• Loading...
 
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chương VI
Ngày xuất bản: 20/03/2017 10:12:00 SA
Lượt xem: 706

Tuổi trẻ yên bái trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương đất nước (1997 - 2005)


Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 28-6 đến 1-7-1996) đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là: "Tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá... xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Đối với thanh niên và công tác thanh niên, Đại hội cũng chỉ rõ phải: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hoá, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống. Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu học tập, lao động sáng tạo, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên. Tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên thực hiện tốt trách nhiệm đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tạo môi trường xã hội lành mạnh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và văn hoá phẩm độc hại. Chăm lo giáo dục, đào luyện thế hệ trẻ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, của gia đình nhà trường và của toàn xã hội...". Đặc biệt, Đại hội đã khẳng định: "Để đạt mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì nguồn sức mạnh lớn nhất, trọng yếu nhất là phát huy nguồn lực con người. Trong đó bộ phận quan trọng là nguồn lực thanh niên".

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đoàn viên, thanh niên trong cả nước nói chung và đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái nói riêng đã vô cùng phấn khởi, tự hào, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo và ý thức trách nhiệm để nghiên cứu, học tập, vận dụng Nghị quyết của Đại hội Đảng vào cuộc sống.

                  I. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ X và các phong trào thanh niên nhiệm kỳ 1997 - 2002.

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng VIII, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ X(1) (nhiệm kỳ 1997 - 2002) được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 1997 tại thành phố Yên Bái. Tham dự Đại hội có 157 đại biểu trẻ tiêu biểu, đại diện cho gần 14 vạn đoàn viên, thanh niên của 30 dân tộc anh em trong toàn tỉnh. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Vũ Ngọc Kỳ - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Vũ Trọng Kim - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Thứ nhất TW Đoàn; đồng chí Nguyễn Văn ý - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Công Dung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ X là Đại hội thứ hai sau ngày tái lập tỉnh. Đại hội đã đánh giá, tổng kết tình hình hoạt động, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1992 - 1997. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh những tháng năm này đã có những đóng góp lớn lao trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Báo cáo Chính trị của BCH Tỉnh Đoàn tại Đại hội đã khẳng định: "Thanh niên các dân tộc tỉnh ta đã và đang phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng…

Trong nhiệm kỳ 1992 - 1997 đã có hơn 100.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được quán triệt, thực hiện Nghị quyết TW Đảng VII và chương trình hành động của Đảng bộ các cấp trong tỉnh với những hình thức phong phú như: Thi tìm hiểu và tổ chức các hoạt động mít tinh kỷ niệm, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao... Có hơn 10 vạn lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng như: Hành hương về nguồn, gặp mặt truyền thống, áo lụa tặng bà, dâng bát hương lên mộ các liệt sĩ, xây mộ cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong 5 cuộc thi tìm hiểu truyền thống đã có hơn 15 vạn bài dự thi với nhiều giải cao của TW Đoàn, Hội đồng Đội TW. Các đơn vị tiêu biểu là các Huyện Đoàn: Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Yên Bái, Đoàn các cơ quan tỉnh, thị xã Nghĩa Lộ...

Các hoạt động giáo dục về lối sống, nếp sống mới cho thanh, thiếu nhi được đẩy mạnh và đổi mới về nội dung, hình thức thông qua tổ chức các cuộc thi: Học sinh thanh lịch, 7 sắc cầu vồng, nét đẹp đội viên... cùng hàng trăm các cuộc toạ đàm, hội thảo các buổi biểu diễn liên hoan văn nghệ.... Đặc biệt đoàn viên, thanh niên vùng cao thuộc các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn... đã cam kết đi đầu thực hiện cuộc vận động "3 bỏ", thực hiện nếp sống văn hoá mới, bài trừ hủ tục lạc hậu...

Trong nhiệm kỳ 1992 - 1997, tuổi trẻ Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả hai phong trào lớn "Thanh niên lập nghiệp và "Tuổi trẻ giữ nước".

Đó là chương trình thanh niên tham gia phát triển nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn. Trong 5 năm đã có 2 vạn gói chế phẩm vi sinh và gần 20.000 tấn phân hữu cơ được đưa vào đồi, ruộng. Có 5000 đoàn viên, thanh niên được tập huấn về khoa học kỹ thuật nghề nông, đã góp phần đưa năng suất lúa, chè tăng hơn 10% trên diện tích của các hộ gia đình trẻ.

Đó là phong trào phủ xanh đất trống, đồi trọc với nhiều loại hình phong phú. Những triền đồi khô cằn, trơ trụi, những sườn núi bị chặt phá năm xưa nay đang được hồi sinh nhờ sức trẻ. Đoàn Thanh niên tỉnh đã xây dựng và thực hiện dự án 327 - chiến khu Vần với tổng giá trị đầu tư hơn 5 tỷ đồng, góp phần đẩy mạnh độ tán che phủ rừng từ 17% năm 1992 lên 31% năm 1996.

Đó là các trang trại trẻ - mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội miền núi đã bắt đầu hình thành và sớm định hình phát triển. Nếu năm 1992 mới lẻ tẻ tự phát khoảng mươi trang trại nhỏ thì năm 1996 đã có tới 550 trang trại, trong đó nhiều trang trại thu hút đến 20 lao động và thu nhập bước đầu vài chục triệu đồng/năm.

Cuộc vận động 3 mục tiêu Dân số - Sức khoẻ - Môi trường đã được thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm đã tổ chức 15 chiến dịch truyền thông dân số ở qui mô cấp tỉnh, huyện và cung cấp hơn 150.000 tài liệu truyền thông cho gần 15 vạn lượt người, xây dựng 28 câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ gia đình trẻ với 1.450 hội viên thường xuyên tham gia. Các cuộc thi tìm hiểu về mại dâm - ma tuý, HIV/AIDS thu hút hơn 57.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, tiêu biểu là các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, thị xã Yên Bái.

Đặc biệt, chương trình học tập vì ngày mai lập nghiệp được đông đảo tuổi trẻ học đường tham gia với nội dung hình thức đa dạng, phong phú như: Xây dựng lớp học tình thương; xây dựng quỹ vì bạn nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài, đôi bạn cùng tiến... Đoàn Thanh niên đã tham gia tổ chức xoá mù chữ cho hơn 1.000 thanh niên dân tộc, xây dựng được 10 lớp học tình thương, hỗ trợ hàng ngàn thanh thiếu nhi nghèo vượt khó. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ của Tỉnh Đoàn đã trao học bổng cho hơn 100 thanh thiếu nhi với trị giá 30 triệu đồng. Những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Yên Bái trong chương trình học tập vì ngày mai lập nghiệp những năm 1992 - 1997 là Đào Duy Tùng, Ngô Thị Kim Oanh (thị xã Yên Bái), Nguyễn Thị Anh Đào (Văn Yên). Nguyễn Minh Đông (Trấn Yên); Vũ Thị Minh Thu (Nghĩa Lộ)…

Phong trào "Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ", trong thanh niên quân đội và phong trào "Thi đua thực hiện 6 điều dạy của Bác", trong thanh niên Công an được tổ chức có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang. Tỉnh Đoàn còn tổ chức kết nghĩa với đồn 227 Simacai, cùng kết hợp xây dựng tủ sách, gửi thư, tặng quà cho các chiến sĩ vào các dịp lễ tết.

Bên cạnh việc biểu dương những thành công và kết quả đã đạt được, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X còn chỉ ra những khó khăn, thách thức, những hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 1992 - 1997. Đó là sự hoạt động chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ, chưa đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động ở một số chi đoàn cơ sở vùng sâu, vùng xa. Những vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, xây dựng khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi còn gặp nhiều khó khăn. Các tệ nạn xã hội mà đặc biệt là tình trạng nghiện hút, tiêm chích ma tuý... đã tác động xấu tới một bộ phận không ít thanh, thiếu niên, gây nên tình trạng sống buông thả, sa ngã, vi phạm pháp luật...

Đại hội đã chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém đó và rút ra các bài học kinh nghiệm:

Một là: Phải thường xuyên tăng cường, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và định hướng hoạt động của Trung ương Đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đó là nhân tố quyết định không chỉ trong việc xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và nội dung công tác Đoàn mà còn trong cả quá trình tổ chức chỉ đạo, thực hiện phong trào.

Hai là: Trong công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào tuổi trẻ phải nhạy bén, sáng tạo, phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ và từ điều kiện thực tế của địa phương (là một tỉnh miền núi vùng cao, có 30 dân tộc anh em cùng chung sống) để có chương trình hoạt động và kế hoạch chỉ đạo sát thực tế. Đặc biệt, phải phối kết hợp chặt chẽ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Ba là: Phải thường xuyên chăm lo xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội; biết khơi dậy và phát huy sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo của họ để đội ngũ này không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, nâng cao uy tín và khả năng tập hợp thanh niên.

Bốn là: phải xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về mọi mặt...

Đại hội đã khẳng định giai đoạn 1997 - 2002 là mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của tuổi trẻ Yên Bái. Những thành tựu đã đạt được sau 10 năm đổi mới của đất nước và những kết quả đã thu được trong quá trình ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương những năm qua sẽ là tiền đề, là động lực để tuổi trẻ Yên Bái kế thừa và phát huy trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đại hội đã xác định rõ mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới 1997 - 2002 là:"Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức hình thành lớp thanh niên Yên Bái giàu lòng nhân ái, yêu nước xã hội chủ nghĩa, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, xung kích sáng tạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh"(1).

Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đã chỉ rõ bốn nhiệm vụ cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1997 - 2002 là:

1. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết giáo dục thanh niên. Coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức và truyền thống cách mạng, giáo dục lối sống mới cho thanh niên, khơi dậy trong tuổi trẻ ý chí tự lực tự cường, tinh thần khắc phục khó khăn, hăng hái tình nguyện, gương mẫu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của tuổi trẻ, tiến quân vào lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân nòng cốt cho phong trào thanh niên. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh.

3. Toàn Đoàn làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức, chỉ đạo các phong trào thiếu nhi và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện sáng tạo hai phong trào lớn là "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Yên Bái, thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Yên Bái đoàn kết, xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ", không khí của Đại hội dường như náo nức, sôi nổi hơn. Đại hội đã đề ra ba chương trình hành động với các nội dung, biện pháp cụ thể.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 29 uỷ viên, có 9 đồng chí trong Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư. Đồng chí Nguyễn Công Vạng, Nguyễn Văn Tiến được bầu làm Phó Bí thư.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ X đã thành công rực rỡ và thể hiện cao độ ý chí, quyết tâm học tập, lao động, rèn luyện, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ yên Bái.

Trong không khí phấn khởi, tưng bừng của quê hương đất nước đang từng giờ, từng ngày đổi mới, đoàn đại biểu của tuổi trẻ Yên Bái đã lên đường về Thủ đô Hà Nội dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm 1997.

Đại hội đã được nghe đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá và biểu dương những đóng góp to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí cũng xác định rõ vai trò của tuổi trẻ, phương hướng và nhiệm vụ của Đoàn và phong trào thanh niên cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đã đề ra mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam nhiệm kỳ 1997 - 2002 là: "Bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam thành lớp người kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, xung kích thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Đại hội đã quyết định: Tiếp tục phát triển hai phong trào lớn "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" lên tầm cao mới, nhằm tổ chức và động viên đoàn viên, thanh niên tình nguyện "lên rừng, xuống biển" với khí thế của Phù Đổng Thiên Vương, mang trí tuệ, tài năng, sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa... Đại hội đã đề ra những nội dung, giải pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh và đưa ra 7 chương trình hành động bao gồm:

- Giáo dục lý tưởng cho thanh niên, tham gia xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Thanh niên học tập, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ.

- Thanh niên tình nguyện thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia.

- Thanh niên giúp nhau lập nghiệp,tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

- Thanh niên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Hội nhập quốc tế thanh niên và tăng cường công tác quốc tế của Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đã trang bị cho các đại biểu trẻ những kinh nghiệm quý báu qua một số tấm gương tiêu biểu trong phong trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" ở thời kỳ đầu, đồng thời trao cho họ hành trang vô giá trong cuộc tiến quân đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đó là Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thành công rực rỡ. Các đại biểu trở về cơ sở với niềm vui, niềm tin vững chắc vào việc triển khai Nghị quyết và 7 chương trình hành động của Đại hội.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII, được sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh uỷ và các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm của UBND tỉnh và các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hai phong trào lớn của Đoàn lên một tầm cao mới.

             1. Phong trào "Thanh niên lập nghiệp" tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 1997 - 2002.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh và truyền thống của quê hương, tuổi trẻ Yên Bái trong những năm 1997 - 2005 đã có những đóng góp lớn lao vào sự đổi thay và phát triển ngày càng mạnh mẽ của xứ Bách Lẫm, Đại Đồng nổi tiếng từ xa xưa. Phong trào "Thanh niên lập nghiệp" đã được cụ thể hoá và được thực hiện có hiệu quả qua các chương trình:

a- Chương trình "Thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và giúp nhau lập nghiệp".

Nét đặc sắc của chương trình đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái tham gia phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp chính là mô hình trang trại trẻ, đã được chỉ đạo sát sao và phát triển với tốc độ "thần tốc". Nhớ lại đầu năm 1992, toàn tỉnh mới chỉ lác đác vài trang trại với tính chất tự phát, thậm chí các ông chủ, bà chủ trang trại trẻ khi đó còn e dè, xấu hổ sợ bạn bè biết sẽ chê cười. Vậy mà đến năm 1996, mô hình "trang trại trẻ" đã phát triển tới 550 trang trại và khi đó, chưa mấy ai nghĩ rằng những vùng đất hoang sơ, những triền đồi khô cằn trải khắp địa bàn tỉnh Yên Bái cho tới những năm 2002 đã được hồi sinh và xanh tươi kỳ lạ với con cố cũng rất kỳ lạ: 1.025 trang trại trẻ. Nếu những năm 1992 - 1996 những trang trại có thu nhập khá nhất là vài chục triệu đồng/năm thì tới năm 2002, con số thu nhập của các trang trại trẻ tiêu biểu là vài trăm triệu đồng/năm. Đó là các ông chủ, bà chủ trang trại trẻ Nguyễn Quang Kiên ở thị trấn nông trường Trần Phú (Văn Chấn); Dương Kim Hưng ở xã Kiên Thành (Trấn Yên); Lê Mai Hiền ở xã Tân Nguyên (Yên Bình); Bàn Tiến Hiên ở xã Đại Sơn (Văn Yên)...

Chỉ tính tới năm 1999 riêng huyện Văn Chấn đã có 105 trang trại trẻ phân bố đều ở các vùng trong huyện. Mô hình trang trại trẻ ở Văn Chấn đã góp phần tạo ra các vùng kinh tế đặc trưng. Đó là vùng cây lâm nghiệp, công nghiệp được hình thành và phát triển ở các xã vùng cao, vùng sâu như Tân Thịnh, Minh An, Suối Quyền, Nậm Mười, Sùng Đô, An Lương, Suối Bu, Suối Giàng. Vùng cây ăn quả được hình thành ở các xã Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, Sơn Thịnh, Phù Nham... Từ sức lao động trẻ và vốn hỗ trợ của các dự án 120, 327 cùng vốn tự có và tinh thần phát huy nội lực, khai thác tiềm năng đất đai... đoàn viên, thanh niên Văn Chấn đã khẳng định vị thế của mình qua hiệu quả rõ rệt của các trang trại trẻ. Ông chủ trẻ Nguyễn Quang Kiên ở thị trấn nông trường Trần Phú chỉ có nguồn vốn ban đầu là 3,5 triệu đồng, cho tới nay tổng giá trị tài sản của anh đã lên tới vài trăm triệu đồng. Chàng Bí thư chi đoàn khu xung kích này sinh năm 1975 nhưng lại là ông chủ của một trang trại rộng tới 15 ha, trong đó có 1,8 ha cây ăn quả, 11 ha quế, còn lại là chè. Từ nguồn vốn ít ỏi ban đầu, anh đã lập nghiệp bằng trí tuệ niềm tin và mồ hôi công sức của tuổi trẻ. Anh đang dự định lập thêm một trang trại nữa và đầu tư xây dựng cả một đập dẫn nước.

Còn đoàn viên Trần Xuân Hoa cùng vợ là Nguyễn Thị Nhận ở xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn thì có vốn liếng ban đầu chỉ là nhiệt huyết, là sức trẻ cùng hai đôi bàn tay và ý chí quyết làm giàu trên vùng đồi hoang hoá. Với 3 ha đồi hoang, vợ chồng Hoa đã ngày đêm khai hoang, cuốc gốc, quy hoạch với dự tính trồng chè trên cao, trồng cam dưới thấp. Để có vốn cây giống, vợ chồng Hoa đã nuôi đôi lợn bé xíu rồi phát triển thành lợn nái, sau đó nuôi thêm lợn bột. Cứ gây dựng dần, có ít tiền là hai vợ chồng lại gom góp mua hạt chè và cành cam giống về trồng. Đàn lợn được chăm sóc chu đáo cứ lớn từng ngày, nguồn phân chuồng được ủ mục rồi bón cho cây. Rơm rạ, cỏ khô được hai vợ chồng cần mẫn kiếm về ủ dưới gốc chè và phủ trên gốc cam để giữ độ ẩm cho cây... Chỉ sau 3 năm, trang trại của đôi vợ chồng trẻ đã cho thu hoạch. Và bây giờ, mỗi năm doanh thu từ hàng tấn chè búp, hàng chục tấn quả và lợn thịt, lợn giống của đôi vợ chồng trẻ này có tới cả trăm triệu.

Với anh Bàn Tiến Hiến, dân tộc Dao, Bí thư Đoàn xã Đại Sơn, huyện Văn Yên thì phong trào lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế theo mô hình RVAC (rừng, vườn, ao, chuồng) có sức hấp dẫn đặc biệt. 5 năm tham gia công tác Đoàn - Hội, anh luôn xông xáo đi đầu trong mọi phong trào. Anh tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại đàn anh rồi trở về quyết chí làm giàu ngay trên mảnh đất của người Dao quê anh. Bằng nguồn vốn tự có và sự góp vốn của gia đình, của anh em hỗ trợ, Bàn Tiến Hiến đã trồng và chăm sóc 6,5 ha rừng, chủ yếu là quế với số lượng 12.000 cây. Anh đã có 1.500 cây 20 tuổi, còn lại thấp nhất là 5 tuổi. Bởi vậy trị giá rừng quế của anh ước tính sơ bộ đã có 100 triệu đồng. Chỉ tỉa thưa và bóc vỏ ở thời kỳ đầu anh đã có 12 triệu đồng mỗi năm. Cùng với trồng quế, anh còn đầu tư cho chăn nuôi, mỗi năm xuất chuồng 600 kg lợn thịt, 200 kg lợn giống; nuôi 5 con trâu kéo cày và trâu sinh sản, hàng trăm con gia cầm cùng 1,2 mẫu ruộng kết hợp lúa nương, được trồng bằng các loại giống lúa mới và thâm canh tốt nên mỗi năm ông chủ trẻ thu được từ 4 đến 5 tấn thóc, không những đủ ăn mà còn dành cho cả chăn nuôi. Vườn nhãn, vải thiều của anh cũng trĩu quả khi vào mùa thu hoạch. Chàng trai người Dao giỏi giang này thu hoạch từ rừng, vườn, ao, chuồng mỗi năm có tới gần trăm triệu. Anh còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 - 4 lao động trẻ với mức thu nhập ổn định. Đặc biệt Bàn Tiến Hiến còn vận động được hàng chục hộ đoàn viên, thanh niên cùng xây dựng mô hình trang trại trẻ có mức thu nhập khá dần lên. Người đảng viên trẻ, người cán bộ Đoàn năng động ấy đã được chọn đi dự và báo cáo điển hình thanh niên trẻ làm kinh tế giỏi ở các cấp...

Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, 1.025 trang trại trẻ ở Yên Bái đã thu hút được hàng nghìn lao động trẻ có việc làm và thu nhập ổn định. 4 câu lạc bộ chủ trang trại trẻ được thành lập bước đầu đã có tác dụng tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết và định hướng cho các trang trại trẻ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng được đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia, đặc biệt là việc sử dụng giống mới và thâm canh tăng vụ, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào RVAC... Có một điều hết sức thú vị là trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thanh niên các dân tộc ít người ở vùng cao như Trạm Tấu, Mù Căng Chải... đã hăng hái, tự nguyện đi đầu triệt phá cây thuốc phiện. Chỉ tính tới năm 2001, toàn tỉnh đã có 100ha cây thuốc phiện được triệt phá. Thay vào đó là những vườn rau xanh non, những vườn cây ăn quả trĩu cành... Hưởng ứng phong trào sản xuất phân hữu cơ và thâm canh lúa cao sản, bình quân mỗi năm đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã sản xuất được trên 30.000 tấn phân hữu cơ, trình diễn 700ha lúa thâm canh cao sản, năng suất bình quân đạt 270 - 300 kg/sào. Tuổi trẻ Yên Bái trong những năm 1997 - 2002 đã góp phần tích cực trong việc chuyển đổi 1.800ha ruộng từ một vụ lên hai vụ và góp phần xây dựng vùng lúa cao sản 4.000 ha của tỉnh.

Chương trình trồng chè vùng cao, cải tạo giống chè cũ bằng chè giống mới của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã góp phần đưa diện tích chè trong toàn tỉnh lên hơn 10.000 ha. Đặc biệt phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc đã được đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nô nức tham gia và tham gia có hiệu quả. Đồi núi trọc trơ trụi, xói lở được phủ xanh dần nhờ sức trẻ. Những năm 1997 - 2002, độ che phủ của rừng trong toàn tỉnh đã đạt tới 40%. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả dự án Nông, lâm nghiệp thanh niên xung phong chiến khu Vần với sự tham gia của hơn 300 hộ gia đình trẻ và các hộ có đoàn viên, thanh niên, đóng góp trên 110.000 công lao động, trồng được hơn 600ha rừng, bảo vệ khoanh nuôi hàng năm 704ha với tổng số vốn đầu tư 1,6 tỷ đồng. Qua thực hiện dự án đã góp phần xoá hộ đói, giảm hộ nghèo từ 49% năm 1996 xuống còn 20% năm 2001, tăng tỷ lệ tàn che từ 40% lên trên 90% ở vùng chiến khu Vần - Dọc. Đây là công trình thanh niên tiêu biểu đã được Trung ương Đoàn công nhận trong năm 2000 - Năm Thanh niên Việt Nam.

Các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật lâm, nông nghiệp cũng thường xuyên được tổ chức và có hiệu quả rõ rệt trong ứng dụng thực tế. Chỉ tính riêng năm 2001, toàn tỉnh đã mở được 70 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 5.300 đoàn viên, thanh niên nông thôn và 2 lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. Đạt hiệu quả tốt là Đoàn xã Minh Xuân, trung tâm (Lục Yên), An Bình, Đại Phác (Văn Yên)...

b- Chương trình "Thanh niên tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ".

Với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn và hiệu quả, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào C.K.T (chất lượng - kiểu dáng - tiết kiệm). Hàng vạn đoàn viên, thanh niên đã say sưa cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến, tiếp thu và làm chủ các dây chuyền công nghệ mới: "Chỉ tính từ năm 1999 đến năm 2002, toàn tỉnh đã có 504 công trình do thanh niên đảm nhiệm đạt tổng giá trị trên 5,1 tỷ đồng, thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia"(1). Đặc biệt, việc chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh - cũng tính từ "năm 1999 đến năm 2002 đã có tới 512 lần, thu hút tới hơn 16.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia"(2). Các cuộc thi thợ giỏi, thi tay nghề, nâng bậc, nâng cao chất lượng, kiểu dáng sản phẩm và thực hành tiết kiệm trong sản xuất... liên tục được tổ chức, làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng. Tiêu biểu là các cơ sở Đoàn: Công ty vật liệu xây dựng; Công ty than Tây Bắc; Đoàn Bưu điện tỉnh; Đoàn Lâm trường Lục Yên; Đoàn Bưu điện thị xã Nghĩa Lộ...

Đặc biệt trong năm 2000, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã có 85 công trình "Chào thế kỷ mới" với tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm làm lợi cho Nhà nước hơn 800 triệu đồng. Tiêu biểu là công trình thanh niên làm 5km đường giao thông của Đoàn xã Zế Su Phình (Mù Căng Chải). Công trình xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi của Thị Đoàn Nghĩa Lộ...

Các hình thức đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn rất quan tâm. Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, trung bình mỗi năm các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành mở được từ 70 đến 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho trên 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên, gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước. Có 65 câu lạc bộ IPM, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ... với 2.450 đoàn viên, thanh niên tham gia, thường xuyên được duy trì với xu hướng ngày càng phát triển. Đã xây dựng được 150 điểm trình diễn kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên... Có 1.500 đoàn viên, thanh niên được vay vốn từ ngân hàng để phát triển sản xuất, để thể hiện tài năng sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. "Đã có 680 dự án của tổ chức Đoàn với tổng số tiền được vay trên 1,7 tỷ đồng, dự án 120 theo kênh của Trung ương Đoàn đã được triển khai có hiệu quả với tổng số vốn trên 720 triệu đồng, giúp cho 628 lao động trẻ được vay vốn, trên 3000 thanh niên được trợ vốn qua phong trào thanh niên trợ giúp nhau với số vốn huy động được trên 1,6 tỷ đồng"(1).

Phát huy truyền thống và tiềm năng của quê hương, tuổi trẻ Yên Bái đã từng bước đi lên và tự khẳng định mình. Trong chương trình "Thanh niên tham gia phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ", hàng vạn đoàn viên, thanh niên Yên Bái từ vùng sâu, vùng xa, vùng cao đến thị xã, thị trấn và vùng trung tâm thành phố đang từng ngày sáng tạo, phát huy trí lực để góp phần làm khởi sắc, làm đổi thay diện mạo của quê hương.

c- Chương trình "Thanh niên học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp".

Chương trình đặc biệt này được tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả trong các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, tổ chức Đoàn cùng Hội Sinh viên đã chủ động tham mưu với các cấp uỷ Đảng và chính quyền có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ Đoàn tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên đề, đi thực tế, nhất là nghiên cứu các đề tài khoa học, duy trì, mở rộng các Câu lạc bộ khoa học trẻ, Câu lạc bộ Dạy tốt, học tốt...

Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức các đợt thi đua giữa các khoa Văn - Sử, Toán - Lý; Hoá - Sinh; Tiểu học, Mầm non... làm dấy lên phong trào "Học tập vì ngày mai lập nghiệp", sôi nổi, rộng khắp trong toàn trường. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, tỷ lệ sinh viên đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp tăng vượt bậc so với nhiệm kỳ trước.

Đoàn trường Trung cấp Y hàng năm cung cấp một đội ngũ hùng hậu y, bác sĩ trẻ tình nguyện đến với các vùng sâu, vùng xa, vùng cao khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề tài khoa học khả thi được các y, bác sĩ trẻ thực hành có hiệu quả lớn là: "Phòng bệnh từ môi trường sống sạch sẽ, hợp vệ sinh". Các y, bác sĩ trẻ đã không quản đèo cao, đường xa. Họ hăm hở và khéo léo vận động các gia đình người Thái, người Dao, người Mông... làm chuồng trại tách xa, sạch sẽ cho gia súc, không nuôi gia súc ngay dưới sàn nhà ở. Các cô bé, cậu bé quanh năm quen ăn quả xanh, uống nước lã, quen cởi trần và ngủ không mắc màn… đã được hướng dẫn uống nước đun sôi, không ăn quả xanh và mắc màn trước khi ngủ… đã hạn chế dần tỷ lệ sốt rét, sốt dịch và giun sán khá cao ở trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao...

Đặc biệt, trong hệ thống các trường phổ thông, phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" ngày càng được đẩy mạnh. Kế hoạch liên tịch giữa Tỉnh Đoàn và Sở giáo dục - Đào tạo trong việc phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học được triển khai và thực hiện có hiệu quả tốt trong từng năm học. Các tấm gương vượt khó, vươn lên giành nhiều điểm khá, giỏi trong học tập xuất hiện ngày càng nhiều. Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002 đã có 664 đoàn viên, thanh niên khối trường học dự thi và đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 186 đoàn viên, thanh niên dự thi và đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 165 đoàn viên, thanh niên được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng...

Một trong những tấm gương tiêu biểu là Nguyễn Thái Hà - học sinh trường THPT chuyên tỉnh Yên Bái. Với tinh thần say mê học tập và khát khao hiểu biết, Thái Hà đã đi từng bước vững chắc và kết quả rực rỡ của em đã làm nức lòng bao thầy cô, bè bạn, người thân. Sinh ra với tuổi thơ êm ả ở tận miền ngược Văn Bàn (Lào Cai), đến lớp 5 Thái Hà mới được theo bố mẹ chuyển về Yên Bái. Cậu bé thông minh, ham học ấy đã lần lượt thử sức trong các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các năm học lớp 5, lớp 9 để rồi đoạt giải Nhất quốc gia môn Vật lý lớp 12 (năm học 1997 - 1998) với số điểm 38,5/ 40. Thái Hà đã được chọn tham gia đội tuyển của Việt Nam đi dự thi Olympic môn Vật lý quốc tế, nhưng chàng đoàn viên trẻ tuổi và khiêm nhường này vẫn luôn trăn trở: "Em còn phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của bố mẹ, thầy cô và bè bạn".

Còn Trần Thị Hiển, đoàn viên, học sinh lớp 11A3 trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Yên Bái) là một tấm gương điển hình của học trò nghèo nỗ lực vượt khó, vươn lên học giỏi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố là bệnh binh mất tới 75% sức khoẻ, mẹ là công chức nghèo rồi nghỉ hưu với đồng lương ít ỏi. Ngay từ nhỏ Hiển đã sớm có ý thức tự lập, giúp đỡ cha mẹ mọi việc trong nhà. Tuổi học trò của Hiển luôn lấp lánh niềm vui vì bạn liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và năm học 1998 - 1999, Hiển vừa là lớp trưởng, vừa là Bí thư chi đoàn 11A3. Với thành tích vượt khó, 10 năm liền đạt học sinh giỏi, lại là một cán bộ lớp, cán bộ Đoàn gương mẫu, tích cực đưa phong trào của lớp, của chi đoàn đạt danh hiệu: Đơn vị tiên tiến xuất sắc, Trần Thị Hiển đã vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng.

Từ chương trình "Thanh niên học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp", ở Yên Bái đã nở rộ những bông hoa "Học trò giỏi hiếu thảo". Chỉ tính riêng năm 2000, toàn tỉnh đã có 30 đoàn viên được nhận giải thưởng "Học trò giỏi hiếu thảo" do báo Tuổi trẻ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Tiêu biểu là các đoàn viên: Đinh Văn Đăng - lớp Mỹ thuật trường trung học Văn hoá Nghệ thuật tỉnh; Nông Kim Cường - Lớp 12C trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Lục Yên; Trần Thị Thu Trang - lớp 10c trường THPT Trấn Yên I; Lành Thị Tuyết Mai - lớp 12c trường liên cấp 2 + 3 Trấn Yên; Phạm Thị Thuỷ - lớp 11B trường liên cấp 2 + 3 An Bình, huyện Văn Yên; Đoàn Thanh Mai - lớp 10A5 trường THPT Văn Chấn; Hảng A Chua - lớp 11BT1 trường THPT bán công Phan Bội Châu, thị xã Yên Bái...

Đặc biệt, bên cạnh các anh chị đoàn viên, thanh niên, phong trào học tập của các em đội viên thiếu niên, nhi đồng tỉnh Yên Bái cũng thật đáng kính nể. Xác định học tập là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đội viên trong nhà trường nên ngay từ đầu các năm học, Hội đồng Đội các cấp đã có kế hoạch chỉ đạo các liên đội trong nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, phong trào vượt khó vươn lên học tập. Các phong trào thi đua học tập với các chủ đề: Học mà vui, vui mà học; Bảy sắc cầu vồng, Kính vạn hoa; Diễn đàn học tốt; Câu lạc bộ cùng sở thích; Đôi bạn cùng tiến... đã lôi cuốn đông đảo đội viên tham gia. Tính trung bình mỗi năm học, toàn tỉnh có từ 150 - 200 Câu lạc bộ cùng sở thích; 380.3 giờ học tốt; 327.000 điểm 10; 1.602 nhóm học tốt; 332 đôi bạn vượt khó học tập được duy trì thường xuyên. Chỉ tính riêng trong năm học 1990 - 2000, trong một đợt thi đua kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26 - 3, các liên đội trong toàn tỉnh đã có 81.000 giờ học tốt, 95.000 điểm 10; quyên góp, ủng hộ giúp đỡ được 680 bạn có hoàn cảnh khó khăn có thêm sách vở, bút mực, quần áo... để tiếp tục vươn lên học tốt; các liên đội đã xây dựng Quỹ vì bạn nghèo được 54.705.600 đồng... Cũng trong năm học 1990 - 2000, có 108 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có 4 em đội viên nghèo vượt khó học giỏi được nhận giải thưởng Đôrêmon do Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng. Đó là các em: Đoàn Phương Hạnh, lớp 5, trường tiểu học số 3 thị trấn Yên Bình; Lê Thị Hồng Nhung, lớp 5D, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Mậu A (Văn Yên); Nguyễn Thị Nga, lớp 5c, trường Tiểu học Yên Thế (Lục Yên); Hà Hoài Nam, lớp 5, trường Tiểu học Kim Đồng (thị xã Nghĩa Lộ).

Bên cạnh việc đẩy mạnh chỉ đạo và phát triển các phong trào thi đua học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã tiếp tục triển khai sâu rộng các hoạt động xoá mù chữ, chống tái mù chữ, các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề. Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, toàn tỉnh đã xây dựng được 657 câu lạc bộ cùng sở thích học tập, thu hút được 98.550 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức được 257 lớp xoá mù cho 8.794 người với sự tham gia của 506 đoàn viên, thanh niên...

Các đoàn viên, thanh niên công nhân viên chức cũng không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Toàn tỉnh có trên 65% thanh niên công chức tham gia các lớp học tiếng Anh, tin học, văn bằng hai và cả các khoá đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Tiêu biểu là đoàn viên, thanh niên khối trường học như trường Cao đẳng Sư phạm, trường Trung học Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Tổng kết chương trình "Thanh niên học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" của tỉnh Yên Bái, chỉ trong 3 năm (1997 - 2000) đã có 46/46 Đoàn trường được đánh giá và tặng cờ là đơn vị có phong trào xuất sắc. Tiêu biểu là trường THPT chuyên tỉnh, trường THPT Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, trường Cao đẳng Sư phạm...

d- Chương trình "Thanh niên tham gia phát triển văn hoá - xã hội"

Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, Tỉnh Đoàn đã tiếp tục chỉ đạo và triển khai có hiệu quả cuộc vận động 3 mục tiêu về Dân số - Sức khoẻ - Môi trường và phát động nhiều cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và khơi dậy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trước các vấn đề xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ môi trường, Sở Công an, Sở Giao thông, Uỷ ban phòng chống AIDS, Uỷ ban Dân số Kế hoạch hoá gia đình, Ban Chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia nước sinh hoạt và môi trường nông thôn, Trung tâm sốt rét, bướu cổ... để tuyên truyền tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khoẻ và môi trường sống cho đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Tiêu biểu là các cuộc vận động: Thanh niên tham gia phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; Thanh niên với xây dựng nếp sống văn hoá mới; Cần, kiệm là nếp sống đẹp của thanh niên; Thực hiện cưới theo nếp sống mới... và các cuộc thi: "Cán bộ Đoàn giỏi", "Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ giỏi"; "Luật an toàn giao thông"; "Sức khoẻ và hạnh phúc của bạn"... Các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng, những ca khúc đi cùng năm tháng được tổ chức sôi nổi ở nhiều nơi, thu hút hơn 15 vạn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt có hiệu quả là các hoạt động của tuổi trẻ Công an tỉnh Yên Bái. 100% Chi đoàn cơ sở đã tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống như: Hội thảo Câu lạc bộ đọc sách báo, xem băng hình; Du khảo về nguồn... Thực hiện Chỉ thị 315 của Chính phủ, ngày 26-3-1998, Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh đã xung kích phát động trong tuổi trẻ công an tham gia cuộc vận động: "Giữ gìn sức khoẻ, bỏ hút thuốc lá và chống say rượu", làm cho đoàn viên, thanh niên công an nhận thức rõ hơn tác hại của rượu, bia, thuốc lá đối với sức khoẻ đời sống cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến tác phong, tư cách cán bộ chiến sĩ công an... Kết quả là tình trạng say rượu, nghiện hút thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên công an hầu như không còn...

Cuộc thi "Vì sức khoẻ và hạnh phúc của bạn" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ 10-10-1998 đến 10-2-1999 đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Yên Bái triển khai sâu rộng tới các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh. Tỉnh Đoàn còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan: Dân số, Giáo dục, Y tế, Báo Yên Bái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên truyền sâu rộng nội dung cuộc thi, hướng dẫn thảo luận các nội dung thi tìm hiểu... Cuộc thi đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia và những điều kỳ diệu đã xảy ra: Hàng trăm bài thi độc đáo của tuổi trẻ vùng cao các dân tộc Mông, Dao, Thái... đã được viết bằng tiếng của dân tộc mình gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi. Kết thúc thời hạn nộp bài, Tỉnh Đoàn đã nhận được 60.000 bài dự thi, vượt 30.000 bài so với dự tính. Các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, thị xã Yên Bái, Lục Yên đã vượt chỉ tiêu được giao. Cuộc thi đã giúp cho tuổi trẻ khắp mọi nẻo đường của tỉnh Yên Bái: Từ thị xã, thị trấn đến vùng xa, vùng sâu hẻo lánh nhận thức được các biện pháp bảo vệ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, các biện pháp phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình... Chất lượng cuộc sống của tuổi trẻ Yên Bái được nâng cao và các tiêu cực xã hội được giảm xuống.

Chương trình "Thanh niên tham gia phát triển văn hoá xã hội" trong nhiệm kỳ 1997 - 2002 ở Yên Bái đã đạt được những thành tựu đáng kể. Chỉ tính riêng huyện Văn Chấn trong những tháng năm này đã có hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền và truy quét tội phạm ma tuý, 56 đội thanh niên xung kích được ra mắt với 420 đoàn viên thanh niên tham gia, phát hiện và triệt phá 20.000m2 cây thuốc phiện, thuyết phục được 116 người nghiện ma tuý tự giác cai nghiện tại cộng đồng; Nếu năm 1998, toàn huyện Văn Chấn có 16/34 xã, thị trấn và 14/18 chi đoàn không có thanh niên nghiện ma tuý thì đến năm 2000 đã có 23/34 xã, thị trấn và 18/18 chi đoàn không có thanh niên nghiện ma tuý. Các xã, thị trấn tiêu biểu là An Lương, Thượng Bằng La, thị trấn nông trường Trần Phú, Gia Hội...

Còn tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Mù Căng Chải trong những năm 1997 - 2002 thì luôn xung kích đi đầu thực hiện chương trình 135 phát triển kinh tế - xã hội miền núi, thu hút hơn 8000 đoàn viên, thanh niên tham gia với hơn 15 ngàn công lao động; nạo vét và xây mới hơn 70km mương phai đập nước tưới tiêu, làm 100 công trình nước sạch; tu sửa và mở mới hơn 60km đường giao thông liên xã Zế Xu Phình - Khao Mang - Nậm Khắt, sửa chữa và làm mới 35 phòng học tại các thôn bản vùng cao; mở 53 lớp học xoá mù chữ hết mức 3 cho 7320 thanh niên, vận động được 6580 em thiếu nhi đi học đúng độ tuổi...

Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, tuổi trẻ Yên Bái đã thật sự góp phần làm khởi sắc công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao và trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

                2. Phong trào "Tuổi trẻ giữ nước" được nâng lên tầm cao mới.

a- Phong trào "Thanh niên tình nguyện" và các hoạt động xã hội của tuổi trẻ Yên Bái:

Phong trào "Thanh niên tình nguyện", được tập trung chỉ đạo, triển khai từ năm 2000 - Năm Thanh niên Việt Nam với nhiều nội dung phong phú. Nét nổi bật của "Năm Thanh niên" là tính xung kích, tính tình nguyện của tuổi trẻ. Thanh thiếu nhi sẵn sàng tham gia các phong trào tình nguyện học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, tình nguyện lao động vượt mức kế hoạch; tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa tham gia các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tình nguyện tham gia các phong trào của xã hội, đoàn thể, tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi quê hương, Tổ quốc và nhân dân cần đến...

Quyết định của Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn lấy năm 2000 là "Năm Thanh niên" đã như một luồng gió mới mát lành tiếp thêm sức mạnh cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước, trong đó có Yên Bái.

Nét nổi bật trong phong trào "Thanh niên tình nguyện" của tuổi trẻ Yên Bái là tính đột phá, trở thành phong trào rộng lớn với những mô hình tiêu biểu, độc đáo, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và dư luận xã hội hoan nghênh, cổ vũ, được Trung ương Đoàn đánh giá cao. Điển hình nhất là mô hình: "Công trường thanh niên tình nguyện". Do làm tốt công tác chỉ đạo và xây dựng các mô hình mẫu, phong trào "Thanh niên tình nguyện" đã trở thành hoạt động thường xuyên của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 150.000 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại chỗ; tổ chức được 89 đội Thanh niên tình nguyện tập trung tham gia tại các "Công trường thanh niên tình nguyện", đảm nhiệm 1.345 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng. Đã triển khai thực hiện dự án tổ chức các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi gồm 30 đội viên về công tác tại 13 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải với kết quả tốt. Tiêu biểu cho các hoạt động tình nguyện là: Công trường thanh niên tình nguyện làm đường giao thông Quy Mông - Hoàng Thắng; là 15 Đội trí thức trẻ tình nguyện với 150 đội viên tham gia phát triển kinh tế xã hội tại 15 xã đặc biệt khó khăn; là công trình trồng nhãn dọc tuyến đường 31 km từ thị xã Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu của Đoàn Thanh niên huyện Trạm Tấu; công trình lao động tình nguyện của 100 thanh niên huyện Trấn Yên đóng góp trên 500 công lao động đào đắp, san gạt 1.000m3 đất đá làm 12 nền nhà giúp bản người Mông xuống định cư tại thôn Khe Loóng (xã Hồng Ca, Trấn Yên)...

Đặc biệt, chương trình "Thanh niên tình nguyện giúp dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo", trong những năm 1997 - 2002 ngày càng có hiệu quả rõ rệt. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan tâm tới việc lập các dự án vay vốn và vận động đoàn viên, thanh niên trợ giúp nhau lập nghiệp qua các loại hình: "Câu lạc bộ khuyến nông", "Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ"; "Câu lạc bộ IPM"...

Mô hình trang trại trẻ ngày càng khởi sắc, đến năm 2002 đã phát triển tới 1025 trang trại. Đây là lực lượng nòng cốt chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại cơ sở, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm cho hiệu quả cao hơn. Đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xoá đói giảm nghèo, ổn định dân cư, xoá dần nếp sống du canh du cư phá rừng làm nương rẫy, bảo vệ rừng đầu nguồn, ổn định vùng sinh thái... Nhờ có mô hình trang trại trẻ mà biết bao đoàn viên, thanh niên thất nghiệp có công ăn việc làm ổn định, bao gia đình đói nghèo quanh năm "miếng cơm manh áo ghì sát đất" được có "bát ăn bát để", được sắm sửa tiện nghi.

Điển hình là cuộc sống của thanh niên và nhân dân xã Pá Lau (Trạm Tấu). Là một xã vùng cao xa xôi, cái đói, cái nghèo cùng thuốc phiện đã hoành hành từ bao đời làm cạn kiệt sinh lực và cảnh sắc của vùng đại ngàn vốn xanh tươi. Đoàn viên, thanh niên xã Pá Lau thấu hiểu và thấm thía đến tận cùng nỗi khổ của đói nghèo, lạc hậu quê mình. Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, chính quyền xã và tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Pá Lau đã quyết tâm "đuổi cái đói, cái nghèo" ra khỏi Pá Lau. Hai phong trào lớn "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", từ ngày được Trung ương Đoàn khởi xướng và được Tỉnh Đoàn triển khai đã như một luồng gió mới lạ ào ạt thổi về Pá Lau. Sung sướng quá, đoàn viên, thanh niên Pá Lau đua nhau đi học thêm cái chữ, đọc thêm cái sách kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn của Đoàn... để xây dựng bằng được quê hương Pá Lau không còn đói, nghèo. Cho đến những năm 1997 - 2002, thì ở Pá Lau đã có những ông chủ trang trại trẻ như Thào A Dê ở thôn Tàng Ghênh; Hảng A Chu, Thào A Tủa ở thôn Pá Lau có mô hình RVAC chẳng kém gì các trang trại trẻ ở vùng thấp. Họ còn nuôi tới hàng chục con trâu, hàng trăm con lợn gà, thóc ngô không chỉ đủ ăn quanh năm, đủ để chăn nuôi mà còn giúp các hộ nghèo trong bản lúc cơ nhỡ. Các ông chủ trẻ này đều có nhà đẹp, tivi, xe máy, lại còn có máy phát điện nhỏ để dùng... Thế là dân bản Pá Lau làm theo. Họ phá cây thuốc phiện để trồng quế, mơ, mận. Họ bảo nhau không du canh du cư nữa, làm cái nhà có ao, có vườn. Và họ còn bảo nhau: "Muốn đuổi cái đói cái nghèo thì phải làm theo thanh niên thôi", Thanh niên Pá Lau còn tình nguyện mở mới 7,1km đường giao thông liên bản, bảo vệ 770ha rừng tự nhiên... Bí thư Đảng uỷ xã Tào A Nhà vui lắm. Ông bảo: "Tôi ưng cái bụng quá. Tôi tin ở lớp trẻ Pá Lau. Họ tình nguyện giúp dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Họ sẽ làm cho quê hương ngày càng đổi mới".

Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, chương trình "Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường" đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia qua các chiến dịch "Trả lại màu xanh cho đất", "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Chủ nhật xanh", "Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường"... Đoàn viên, thanh niên khối công nhân viên chức ở các thị xã, thị trấn và ở thành phố Yên Bái đã đồng loạt ra quân trong những "Ngày thứ 7 tình nguyện" để làm sạch, đẹp đường phố, công viên, trồng cây thuốc nam (trong 5 năm đã xây dựng được 16 vườn cây thuốc nam với 125 loại cây có giá trị y học), trồng cây xanh; làm sạch khu phố, dọn sạch phế liệu... Đoàn viên, thanh niên khối trường học yêu thích ngày "Chủ nhật xanh" với những hành động thiết thực: Làm sạch đẹp phòng học, giảng đường, trồng bồn hoa, cây cảnh; về địa phương giúp đồng bào địa phương phát quang bụi rậm; phun hoá chất diệt muỗi, làm đường liên thôn; trồng thêm cây xanh... ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chương trình "Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường" được tuổi trẻ nông thôn tích cực tham gia. Chỉ tính riêng trong năm 2001, đoàn viên, thanh niên nông thôn đã tình nguyện trồng được 7.000 cây xanh, chăm sóc 13ha rừng tự nhiên...

Chương trình "Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống tệ nạn xã hội" trong toàn tỉnh đã có hiệu quả đặc biệt. Trong những năm 1997 - 2002, toàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn cho hơn 6000 cán bộ đoàn viên trẻ làm nòng cốt trong thông tin tuyên truyền; tổ chức biên soạn hơn 8000 bộ tài liệu chỉ đạo các hoạt động thanh niên phòng chống ma tuý, mại dâm; cung cấp 128.000 bộ tài liệu tuyên truyền giáo dục tăng cường SKSS/KHHGĐ; có 360 đội tuyên truyền thanh niên cơ sở; đã thu hút được 125.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi tìm hiểu: "Vì sức khoẻ của bạn, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS"; "Vì sức khoẻ và hạnh phúc của bạn", "Câu lạc bộ tình bạn cộng đồng"...

Tiêu biểu là xã vùng cao Châu Quế Hạ huyện Văn Yên. Toàn xã có 1211 hộ, 5824 nhân khẩu sinh sống ở 14 thôn bản với 3 dân tộc anh em Kinh, Tày, Dao. Đoàn viên, thanh niên xã Châu Quế Hạ đã đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng bản làng, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hoá mới, trong việc tang lễ, cưới xin, lễ hội. Thực hiện dự án VIE.97.PO3 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, toàn xã Châu Quế Hạ đã thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ gia đình trẻ với sự tham gia của 40 hội viên là 20 cặp vợ chồng trẻ. Họ cùng nhau tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; cùng nhau thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình; cùng nhau nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; cùng nhau phát triển kinh tế xã hội gia đình, phòng trừ các tệ nạn xã hội, nói "không" với ma tuý, mại dâm... 100% thành viên trong câu lạc bộ gia đình trẻ đã đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá mới". Câu lạc bộ còn xây dựng quĩ được 40 triệu đồng để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giúp cho các hộ khó khăn trong xã... ở một vùng cao xa xôi hẻo lánh nhưng Đoàn xã Châu Quế Hạ đã làm được những việc lớn lao, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở thôn bản, góp phần xây dựng đổi mới quê hương. Đoàn xã Châu Quế Hạ đã liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị vững mạnh toàn diện".

Gương mặt trẻ tiêu biểu cho phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội ở tỉnh Yên Bái là thiếu uý Đinh Văn Minh, công tác tại Phòng Cảnh sát chống ma tuý Sở Công an tỉnh. Là chiến sĩ trẻ mới ra trường nhưng Minh luôn dũng cảm, thông minh bám sát đối tượng, vận động nhân dân phát hiện các đối tượng liên quan đến tội phạm ma tuý để tổng hợp, xây dựng phương án truy quét, tấn công tội phạm. Chỉ trong năm 2001, Minh đã cùng đồng đội lập 3 chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán tàng trữ ma tuý chuyên nghiệp, bắt giữ 12 đối tượng, thu 1kg thuốc phiện, 500 ống Xeduxen, 87 gam hêrôin, 40 liều hêrôin cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác…

Chương trình "Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo" ở Yên Bái cũng có nhiều kết quả. Chỉ trong năm 2000 đã có 150 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến máu và đăng ký cây máu dự trữ.

Việc triển khai xây dựng và tổ chức các nhóm "Tuyên truyền ca khúc cách mạng" đã góp phần tạo bầu không khí tươi mới, sôi nổi, trẻ trung, lành mạnh trong các hoạt động tư tưởng văn hoá. Trong năm 1999 - 2000 toàn tỉnh đã có tới 215 nhóm "Tuyên truyền ca khúc cách mạng" với hàng chục ca khúc được bình chọn xuất sắc. Các đơn vị tiêu biểu là Cao đẳng Sư phạm, trường Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, trường THPT Nguyễn Huệ, Huyện Đoàn Văn Yên, Trấn Yên...

Kết quả của phong trào "Thanh niên tình nguyện và các hoạt động xã hội" của tuổi trẻ Yên Bái đã khẳng định vị thế của Đoàn, khẳng định đoàn viên, thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

b- Tuổi trẻ Yên Bái trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc:

Ngay từ năm 1993, sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (Khoá VI) lần thứ II, phong trào "Tuổi trẻ giữ nước" đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc và ở tỉnh Yên Bái. Cho đến những năm 1997 - 2002 thì kết quả của phong trào này ở Yên Bái ngày càng khởi sắc và đạt được những thành tựu đáng phấn khởi.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo sâu rộng trong tổ chức Đoàn - Hội - Đội và phát động thanh thiếu nhi toàn tỉnh thi đua tình nguyện giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục tuổi trẻ nâng cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch; xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân gương mẫu giữ gìn an ninh Tổ quốc thông qua hoạt động của các đội "Thanh niên xung kích an ninh"; tổ chức được 1.250 buổi sinh hoạt tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ về yêu cầu của quê hương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, tuổi trẻ Yên Bái đã không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, phát hiện và cung cấp 1.200 nguồn tin cho các cơ quan chức năng, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh; kịp thời khám phá, làm rõ những vụ việc, những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật để không gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

Trong lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ và có hiệu quả cao các phong trào: "Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ"; "Đoàn kết 3 lực lượng"; "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng"; "Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính qui"... 100% đoàn viên, thanh niên trong quân đội đã hưởng ứng các phong trào thi đua. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá mới trong toàn quân với mục tiêu "Đẹp người - Đẹp nhà - Đẹp tình quân dân" có ý nghĩa quan trọng kết nghĩa 3 lực lượng thanh niên - công an - quân đội đoàn kết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thanh niên quân đội ở các huyện, xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa đã vận động đồng bào phá cây thuốc phiện, phòng chống cháy rừng, không phá rừng làm nương rẫy. Riêng ở xã vùng cao Tà Xí Láng (Trạm Tấu), thanh niên quân đội đã vận động được 97 người bỏ hút thuốc phiện, xây dựng một trường học cho xã, thu hút 77 em đến trường...

Đoàn Thanh niên Quân đội đã chủ động phối hợp với các đơn vị, các cấp bộ Đoàn địa phương chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên luyện tập quân sự, sẵn sàng tham gia các đội tự vệ, sẵn sàng lên đường nhập ngũ... Trong những năm 1997 - 2002, 100% các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giao quân, không có trường hợp nào đảo ngũ. Riêng năm 2002, toàn tỉnh có 650 đoàn viên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% kế hoạch.

Đoàn Thanh niên Công an đã triển khai có hiệu quả phong trào "6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân", nhiều đoàn viên công an đã nêu gương sáng về tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm như thiếu uý trẻ Đinh Văn Minh ở Phòng Cảnh sát chống ma tuý Sở Công an tỉnh. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 100% đoàn viên, thanh niên công an tham gia tích cực với tinh thần thực hiện nghiêm túc "6 điều Bác Hồ dạy", dũng cảm, thông minh trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, thi đua thực hiện tốt các yêu cầu nghiệp vụ quan trọng như phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tội phạm, nhất là các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các băng nhóm xã hội đen, các tụ điểm mại dâm...

Cũng trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn và cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo" tiếp tục được đẩy mạnh. Chỉ trong chiến dịch "Học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2001", tuổi trẻ học đường Yên Bái đã quyên góp được 925kg vải vụn để các đơn vị bộ đội lau súng; làm được 9.270 vòng nguỵ trang phục vụ các đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh luyện tập, hàng trăm lá thư kết nghĩa được gửi đến các đơn vị ở hải đảo xa xôi... Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" trong chiến dịch hè tình nguyện 2001 cũng được tuổi trẻ Yên Bái sôi nổi tham gia. Các đoàn viên, thanh niên đã đóng góp hơn 15.000 công lao động giúp đỡ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh liệt sỹ, các gia đình có công với cách mạng...

Trong những năm 1997 - 2002, các cấp bộ Đoàn đã vận động được hơn 1 tỷ đồng tiền mặt; 201.000 bộ quần áo, đồ dùng học tập; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ 2.834 gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đã đăng ký đảm nhận và hoàn thành 826 công trình với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng phần việc thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xây các lớp học cho em thơ vùng sâu, vùng xa; xây nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam anh hùng; các công trình nước sạch tặng các gia đình thương binh, liệt sĩ... Điển hình cho phong trào này là trường THPT Hoàng Quốc Việt, trường THPT Nguyễn Huệ; trường liên cấp 2 + 3 An Bình (Văn Yên); trường dân tộc nội trú Trạm Tấu; trường Cao đẳng Sư phạm...

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong những năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống các tệ nạn xã hội. Những thành tích đã đạt được trong phong trào "Tuổi trẻ giữ nước" của 14 vạn đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái đã góp phần xây dựng một Yên Bái ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội.

*
*   *

Trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến mới và đặc biệt khởi sắc với những thành tựu của hai phong trào lớn: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Các cơ sở Đoàn được tiếp tục củng cố xây dựng và phát triển. Trình độ cán bộ Đoàn cơ sở được nâng lên một bước. Đặc biệt số lượng và chất lượng đoàn viên được nâng lên rõ rệt. Trung bình hàng năm kết nạp được từ 6.500 - 7000 đoàn viên mới, đưa tổng số đoàn viên trong tỉnh từ 28.156 (năm 1997) lên 41.300 đoàn viên (năm 2002), đạt 126% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X đề ra. Tỷ lệ đoàn viên đủ tư cách chiếm 95% trong đó 70% đạt khá và xuất sắc. Trong nhiệm kỳ đã phát thẻ Đoàn cho 18.528 đoàn viên. Có 9.602 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, tăng 20% so với chỉ tiêu. Từ 1997 - 2002, đã có 2.734 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm tỷ lệ 40 - 45% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn tỉnh. Công tác kiểm tra của Đoàn được tăng cường, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi được phát triển tốt cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong 5 năm đã có 400.000 lượt đội viên được công nhận danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" đạt 103% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X; đã có trên 50.000 nhi đồng được kết nạp vào Đội, hơn 17.000 đội viên lớn tuổi được kết nạp vào Đoàn. Hàng năm có 75 đến 80% Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và liên tục được công nhận là đơn vị xuất sắc.

               II. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI (nhiệm kỳ 2002 - 2007) với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện".

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được và những trầm tư, suy ngẫm vì những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 1997 - 2002, ngày 28-10-2002, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI đã được khai mạc trọng thể tại thành phố Yên Bái.

Đại hội đã diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 - 10 - 2002 với hàng trăm đại biểu ưu tú đại diện cho 14 vạn đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI đã diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XV. Đây là Đại hội của tuổi trẻ Yên Bái với tinh thần: "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện" và cũng là Đại hội đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái trong thế kỷ XXI.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trong Đại hội đã khẳng định, biểu dương những thành tựu và sự trưởng thành của công tác Đoàn, của phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cùng những bài học kinh nghiệm.

Những tồn tại đó là:

- Công tác tuyên truyền giáo dục tuy được duy trì thường xuyên nhưng còn đơn điệu, tính sáng tạo chưa cao, chiều sâu chưa vững chắc, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tư tưởng chính trị của Đoàn, chưa phát huy được các hoạt động tự giáo dục trong thanh niên. Tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn còn thiếu. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn yếu và thiếu.

- Công tác củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả một số mặt chưa cao, chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Đoàn còn hạn chế, chưa linh hoạt, phong phú về nội dung và hình thức... Năng lực, trình độ của một số cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, vẫn còn tình trạng hành chính hoá, quan liêu, xa rời thực tế ở một số bộ phận cán bộ Đoàn.

- Công tác chỉ đạo còn có sự chưa cân đối giữa chủ trương và các biện pháp hướng dẫn để triển khai thực hiện, khả năng cụ thể hoá và sáng tạo trong vận dụng ở cơ sở còn hạn chế, chưa kết hợp hài hoà giữa chỉ đạo điểm với chỉ đạo diện rộng"(1).

Sau khi phân tích những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 1997 - 2002, Báo cáo Chính trị đã nêu rõ những bài học kinh nghiệm cụ thể:

Một là: Phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn đối với công tác thanh niên, chủ động sáng tạo trong tham mưu với Đảng và các cấp chính quyền về công tác thanh niên.

Hai là: Phải hướng về cơ sở, phát huy nội lực của cơ sở, phát huy tính năng động, sáng tạo, tính tích cực của tuổi trẻ, biết chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, tôn trọng và luôn tạo điều kiện, môi trường lành mạnh, giúp cho thanh niên tự khẳng định mình, kết hợp hài hoà giữa nhu cầu và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.

Ba là: Phải năng động trong phối hợp với các cấp, các ngành để xây dựng và khai thác các cơ chế chính sách phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, làm tốt công tác xã hội hoá công tác thanh niên, đa dạng hoá các phương thức hoạt động, lồng ghép các chương trình dự án.

Bốn là: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững và không ngừng nâng cao tính chính trị của tổ chức Đoàn trong mọi hoạt động, mọi phong trào.

Năm là: Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, có uy tín, có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng cả về số lượng và chất lượng; từ tạo nguồn, bồi dưỡng đến sử dụng cán bộ và tham mưu qui hoạch cán bộ.

Đại hội đã xác định rõ mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2002 - 2007 là: "Bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thể chất cho thanh thiếu nhi, vận động và tổ chức đông đảo thanh niên xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng; mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái".

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2002 - 2007 là:

1. Nâng cao hiệu quả giáo dục của Đoàn, thực hiện tốt chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ.

2. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và củng cố chính quyền nhân dân.

3. Bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.

4. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, động viên tinh thần xung kích tình nguyện trong các tầng lớp thanh niên, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương.

5. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo của Đoàn, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, dân chủ và hiệu quả trong hệ thống tổ chức Đoàn từ tỉnh tới cơ sở, phát huy sức mạnh của toàn xã hội đối với công tác thanh niên.

5 nhiệm vụ cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2001-2007 đã được Đại hội thông qua với những nội dung và giải pháp cụ thể. Khẩu hiệu hành động cách mạng của tuổi trẻ Yên Bái trong nhiệm kỳ này là: "Thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, có 9 đồng chí trong Ban Thường vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Tỉnh uỷ viên được bầu làm Bí thư. Đồng chí Hoàng Hữu Độ, Nguyễn Thanh Xuân được bầu làm Phó Bí thư. (Tháng 3 năm 2004, đồng chí Hoàng Hữu Độ được nhận trọng trách mới, tháng 7 năm 2004, hai đồng chí Lò Quang Tú, Nguyễn Thị Hằng được bầu bổ sung làm Phó Bí thư).

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI đã thành công rực rỡ. Những quyết định của Đại hội đã thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Yên Bái với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện". Đại hội đã kêu gọi toàn thể thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh nhà hãy phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, đất nước và gương cao lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước cha anh nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục thách thức, khó khăn, xung kích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và trở thành một trong những tỉnh hàng đầu phát triển mạnh mẽ trong khu vực miền núi Bắc Bộ.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của đất nước đang từng giờ, từng ngày phát triển và hội nhập, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã họp từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 năm 2002 tại Thủ đô Hà Nội. Trong 898 đại biểu đại diện cho hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên trong cả nước, có những gương mặt ưu tú rạng rỡ, tiêu biểu cho tuổi trẻ Yên Bái.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Đại hội đã đánh giá khái quát những cống hiến xuất sắc của Đoàn và phong trào thanh niên trong thế kỷ XX đồng thời khẳng định, biểu dương những kết quả to lớn của đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong việc triển khai và phát triển hai phong trào lớn "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước" trong những năm 1997 - 2002.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2002-2007) đã đề ra mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ này là: "Tích cực chăm lo bồi dưỡng thanh niên về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, về thể chất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên; vận động và tổ chức thanh niên xung kích đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đại hội cũng chỉ rõ 4 nhiệm vụ cụ thể cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2002-2007 là:

1. Tiếp tục đổi mới để từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, thực hiện tốt chức năng Đoàn là trường học XHCN của thế hệ trẻ Việt Nam.

2. Phát triển sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các loại hình hỗ trợ thanh thiếu nhi lập thân, lập nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, các đối tượng, góp phần tạo môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội lành mạnh để bồi dưỡng và rèn luyện thanh thiếu nhi tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

3. Nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên, bản lĩnh và sức chiến đấu của tổ chức Đoàn, nhất là Đoàn cơ sở, chi đoàn; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn với thanh niên, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và các phong trào thanh thiếu nhi, phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn trong phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh.

4. Tích cực chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước XHCN; tiếp tục phát triển mối quan hệ phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội trong công tác thanh niên, xây dựng cơ chế, chính sách và tạo nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, Đại hội đã quyết định phát triển sâu rộng phong trào: "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trên cơ sở kế thừa và phát huy hai phong trào lớn trong nhiệm kỳ VII với những nội dung, giải pháp cơ bản là:

- Thi đua học tập, tiến công vào khoa học công nghệ.

- Thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo.

- Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời đẩy mạnh các mặt công tác của Đoàn"(1).

            Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã thành công rực rỡ. Các đại biểu trở về cơ sở mang theo âm hưởng rộn ràng, náo nức của Đại hội và lời căn dặn ân cần của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: "... ý nghĩa cuộc sống của mỗi người, nhất là lớp trẻ, không chỉ bó hẹp trong đời sống riêng tư mà phải vươn lên, gắn mình với xã hội, quan tâm tới mọi người, tới Tổ quốc, tới nhân dân... Thế hệ trẻ Việt Nam phải có niềm tin vững chắc và quyết tâm cao, kiên trì định hướng XHCN, thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại là đưa nước ta ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu bằng ý chí quật cường và tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam. Thanh niên còn phải có tri thức cao, có trình độ khoa học kỹ thuật, tay nghề giỏi, có đạo đức trong sáng, lối sống tốt đẹp và sức khoẻ tốt".

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết chương trình hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, được sự lãnh đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Yên Bái đã tập trung chỉ đạo phát triển sâu rộng hai phong trào lớn với các nội dung, giải pháp cụ thể và sinh động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

Chỉ mới qua 3 năm từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI, từ 2002 đến 2005, tuổi trẻ Yên Bái đã gặt hái những thành công vang dội. Thành tích của tuổi trẻ Yên Bái trên công trường thanh niên tình nguyện mở đường vào xã Tà Xí Láng (Trạm Tấu) đã lan toả tiếng thơm đến khắp các tỉnh bạn.

                1. Phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phong trào này đã được triển khai tích cực, rộng khắp trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc đẩy mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

a- Tuổi trẻ Yên Bái thi đua học tập; góp phần xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ.

Bám sát các mục tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XV đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chỉ đạo và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên giữ vững mục tiêu xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện phổ cập THCS, đồng thời có nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong tuổi trẻ học đường và ngoài trường học. Đặc biệt, thông qua các chiến dịch hè tình nguyện và các đội tri thức trẻ tình nguyện, đến năm 2005, tuổi trẻ Yên Bái đã góp phần quyết định trong chương trình xoá mù chữ và phổ cập giáo dục trong toàn tỉnh. Đã có 180/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; có 89 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ của tuổi trẻ Yên Bái là Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm, trường THPT chuyên... Đặc biệt là Đoàn trường THPT Trần Nhật Duật huyện Yên Bình. Toàn trường có hơn 1.700 đoàn viên, thanh niên của 38 chi đoàn, trong đó có 2 chi đoàn giáo viên với 43 đoàn viên và 2 đảng viên. Phát huy truyền thống của một đơn vị Đoàn trường cơ sở vững mạnh, là lá cờ đầu trong mọi hoạt động của Đoàn khu vực nhiều năm, ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2002-2007, Đoàn trường THPT Trần Nhật Duật đã có nhiều hoạt động khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên say mê học tập, thi đua học giỏi toàn diện, thi đua đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi... Kết quả là trong năm học 2002-2003, Đoàn trường đã có hàng chục em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có 8 đoàn viên, thanh niên đoạt giải cao cấp tỉnh, có 5 em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. Toàn trường có gần 400 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, trong đó có 8 đoàn viên đạt giỏi toàn diện, 1 đoàn viên được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn trao tặng, hàng chục đoàn viên, thanh niên được nhận phần thưởng "Khuyến học, khuyến tài"...

Trong chiến dịch "Học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2002", toàn tỉnh Yên Bái có 150 học sinh, sinh viên tham gia. Anh Hoàng Hữu Độ -Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trực tiếp làm trưởng Ban chỉ đạo và 10 cán bộ Đoàn trường làm phó ban và các thành viên Ban chỉ đạo. Các đội thanh niên tình nguyện đã rầm rộ ra quân. Họ trèo đèo, vượt suối đến với 15 xã đặc biệt khó khăn thuộc 7 huyện trong tỉnh là Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên.

Đội thanh niên tình nguyện đến bản Mù (Trạm Tấu) gồm có 9 thành viên do anh Nguyễn Quang Hải, cán bộ Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn. Mỗi thành viên gùi nặng khoảng 10kg, leo đèo vượt dốc gần 14km, mồ hôi nhễ nhại mà những tiếng hát, những nụ cười vẫn rạng ngời trên gương mặt. Đội thanh niên tình nguyện đến bản Mù đã lặn lội đi khắp các thôn bản cheo leo, heo hút và tìm các em nhỏ để cắt tóc, tắm gội cho các em. Đội đã trao 5 xuất quà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn là em Giàng Thị Trà (6 tuổi) mắc bệnh bại liệt ở thôn Mông Si, em Trang A Mua (18 tuổi) ở thôn Giàng La Pán mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị Mùa Thị Dư thôn Giàng La Pán và chị Hờ Thị Dê thôn Mông Đơ có hoàn cảnh đặc biệt nghèo khó, mẹ Giàng Thị Bia (80 tuổi) bị mù hai mắt ở thôn Mông Đơ không chỉ được đội tặng quà mà mẹ còn được các thành viên trong đội chăm sóc chu đáo.

Còn Đội thanh niên tình nguyện đến xã Suối Giàng (Văn Chấn) thì "bị" đàn em thơ níu giữ nhất định không cho về. Bởi các thành viên trong Đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xoá mù chữ và chống tái mù chữ ở nơi này. Mặc dù đến xã Suối Giàng đúng dịp nghỉ hè, song các đội viên tình nguyện đã không nề hà ngại khó. Họ hăm hở đến từng gia đình vận động, "rủ rê" các em nhỏ đến trường học lại cái chữ. Thế là toàn xã Suối Giàng đã có 44 học sinh tới học ở lớp xoá mù chữ và chống tái mù chữ của các anh chị đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Thú vị nhất là các em nhỏ đã mang theo cả gạo, muối để ăn nghỉ tại trường, "để được học cái Văn, cái Toán". Các đội viên tình nguyện đã chia nhau đứng lớp cả 3 ca sáng, chiều, tối... Ông Vàng A Chu, phó Chủ tịch xã Suối Giàng đã cảm động nói: "Chỉ trong vòng 20 ngày, Đội tình nguyện đã làm được nhiều việc cho bà con trong xã lắm. Từ việc cắt tóc, gội đầu cho hơn 200 người (cả em nhỏ và người lớn), đến việc tuyên truyền cho gần 300 lượt hộ nông dân nghe các kiến thức và khuyến nông khoa học kỹ thuật, vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc xoá mù chữ và chống tái mù chữ cho con nít. Các già làng và chúng ta sướng cái bụng lắm".

Thành tích rực rỡ của phong trào Thi đua học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ của tuổi trẻ Yên Bái những năm 2002-2007 còn được kết tinh và toả sáng qua hai tấm gương sinh viên suất sắc Trần Thị Thu Hương, Vũ Thị Thu Huyền được nhận học bổng "Ươm mầm tài năng"; qua tấm gương của Trịnh Hà Thu đoạt giải nhất quốc gia lớp 12 năm học 2003-2004…

Và chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2005, các cấp bộ Đoàn đã phát triển mới 19 Câu lạc bộ sở thích các môn học, Câu lạc bộ "Bạn trẻ nghiên cứu khoa học"; "Bạn trẻ yêu thích tin học, ngoại ngữ" và Câu lạc  "Sáng tạo trẻ". Các cơ sở Đoàn cũng xây dựng được quĩ khuyến học trên 70 triệu đồng, trao 215 xuất học bổng cho đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập… Tất cả đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ của tuổi trẻ trên địa bản toàn tỉnh.

b- Đoàn viên, thanh niên Yên Bái thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện mới.

Mới trong ba năm đầu của nhiệm kỳ 2002-2007, tuổi trẻ Yên Bái dưới sự chỉ đạo sát sao, năng động, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đạt được những kết quả vượt bậc trong phong trào thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo.

Tỉnh Đoàn đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học công nghệ thực hiện tốt chương trình "Động viên tuổi trẻ tiến quân vào khoa học công nghệ" để vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế… đã thành lập mới được 100 Câu lạc bộ "Bạn trẻ với khoa học công nghệ" tại các xã; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 86 hội thi tìm hiểu kiến thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật Nông - Lâm - Ngư nghiệp. các dự án cho đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả tốt, không có nợ đọng. Nhiều giải pháp cụ thể tuyên truyền, vận động và giúp đỡ đoàn viên, thanh niên nông thôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt được triển khai rầm rộ và có hiệu quả cao. Các cán bộ Đoàn cơ sở đã gương mẫu đi đầu trồng các loại cây con, giống mới. Phong trào sản xuất phân hữu cơ đạt 42.570 tấn/năm. Nhiều mô hình điển hình về diện tích thâm canh lúa và các giống cây năng suất, chất lượng cao của đoàn viên, thanh niên được bà con đến học tập như: Đoàn xã trung tâm huyện Lục Yên, Đoàn xã Phù Nham huyện Văn Chấn...

Tỉnh Đoàn còn chú ý chỉ đạo các mô hình đoàn viên, thanh niên kết hợp sản xuất nông nghiệp với sản xuất các mặt hàng thủ công truyền thống trong lúc nông nhàn như: Dệt thổ cẩm, làm chổi chít, làm đệm bông lau, tranh đá, đồ gỗ, mây tre... Các mô hình sản xuất này đã và đang thu được những kết quả bước đầu khả quan, tiêu biểu là ở Huyện Đoàn Lục Yên, Thị Đoàn Nghĩa Lộ...

Từ năm 2002 đến năm 2005, mỗi năm riêng nghề làm thổ cẩm, nghề làm đệm bông lau ở thị xã Nghĩa Lộ đã giải quyết việc làm cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên với mức thu nhập từ 300-500 ngàn đồng/người/tháng. Thị Đoàn còn tổ chức và hướng đoàn viên, thanh niên làm kinh tế tập trung vào lĩnh vực thủ công, mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ và đặc biệt là phát triển các trang trại trẻ, phối hợp với các doanh nghiệp dạy nghề cho đoàn viên, thanh niên... Giá trị sản phẩm sản xuất do đoàn viên, thanh niên làm ra đạt trên 1 tỷ đồng/năm và đã giải quyết việc làm cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên có thu nhập ổn định. Các tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo ở Thị Đoàn Nghĩa Lộ những năm 2002 - 2005 là Hà Minh Tạo, Lò Văn Thanh phường Pú Trạng, Lò Minh Nhuần phường Cầu Thia…

Đặc biệt, trên địa bàn toàn tỉnh, các mô hình trang trại trẻ tiếp tục được quan tâm phát triển và ngày càng được nhân rộng với quy mô, năng xuất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Dưới sự chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn, 2 câu lạc bộ "Chủ trang trại trẻ" thường xuyên có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên và thanh niên nông thôn, miền núi phát triển kinh tế.

Các doanh nghiệp trẻ ở Yên Bái cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực. Chỉ tính riêng năm 2003, doanh thu kinh doanh của các doanh nghiệp trẻ tỉnh Yên Bái cũng đạt tới 375 tỷ đồng, giải quyết việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hơn 2 vạn lao động. Cũng tính tới thời điểm năm 2003, toàn tỉnh có trên 50% giám đốc hoặc người đứng đầu các doanh nghiệp có độ tuổi dưới 45. Đặc điểm nổi bật của các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Yên Bái là có trình độ; luôn táo bạo, say mê cái mới, đi đầu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, có tiềm năng, mong muốn và có đủ khả năng trong hội nhập kinh tế trong nước, từng bước hội nhập kinh tế thế giới; có tốc độ phát triển khá cao nên có thể đáp ứng được yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và tạo thêm nhiều việc làm mới; có ý thức và tiềm năng trong tham gia phát triển cộng đồng, các hoạt động bảo trợ xã hội, nhân đạo và từ thiện... Các doanh nghiệp trẻ tiêu biểu là Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty TNHH Thành Thu, Công ty TNHH Hoà Bình, Công ty liên doanh Yên Hà, Nhà máy xi măng Đông Sơn, Công ty TNHH Tường An... Toàn tỉnh đã thành lập mới được 35 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 40 tỷ đồng (tính đến quý I năm 2004). Trên địa bàn toàn tỉnh tính đến nay đã có 64 doanh nghiệp nhà nước và các Công ty cổ phần, có 224 hợp tác xã, 274 doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 20 chi nhánh, 8 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, trong đó có 123 doanh nghiệp tư nhân, 114 công ty TNHH và 37 công ty cổ phần, thành lập mới 16 Câu lạc bộ "Nhà sản xuất kinh doanh trẻ" và đã có quyết định thành lập Ban vận động xúc tiến thành lập "Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Yên Bái" từ ngày 24 tháng 9 năm 2003. Dự kiến trong nhiệm kỳ 2004-2007 sẽ phát triển hội viên của Hội doanh nghiệp trẻ lên 75 đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên khối công nhân viên chức cũng luôn đi đầu trong phong trào CKT với nhiều đề tài, sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị hàng tỷ đồng. Tiêu biểu là các sáng kiến của tuổi trẻ ngành: Điện tử, kinh tế, bưu điện... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2005, trong phong trào "Sáng tạo trẻ", đoàn viên, thanh niên khối công nhân viên chức đã có 29 sáng kiến, đề tài làm lợi cho cơ quan, đơn vị tới hơn 600 triệu đồng. Điển hình là tuổi trẻ các đơn vị: Công ty Cổ phần khoáng sản, Công ty vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần sứ kỹ thuật. Các tổ chức Hội thi tay nghề, Hội thi thợ giỏi cũng được tổ chức ngày càng thường xuyên, hiệu quả từ cơ sở đến tỉnh.

Chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 2002 đến năm 2005, tuổi trẻ Yên Bái đã có những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo. Và họ - những đoàn viên, thanh niên trẻ, khoẻ, tình nguyện, xung kích, sáng tạo đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh nhà trong điều kiện mới.

c- Tuổi trẻ Yên Bái tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm 2002-2005, phong trào "Thanh niên tình nguyện" của tuổi trẻ Yên Bái tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, sôi nổi, thiết thực với kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đã khơi dậy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. các hoạt động tình nguyện ngày càng có ấn tượng mạnh mẽ và giành được nhiều tình cảm tốt đẹp của nhân dân, được các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp đánh giá cao.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 07 để: "Tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về việc đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện". Kết quả là sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng được tăng cường, hiệu quả của phong trào thanh niên tình nguyện đã chuyển biến và phát triển vượt bậc. Chỉ trong ba năm (2002 - 2005), các cơ sở đã đăng ký đảm nhận và hoàn thành 826 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng - phát triển kinh tế xã hội với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, tiêu biểu là các công trình làm đường Qui Mông - Hoàng Thắng, đường Tân Thanh (Lục Yên), Hồng Ca (Trấn Yên); giúp nhân dân cải tạo vườn tạp và làm vụ đông, xây dựng các công trình nước sạch tặng các gia đình thương binh, liệt sỹ... Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường được chú trọng, đã huy động trên 62.000 lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện khơi thông 589 km kênh mương, cống rãnh; dọn sạch 98.100m2 mặt nước hồ, ao suối; quét dọn, bốc dỡ 95.600m3 rác thải, trồng mới 28.600 cây xanh.

Nét mới của phong trào thanh niên tình nguyện những năm 2002 - 2005 là 11 huyện, thị, Thành Đoàn trực thuộc đã xây dựng được các "Đội Thanh niên tình nguyện ứng trực" với tổng số 514 đội viên có sức khoẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần xung kích, tình nguyện và có trình độ chuyên môn, luôn sẵn sàng ra quân nhận mọi nhiệm vụ.

Trong năm 2003, các đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức 407 hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn và trực tiếp giúp đỡ nhân dân, tổ chức 108 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho dân bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao; có 43 hoạt động tình ngyện thực hiện các nhiệm vụ đột xuất... phục vụ 15.000 lượt nhân dân, có 29 đội viên y bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại 13 xã vùng cao đặc biệt khó khăn, sau 2 năm công tác đã khám chữa bệnh tại trạm y tế và tại nhà cho 30.016 lượt người, tổ chức 798 hoạt động tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường cho trên 125.000 lượt người; xây dựng 16 vườn cây thuốc nam với 125 loại cây có giá trị y học cao, phun hoá chất diệt muỗi và cấp phát màn hợp vệ sinh cho 853 hộ, tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho hơn 1126 lượt cán bộ y tế thôn, bản...

Cũng trong năm 2003, có 37 đội viên tri thức trẻ tình nguyện đã tham gia phát triển nông thôn miền núi tại 12 xã đặc biệt khó khăn. Sau 9 tháng hoạt động, các đội viên tri thức trẻ tình nguyện đã tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho 3.879 hộ gia đình, vận động hướng dẫn nhân dân trồng mới và chăm sóc 1.550 ha rừng, tham mưu và phối hợp cùng xã thu gần 1.000 khẩu súng tự chế, 415 cạm bẫy thú rừng; phối hợp cùng Đoàn xã huy động thanh niên và nhân dân làm mới 28,6km đường giao thông liên thôn; mở 12 lớp xoá mù chữ và trực tiếp giảng dạy 6 lớp học của các trường ở địa phương; tiêm phòng cho 1.526 con gia súc... Nhiều đội viên còn mạnh dạn thử nghiệm thành công và tham mưu cho xã đưa một số giống cây, con mới về nuôi, trồng tại địa phương. Tiêu biểu là đội viên Giàng Từ Sỳ, công tác tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu đã chủ động tìm tới huyện Bắc Hà (Lào Cai) khảo sát và xin giống cây Sèo (một loại cây lương thực có bột như bột mì) về trồng thử rồi tìm đến Viện Dinh dưỡng Trung ương nhờ phân tích thành phần cùng giá trị dinh dưỡng để có cơ sở khoa học đề nghị địa phương trồng đại trà, giúp nhân dân vùng cao ổn định lương thực...

Chỉ tính riêng "Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện" hè 2005 của tuổi trẻ Yên Bái cũng làm nức lòng mọi người dân Yên Bái. Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đánh giá sơ bộ: "Có 15.230 thanh niên tình nguyện tham gia tại chỗ với địa bàn hoạt động là 180 xã phường; có 70 đội thanh niên tình nguyện hoạt động ở 70 xã vùng xa, vùng sâu; xoá mù chữ cho 1.200 người với 80 lớp; phổ cập giáo dục tiểu học 36 lớp/930 người; phổ cập giáo dục trung học cơ sở 42 lớp/815 người; có 11 đội thanh niên tình nguyện với 117 y, bác sĩ tham gia chăm sóc sức khoẻ cho 2.680 người dân; có 56 công trình, phần việc thanh niên với giá trị 47 triệu đồng…"

Đặc biệt tiêu biểu cho chiến dịch thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của tuổi trẻ Yên Bái là Công trường thanh niên tình nguyện mở đường vào xã Tà Xí Láng, huyện Trạm Tấu. Đây là công trình thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái.

Tuyến đường thi công vào xã Tà Xí Láng theo thiết kế có chiều dài là 15.240m và được giao cho 8 đơn vị thi công. Trong đó, đoạn đường do Tỉnh Đoàn chỉ đạo và trực tiếp đảm nhận là một trong hai đoạn đường khó khăn nhất toàn tuyến. Với địa hình hiểm trở, dốc đá cheo leo, lại phải đào đắp trên 100.000m2 đất đá, đặc biệt đoạn thi công vượt dốc Tà dài 1.200m qua khu rừng nguyên sinh là địa điểm thử thách cao độ tính xung kích, sáng tạo, lòng nhiệt tình, dũng cảm của thanh niên tình nguyện. Riêng đoạn vượt dốc Tà phải thi công tới 8 lát xê có độ dốc 18% cùng những vách ta luy cao 12 - 15m. Trên công trường thanh niên tình nguyện từ km9 đến km11 này còn phải thi công nhiều công trình thoát nước, ngoài các cống tạm, cống xếp đá là một cầu tạm qua suối Tà phải thi công với yêu cầu đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để thông xe...

Với khoảng cách 13km hành quân bộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, toàn tuyến đang tổ chức thi công để di chuyển, vận chuyển trang thiết bị, máy móc, tư trang, dụng cụ lao động, lương thực, thực phẩm là một sự thử thách quyết liệt, đòi hỏi cao độ sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần chủ động vượt khó của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Ngay từ đầu chiến dịch, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã thành lập Ban Chỉ huy công trường (do anh Hoàng Hữu Độ - Phó Bí thư Thường trực làm Chỉ huy trưởng) để trực tiếp tham mưu về công tác kế hoạch và chỉ huy lực lượng thanh niên tình nguyện; thành lập trạm trung chuyển tiền phương để hỗ trợ các đơn vị trong quá trình di chuyển, chuẩn bị hậu cần và là cầu nối thông tin thường xuyên, liên lạc giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Chỉ huy công trường trong suốt thời gian thi công.

Đúng sáng ngày 6 tháng 2 năm 2004, hơn một nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia công trường thanh niên tình nguyện mở đường vào xã Tà Xí Láng huyện Trạm Tấu đợt đầu đã lên đường làm nhiệm vụ trong tiếng hát hào hùng, sôi nổi cùng  sắc cờ hoa rực rỡ.

Trước đó, công tác phát tuyến, lên ga cắm cọc và đặc biệt là công việc làm lán trại đã được đội thanh niên tình nguyện tiên phong hoàn thành suất sắc vượt trước kế hoạch 3 ngày. Chỉ trong 5 ngày, 2 đội viên thuộc 2 phân đội thanh niên tình nguyện của xã Cát Thịnh, 28 đội viên trí thức trẻ tình nguyện, đội thanh niên tình nguyện ứng trực xã Tà Xí Láng và các thành viên trong Ban Chỉ huy đã đội mưa, lội bùn, chịu rét để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những ngày đầu tiên đặt chân lên công trường, có hôm ăn đói, mặc rét, trời mưa liên tục và có lúc nhiệt độ xuống tới 2 độ C. Thế mà thật kỳ lạ, các đội viên tình nguyện đã dệt nên những kỳ tích. Theo thống kê sơ bộ, trong những ngày này đã có 3 tấn vật liệu làm lán trại và các thiết bị hàng hoá được vận chuyển, tập kết an toàn trên công trường. Các đội viên tình nguyện thông minh, sáng tạo đã tận dụng việc vận chuyển 117m3 gỗ các loại để san gạt 1.920m2 mặt bằng làm 50 lán trại, đồng thời mở mới 3,7 km đường hậu cần, hoàn thiện các khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh. Các đội viên tình nguyện xung kích tiên phong còn phát dọn 13.000m2 trên tuyến trong điều kiện giá lạnh, ẩm ướt để giải phóng nhiều cây to, bụi rậm, hoàn thành xuất sắc công tác phát tuyến và lên ga cắm cọc phục vụ công tác thi công.

Khi đại quân thanh niên tình nguyện hành quân tới công trường, do có sự chuẩn bị tốt về nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ lao động và có phương án thi công hợp lý, nên chỉ tính đến mùng 7 tháng 3 năm 2004, 1.144 đội viên tình nguyện của các đơn vị đầu tiên được tham gia thi công như Văn Chấn, Mù Căng Chải, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái đã toả rạng những chiến công trên công trường.

Trong màn sương mù dày đặc, trong gió núi rét căm căm, trong những cơn mưa rừng bất chợt, trong không khí oi nồng, ngột ngạt của những hôm trở trời, người ta vẫn nghe thấy những tiếng hát rộn ràng, âm vang; những tiếng xà beng leng keng; những tiếng đào đất, xả đất thình thịch, những tiếng dô tá dô tà; những tiếng hò reo, cười nói vang vang cả núi rừng. Và cũng không ít người hồi hộp, thót cả tim khi nhìn thấy trên vách đá cao cheo leo hình ảnh những chàng trai vắt vẻo treo mình cùng những dây bảo hiểm để ốp mìn phá đá... Ta gặp lại hình ảnh hào hùng của những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa: "Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ. Mà lòng phới phới dậy tương lai". Chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Yên Bái đã thật sự được toả sáng trên công trường thanh niên tình nguyện đầy thử thách, cam go này.

Xúc động biết bao khi cả công trường nghe tin ngày mùng 8, mùng 9 tháng 3 năm 2004 đồng chí Hoàng Bình Quân - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ, Tỉnh Đoàn, các huyện, thị sẽ đến thăm và động viên. Rồi ngày ấy đã đến, những nụ cười hân hoan, những gương mặt rạng rỡ và cả những khoé mắt rưng rưng. Bí thư Tỉnh Đoàn Phạm Thị Thanh Trà đã ôm lấy các đội viên tình nguyện mà khóc: "Thương các em lắm! Công trường gian khổ, thiếu thốn, mưa, rét, xa nhà... Vậy mà các em vẫn làm nên bao điều kỳ diệu. Thật xúc động và tự hào. Tuổi trẻ Yên Bái của chúng tôi là như thế đấy!". Và ngay tại công trường, tính đến ngày 8-3-2004 đã có 1.540 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đoàn, 117 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng và 257 đoàn viên ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được giới thiệu cho các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục theo dõi khi trở về hậu phương. Cũng chỉ tính đến mùng 8 tháng 3 năm 2004, sau 1 tháng 2 ngày con đường mới đã dần được hình thành, những đoạn đường khó khăn nguy hiểm nhất đã được nổ mìn phá đá an toàn và được khai phá hiệu quả, gần 50% khối lượng công trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đã được hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 20 đến 25 ngày.

Công trường Thanh niên tình nguyện mở đường vào xã Tà Xí Láng này còn luôn được thanh thiếu nhi ở hậu phương toàn tỉnh tiếp sức, quyên góp, ủng hộ hàng chục triệu đồng, 500 cơ số thuốc, trang bị y tế, viết trên 1000 lá thư để kịp thời động viên các đội viên thanh niên tình nguyện...ở chính tại công trường này, tuổi trẻ Yên Bái đã xiết chặt tay nhau, thắp sáng mãi ngọn lửa tình nguyện và truyền hơi ấm của nó đến muôn nơi. Bản hùng ca về công trường thanh niên tình nguyện mở đường vào xã Tà Xí Láng sẽ còn vang vọng mãi mãi.

              2. Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vai trò của tuổi trẻ Yên Bái trong công tác an ninh quốc phòng tiếp tục được khẳng định trong những năm 2002 - 2005. Các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo. Công tác giáo dục và phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống và ý thức công dân cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục được tăng cường thông qua các lớp học, các câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống các tệ nạn xã hội, các chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS... đã thu hút trên 200 nghìn lượt đoàn viên và thanh thiếu nhi tham gia. Các cơ sở Đoàn còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức các hoạt động giao lưu truyền thống thu hút gần 52.000 lượt đoàn viên và thanh thiếu nhi. Hàng năm chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên nhập ngũ đều đạt 100% cả về số lượng và chất lượng. Hàng trăm đội thanh niên an ninh xung kích thường xuyên hoạt động có hiệu quả, 100% đoàn viên, thanh niên và đông đảo thanh thiếu nhi đã ký cam kết; "Không vi phạm trật tự an toàn giao thông, sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông".

Trong năm 2003, phong trào "Mùa hè tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi vùng đặc biệt khó khăn, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống mới nơi cộng đồng dân cư", đã lôi cuốn 9000 đoàn viên, thanh niên tham gia trong 380 đội thanh niên tình nguyện. 12/13 huyện - thị - Thành Đoàn trực thuộc đã có lực lượng thanh niên tình nguyện ứng trực với sự tham gia của 514 đoàn viên, thanh niên khoẻ mạnh, có trình độ văn hoá, chuyên môn vững vàng, sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ ở cơ sở. Hiệu quả hoạt động từ phong trào này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, 945 công trình phần việc thanh niên trị giá hơn 3 tỷ đồng là một sự khẳng định của sức trẻ. Tiêu biểu là hoạt động của thanh niên tình nguyện ở các xã vùng cao Pá Lau, Bản Công, Hát Lừu (Trạm Tấu); Nậm Có, Zế Xu Phình, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha (Mù Căng Chải)...Tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang toàn tỉnh Yên Bái năm 2003, bản báo cáo thành tích của anh Triệu Quý Tấn - Dân tộc Dao, Tiểu đội trưởng tiểu đội cơ động Ban dân quân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã gây ấn tượng sâu sắc.

Triệu Quý Tấn đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của một Tiểu đội trưởng tiểu đội cơ động Ban dân quân xã, chỉ đạo 100% đội viên say mê luyện tập, tích cực trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các phương án bảo vệ xóm làng có hiệu quả nhất và cũng 100% đội viên của anh đạt yêu cầu trong tham gia luyện tập với 70% khá giỏi. Toàn tiểu đội đã thường xuyên tham gia xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hoá mới phát triển kinh tế xã hội ở quê hương. Đặc biệt Triệu Quý Tấn - chàng thanh niên người Dao đầu tiên ở xã Kiên Thành đã mạnh dạn khởi xướng và vận động một số anh em ở xã băng rừng lên bản người Dao Mỏ Vàng ở Viễn Sơn (Văn Yên) để học hỏi kinh nghiệm trồng quế quyết chí làm giàu. Đồng thời với việc trồng quế là xoá bỏ cây thuốc phiện, mở rộng diện tích trồng quế, lại thêm mô hình vườn, ao, chuồng. Bà con trong xã của Tấn làm theo cái mô hình RVAC của Tấn mà giàu dần lên. Riêng gia đình Tấn, từ một hộ nghèo quanh năm phá rừng làm nương rẫy vẫn không đủ ăn đến nay đã có nhà cao, cửa rộng, sắm đủ mọi tiện nghi, lại có sổ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Vừa làm kinh tế giỏi, vừa tham gia và chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một xã khó khăn, nhiều tệ nạn xã hội, chàng trai người Dao - Triệu Quý Tấn xứng đáng là tấm gương sáng đi dự Đại hội.

Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những năm 2002 - 2005 đặc biệt khởi sắc trong tuổi trẻ công an Yên Bái. Chỉ trong hai quý đầu năm 2004, các đoàn viên, thanh niên công an tỉnh Yên Bái đã có những chiến công làm nức lòng nhân dân trong công tác phòng chống ma tuý. Các anh đã phát hiện 37 vụ với 52 đối tượng có hành vi phạm tội về ma tuý, thu giữ những tang vật trong sử dụng tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý; tham gia xoá bỏ 4.574m2 cây thuốc phiện ở vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải, tham gia bắt giữ 82 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; xử phạt hàng trăm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp cho Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Tuổi trẻ công an tỉnh Yên Bái cũng đã chi viện cho Công trường thanh niên tình nguyện Tà Xí Láng 2.300.000 đồng, trao 6 xuất quà trị giá 1.200.000 đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi... Bằng những việc làm bình dị của mình, tuổi trẻ công an tỉnh Yên Bái đã làm sáng thêm hình tượng đẹp đẽ của Người Công an Nhân dân.

Trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2002 - 2007, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết 01, 02 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm - tệ nạn xã hội; thành lập 9 Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành Đoàn Thanh niên và công an các huyện, thị, thành phố; thành lập 180 Ban Chỉ đạo liên ngành cơ sở xã phường với sự tham gia của 450 thành viên là lãnh đạo của công an, quân đội, Đoàn Thanh niên và các ngành chức năng, tổ chức chính trị xã hội; chỉ đạo thành lập và đưa vào hoạt động gần 500 đội thanh niên xung kích an ninh, 560 đội thiếu niên Sao đỏ, thu hút hơn 10 ngàn đoàn viên và thanh thiếu niên tham gia; phối hợp với các đội dân phòng, các tổ an ninh nhân dân trên địa bàn khu phố, tổ dân cư, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện hơn 100 vụ việc vi phạm trật tự an toàn xã hội, trong đó có hơn 40 vụ gồm 100 đối tượng tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, 02 vụ mại dâm với 8 đối tượng hành nghề từ nơi khác đến, hơn 59 vụ với 200 đối tượng cờ bạc trá hình... đã góp phần giảm tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi và cộng đồng từ 32% xuống còn 26% năm 2003...

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2005, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái tiếp tục có những bước phát triển mới với hiệu quả ngày càng rõ nét và tính thiết thực ngày càng được tăng cường. Nổi bật là tính chủ động trong việc triển khai rất hiệu quả cuộc sinh hoạt chính trị với chủ đề: "Truyền thống là hành trang". Tỉnh Đoàn đã tổ chức cho 100 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu hành trình về Đền Hùng và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại Chiến khu Vần lịch sử, đồng thời tổ "Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn tỉnh lần thứ nhất" nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên bái (30/6/1945 - 3/6/2005).

Riêng trong "Tháng Thanh niên" năm 2005, Tỉnh Đoàn Yên Bái đã tổ chức được 521 buổi toạ đàm, diễn đàn, về các chủ đề: Lý tưởng thanh niên, Thanh niên sống đẹp, Truyền thống là hành trang và sức mạnh… thu hút tới 24.630 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng được 426 panô, áp phích, tranh cổ động, 1060 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Thành Đoàn Yên Bái đã tổ chức rất thành công đêm thơ nhạc "Tuổi trẻ - Tình yêu - Mùa xuân"… Cũng trong "Tháng Thanh niên", các Huyện Đoàn Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Trạm Tấu… và Thị Đoàn Nghĩa Lộ, Thành Đoàn Yên Bái đã tham mưu được chính quyền đồng ý cho đảm nhiệm một số công trình phát triển kinh tế, xã hội trọng điểm ở địa phương. Toàn tỉnh có 19 công trường thanh niên tình nguyện cấp tỉnh và huyện, 197 công trình - công trường thanh niên tình nguyện cấp cơ sở với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng…Thật khó mà kể hết những thành tích, những đóng góp của tuổi trẻ Yên Bái trong cuộc hành trình xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

 (1) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái trước năm 1976 có 4 lần Đại hội. Từ 1976 đến 1990, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn có 4 lần Đại hội. Đến khi tái lập tỉnh năm 1991 thì Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái năm 1992 là lần thứ IX và năm 1997 là Đại hội lần thứ X.

(1) Trích: Báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Yên Bái tại Đại hội Đại biểu TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ X (nhiệm kỳ 1997 - 2002).

(1)(2) Lược trích Báo cáo của Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái (ngày 04 tháng 12 năm 2004).

(1) Trích Báo cáo Chính trị BCH Tỉnh Đoàn trong Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI (2002).

(1) Trích Báo cáo Chính trị của BCH Tỉnh Đoàn trong Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI.

(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.