• Loading...
 
Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí MInh Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022 Khẳng định vai trò, tạo niềm tin với cấp ủy Đảng, chính quyền
Ngày xuất bản: 15/08/2017 4:33:00 CH
Lượt xem: 389

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã xung kích, tình nguyện, chủ động tham mưu và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi vào những kế hoạch chung của tỉnh. Từ đó, vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan tỉnh giúp người dân Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách và tạo mọi điều kiện chăm lo, bồi dưỡng thế hệ thanh niên. 

Điều này được cụ thể hóa: Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 14/12/2015 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 5/10/2016 về chỉ đạo, lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020… Hiện nay, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có 42 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc với 1.132 đoàn viên. Phần lớn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, luôn nêu cao ý chí tự cường, chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động, sẵn sàng xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chủ động lập thân, lập nghiệp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Công tác giáo dục chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn nhằm trang bị nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị cho ĐVTN. 

Ban Thường vụ Đoàn khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến ĐVTN. Trong đó, trọng tâm là nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn; kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021... 

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho ĐVTN; phát động ĐVTN thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những hành động, việc làm cụ thể. Điển hình như: Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; Chi đoàn Báo Yên Bái đã quyên góp xây dựng mô hình Cột cờ chủ quyền Trường Sa tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên trị giá gần 100 triệu đồng...  

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho ĐVTN; tăng cường, củng cố niềm tin của ĐVTN vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đặc biệt, Phong trào thi đua "ĐVTN Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với chủ đề hàng năm theo kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, bằng nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng các mô hình, các công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo lời Bác, tiêu biểu: Chi đoàn Báo Yên Bái đã phát động ĐVTN thực hiện Phong trào "3 không” (không say xỉn rượu bia, không vòi vĩnh xin tiền, không nhũng nhiễu cơ sở) khi tác nghiệp.

Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, có điểm nhấn. Đó là xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Cùng với đó, Phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng được đẩy mạnh ở các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc với 4 mục tiêu: đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội; đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cơ sở để triển khai có hiệu quả các hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên; giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, những cán bộ có tâm huyết, có đạo đức, tài năng, có năng lực thực tiễn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm đúng mức đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và chất lượng tổ chức Đoàn.

Hưởng ứng Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu”, Chương trình "Áo ấm mùa đông”, "Tiếp sức đến trường” đã vận động, quyên góp, giúp đỡ 329 em học sinh nghèo học giỏi; trao tặng hàng nghìn đồ dùng học tập; tổ chức các đoàn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; ủng hộ lương thực thực phẩm mùa đông; ủng hộ quần áo ấm, tất, ủng, chăn ấm và các vật dụng thiết yếu cho các em học sinh mầm non và tiểu học tại các xã vùng cao tại các huyện: Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải với tổng trị giá trên 900 triệu đồng…

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã chứng minh rằng, nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ qua là phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của Khối và có nhiều sáng tạo.

Nhìn lại hoạt động của Đoàn Khối nhiệm kỳ qua với nhiều kết quả đáng khích lệ song cũng còn một số tồn tại một số hạn chế, như: công tác kiểm tra cơ sở còn yếu và thiếu kế hoạch tổng thể; việc phát hiện nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình chưa kịp thời; chất lượng công tác giáo dục chưa bền vững, còn đơn điệu về hình thức và nghèo nàn về nội dung; chất lượng sinh hoạt của một số chi đoàn còn thấp, chưa bảo đảm số kỳ sinh hoạt trong năm theo quy định của Điều lệ Đoàn...

 

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, cần rút ra một số bài học kinh nghiệm, cụ thể: thường xuyên nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn của tổ chức cơ sở Đoàn; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn hoạt động Đoàn với công tác chuyên môn, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của tuổi trẻ; hoạt động của Đoàn phải thật sự là một hoạt động nổi bật, tạo ra sự kiện để hình thành xu hướng tích cực, tạo ra mô hình mới và được nhân rộng, phát hiện, tuyên dương được nhiều điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, có uy tín trong thanh niên; cán bộ Đoàn phải nắm bắt tâm tư, tình cảm của ĐVTN. Luôn động viên, giúp đỡ ĐVTN có những định hướng đúng trong công tác chuyên môn cũng như phong trào Đoàn.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2017 - 2022 với nhiều thách thức nhưng bằng nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ và sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa ban, ngành, đoàn thể các cấp, tin rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích mới, góp sức trẻ vào việc xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, ấm no và hạnh phúc.

Nguyễn Đức Hậu - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh