• Loading...
 
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Kết luận
Ngày xuất bản: 20/03/2017 10:14:00 SA
Lượt xem: 680

                 Ghi tiếp những trang sử hào hùng, oanh liệt của truyền thống ông cha, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Yên Bái ngày càng được biểu hiện rực rỡ, dù ở bất cứ nơi đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trên chặng đường lịch sử đầy cam go, thử thách và vang dội những chiến công của cả dân tộc, có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ và nhân dân tỉnh Yên Bái. Họ đã không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng tự đổi mới trên con đường đi lên của đất nước.

Trong 75 năm đấu tranh bất khuất kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, tuổi trẻ Yên Bái đã không ngừng kế thừa, phát huy truyền thống văn hiến, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, không ngừng tự vượt lên chính mình, tự đổi mới, tự hoàn thiện và liên tục vươn lên để dâng hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình cho quê hương, cho Tổ quốc.

Trong cuộc hành trình hơn bảy thập kỷ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái đã viết nên bản anh hùng ca cách mạng hùng tráng, đã tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của quê hương với bao tên tuổi của các anh hùng, các liệt sĩ trẻ tuổi, các tấm gương sáng tạo, cần cù, dũng cảm trong chiến đấu, trong lao động sản xuất và rèn luyện, học tập… Ghi nhận những chiến công ấy, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bộ Công an, Uỷ ban Nhân dân tỉnh… đã liên tục trao tặng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái các danh hiệu cao quí, các cờ thưởng, bằng khen: Đơn vị xuất sắc, Đơn vị dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc và một trong 12 tỉnh thành dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc; đặc biệt, năm 2005 Tỉnh Đoàn đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng: Huân chương Lao động hạng Hai.

Từ thực tiễn hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, có thể rút ra mấy bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn đối với công tác thanh niên, chủ động, sáng tạo trong tham mưu với Đảng và các cấp chính quyền về công tác thanh niên.

Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái luôn gắn bó chặt chẽ với lịch sử Đảng bộ, với truyền thống quê hương, với bản sắc văn hoá của 30 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, trong bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục, phát huy truyền thống quê hương cho tuổi trẻ cũng luôn phải đặt lên hàng đầu và phải thường xuyên, liên tục.

Hai là: Phải hướng về cơ sở, phát huy nội lực của cơ sở, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực của tuổi trẻ. Phát động và tổ chức các phong trào của Đoàn phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, với điều kiện cơ chế của từng thời kỳ; phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh, thiếu nhi và phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác, hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát cơ sở.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn cần tích cực, chủ động nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, nhiệm vụ chính trị của Đảng, của chính quyền để đề ra nhiệm vụ công tác Đoàn, phát động các phong trào của Đoàn sao cho đúng hướng và sáng tạo, sao cho phát huy hết được sức mạnh đức, trí, thể, mĩ của tuổi trẻ với tinh thần chăm lo, bồi dưỡng, tôn trọng, tạo điều kiện cho họ.

Ba là: Phải xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trở thành hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên đúng với bản chất và qui luật phát triển của nó.

Bởi tổ chức Đoàn là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi dưới sự lãnh đạo của Đảng, là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất, là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là nguồn bổ sung sinh lực mới cho Đảng. Hơn nữa, Đoàn là một tổ chức của thanh niên, vì thanh niên, đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên. Đây là mối quan hệ sống còn của Đoàn, cho nên mọi sự xa rời quần chúng, mọi biểu hiện quan liêu trong công tác Đoàn sẽ làm cho Đoàn yếu đi và sẽ không còn là tổ chức của tuổi trẻ. Vì vậy, phải xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Bốn là: Phải xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội năng động, có uy tín, có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời phải có cả tính khoa học và nghệ thuật trong công tác vận động quần chúng.

Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: Cán bộ là cái gốc của công việc, cán bộ nào phong trào ấy. Thực tế phong trào thanh thiếu nhi đã tôi luyện, đào tạo nên nhiều lớp cán bộ Đoàn phát triển và trưởng thành. Đồng thời chính phong trào thanh thiếu nhi cũng là môi trường, là trường học để cán bộ Đoàn kiên trì khổ học, khổ luyện mà trưởng thành… Do đó, cần đặc biệt quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, học vấn, về trình độ nghiệp vụ, đồng thời quan tâm tạo điều kiện và có yêu cầu cao về ý chí tự tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội để họ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành nguồn cán bộ trẻ bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Đảng.

Vinh dự và tự hào về truyền thống quí báu của Đoàn, lớp lớp thanh thiếu nhi của 30 dân tộc anh em trên mảnh đất Yên Bái hôm nay sẽ kế thừa và phát huy rực rỡ truyền thống ấy trong sự nghiệp: Chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết đạt mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Phụ lục

Các nhiệm kỳ đai hội đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí minh tỉnh yên bái 
(Từ năm 1950 đến 2002)

1- Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc tỉnh Yên Bái lần thứ I (1950).

2- Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ II (8/1956).

3- Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ III (01/1961).

4- Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ IV (1971).

* Năm 1976 ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ hợp nhất thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đoàn Thanh niên được mang tên mới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn.

5- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ I (7/1977).

6- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II (10/1980).

7- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ III (12/1984).

8- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV (Từ ngày 22/9 đến 24/9/1987).

* Năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn được chia tách thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Đoàn Thanh niên được mang tên mới là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.

9- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ IX (Từ ngày 30/6 đến 1/7/1992).

10- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ X (Từ ngày 9/10 đến 10/10/1997).

11- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XI (Từ ngày 28/10 đến 30/10/2002).