phát triển mới với nội dung và hình thức hoạt động hết sức phong phú. Hình thức kết hợp “Ba lực lượng” không ngừng được củng cố và mở rộng, đoàn viên và thanh niên đã tham gia bảo vệ và giữ gìn trật tự an ninh nhất là bảo vệ những ngày lễ lớn, ngày hội. Tỉnh Đoàn đã có Ban quân sự, an ninh, thể dục thể thao; tổ chức lịch giao ban hàng tháng cho các Huyện Đoàn để kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các tình huống xấu xảy ra.

Thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Nhiều đơn vị đã hoàn thành huấn luyện năm 1985, trong hai đợt tuyển quân năm 1985 đã hoàn thành tốt, bảo đảm thực hiện 100% chỉ tiêu. Điển hình như các huyện Yên Bình, Lục Yên, thị xã Yên Bái, các cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức chu đáo ngày hội giao quân, có tác dụng động viên khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Phong trào “Vì điểm tựa tiền tiêu” đã được thanh niên trong toàn tỉnh tham gia rất tích cực và sôi nổi. Tiêu biểu có các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Trấn, thị xã Yên Bái đã vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu niên ủng hội bộ đội ở nơi biên giới 12.700 kg gạo, 3150 kg rau xanh, 250 chiếc xô múc nước, 230 m3 củi, 2.500 cây tre để lát hầm. Riêng các em thiếu nhi đã gửi hàng vạn bức thư, tranh ảnh, động viên tinh thần bộ đội ở nơi biên giới, hải đảo.

Với chương trình: Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận học tập, rèn luyện và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, Đoàn rất coi trọng giáo dục toàn diện nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên định hướng được cuộc sống, lý tưởng cũng như niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Từ sau Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ III, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo, triển khai ở tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực làm chủ tập thể cho đoàn viên thanh niên, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần đó, Tỉnh Đoàn đã tiến hành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng khắp ở tất cả các cơ sở Đoàn với chủ đề “Tôi – người đoàn viên thanh niên cộng sản” đã thu hút hàng vạn đoàn viên thanh niên tham gia, điển hình như thị xã Yên Bái, tính đến cuối tháng 8-1984 đã có 72 cơ sở Đoàn đã tích cực triển khai một cách mạnh mẽ, thu hút 8.750 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Đây là hình thức sinh hoạt chính trị rất phù hợp với đoàn viên thanh niên. Một số cơ sở Đoàn đã đưa hình thức này vào sinh hoạt và hoạt động có nề nếp, qua đó khơi dậy trong tâm hồn họ ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với địa phương và đất nước. Thông qua các chương trình giáo dục cơ bản, các cơ sở Đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể dưới nhiều hình thức phong phú nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị trong nước và ở địa phương, như tổ chức nói chuyện, tìm hiểu về truyền thống Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; tổ chức học tập “Năm học lý luận chính trị cơ bản” đã thu hút 16/21 huyện, thị tích cực tham gia. Đặc biệt các tổ chức Đoàn trong ngành giáo dục đã tổ chức đợt thi đua “Rèn luyện học tập mừng 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” đã đóng góp hơn 20.000 đồng để ủng hộ xây dựng thư viện Điện Biên Phủ. Tiếp tục cuộc hành quân truyền thống “Theo bước chân những người anh hùng”, các cơ sở Đoàn đã tiến hành sơ kết bước 1, để tiến tới hội quân và phát động trong toàn Đoàn tổ chức đợt 2.

Phong trào thi đua xây dựng tập thể học tập xã hội chủ nghĩa và tập thể giáo viên xã hội chủ nghia tiếp tục được đẩy mạnh. Kết thúc năm học 1984 – 1985 đã có 21/40 trường phổ thông trung học chuyên nghiệp đăng ký tích cực tham gia. Hơn 98% học sinh ở các trường phổ thông trung học đã tốt nghiệp. Nhiều trường đã tổ chức hoạt động hè cho các em, chủ động phối hợp với địa phương để hoạt động và đã thu được kết quả tốt. Tiêu biểu học sinh phổ thông trung học ở các huyện như Văn Trấn, thị xã Yên Bái có gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia phụ trách thiếu nhi, hàng ngàn thanh niên học sinh tham gia làm chổi chít, tăm mành, hàng xuất khẩu. Bước vào năm học mới, Đoàn thanh niên các trường đã chủ động nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò xung kích xây dựng nếp sống kỷ luật, trật tự. Năm học 1983-1984 đã có 91 tập thể thanh niên và giáo viên đã được công nhận là tập thể học sinh và tập thể giáo viên XHCN. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên cũng được các tổ chức Đoàn cơ sở quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, coi đây là một nhiệm vụ có tính chiến lược của Đoàn. Năm 1985 là năm có những ngày lễ lớn của đất nước, toàn tỉnh đã có 23/23 huyện, thị và Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, múa hát tập thể, tạo thành khí thế sôi nổi thiết thực phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Đoàn. Tiêu biểu có thị xã Yên Bái đã có 1,2 vạn đoàn viên thanh niên tham gia rất tích cực các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tham gia tập dượt diễu hành chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước.

Phong trào Thể dục thể thao cũng phát triển khá mạnh, hướng về Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, Tỉnh Đoàn và sở Thể dục - thể thao đã ra Nghị quyết và đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Thể dục thể thao. Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo và giao cho huyện Đoàn Văn Yên làm nòng cốt xây dựng sân vận động của huyện.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cũng được các cơ sở Đoàn quan tâm và có những biện pháp hữu hiệu, vì thế đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác tham gia xây dựng Đội. Các hoạt động học tập, lao động sản xuất, kế hoạch nhỏ, công tác Trần Quốc Toản… các em đã đóng góp 8.000 công lao động cộng sản trên công trường TNCS sân vận động Thanh niên huyện Văn Yên.

Cuộc vận động xây dựng chi Đội mạnh, Liên đội mạnh, sao Nhi đồng tự quản… đã góp phần kiện toàn tổ chức và khả năng hoạt động Đội, đáp ứng yêu cầu của các em. Điển hình có thị Đoàn Yên Bái đã phối hợp với nhà văn hoá Trung tâm mở được 14 lớp năng khiếu vẽ, hoạ, hướng dẫn múa hát cho các em. Đến nay trong toàn tỉnh đã có 10/17 huyện, thị Đoàn tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ. Tỉnh Đoàn đã mở lớp tập huấn 70 cán bộ phụ trách Đội cho các huyện, đồng thời chỉ đạo các huyện tiếp tục tập huấn cho các cơ sở. Nhờ thế mà số chi đội, liên đội đạt tiêu chuẩn vững mạnh ngày càng tăng.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, ngày 1 tháng 7 năm 1985, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 26 - NQ/TW đánh giá cao sự đóng góp của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra những mặt yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên chưa theo kịp tình hình và nhiệm vụ mới. Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo và có những biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Tỉnh Đoàn đã mở nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ cơ sở của Đoàn, riêng năm 1985 đã đào tạo bồi dưỡng được 68 cán bộ chủ chốt của Đoàn cơ sở ở 21/27 xã vùng biên giới.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của Đoàn, công tác phát triển đoàn viên mới cũng được các tổ chức Đoàn chú trọng; đợt phát triển lớp đoàn viên mới mang tên "Lớp đoàn viên 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ" toàn tỉnh đã kết nạp được 9.500 đoàn viên mới, trong đó có 1.500 từ đội viên lớn tuổi. Đến hết tháng 9 năm 1985 toàn tỉnh đã kết nạp được 10.980 đoàn viên mới, điển hình các huyện Đoàn Văn Trấn, Văn Yên, Trấn Yên… là những huyện làm công tác phát triển đoàn viên mới mạnh nhất, có hiệu quả nhất.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được các cơ sở Đoàn rất quan tâm. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 1985 toàn tỉnh đã giới thiệu được 4.087 đoàn viên ưu tú cho Đảng… Từ kết quả trên đã nói lên sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng là nhân tố bảo đảm sự phát triển của các tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Và ngược lại các tổ chức Đoàn đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thì tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên mới được trưởng thành nhanh chóng.

Trải qua 10 năm hoạt động trong những điều kiện vô cùng khó khăn của đất nước, vừa bị thiên tai liên tiếp, vừa bị địch hoạ, tình hình kinh tế khó khăn, điều đó đã tác động không nhỏ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tỉnh. Nhiều mặt hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên gặp không ít khó khăn, thử thách. Với những phẩm chất cách mạng vốn có, cộng với sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Yên Bái đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đi đầu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh từng bước xây dựng Yên Bái trở thành một tỉnh phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị. Cũng chính trong thực tiễn sôi động đó tổ chức Đoàn đã từng bước trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích của cách mạng, hăng hái tiến quân vào sự nghiệp đổi mới quê hương và đất nước.

 (1) Năm 1977, Đại hội Đoàn tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ I.