• Loading...
 
Phỏng vấn đồng chí Phạm Đức Thịnh - Bí thư huyện đoàn: về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày xuất bản: 28/08/2017 11:30:00 CH
Lượt xem: 3769

Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên TNCSHCM trong huyện nói riêng. Phóng viên của chương trình có cuộc phỏng vấn Đồng chí Phạm Đức Thịnh - Bí thư huyện đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM  huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian để trao đổi với phóng viên của chương trình.

PV: Thưa đồng chí, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM  huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được huyện đoàn tập trung thực hiện như thế nào?

Đồng chí Phạm Đức Thịnh: Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM  huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức ngày 8/8/2017, tuy nhiên do cơn lũ lịch sử ngày 3/8/2017 xảy ra nên BTV Huyện đoàn đã xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Tỉnh đoàn Yên Bái cho phép lùi thời gian Đại hội đến ngày 30/8/2017 để tập trung lực lượng tham gia khắc phục hậu quả của mưa lũ. Đến nay công tác chuẩn bị đã được hoàn tất từ công tác nhân sự, tuyên truyền trước trong và sau đại hội, các hoạt động chào mừng, trang trí khánh tiết, công tác phục vụ, hậu cần... đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ ngày diễn ra Đại hội.

Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả lũ quét.

PV: Trong kỳ đại hội này có chủ đề và điểm gì mới so với các kỳ đại hội trước?

Đồng chí Phạm Đức Thịnh: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ huyện đoàn tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt từ huyện đến cơ sở; quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ và các mô hình thanh vận khéo tại cơ sở gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy tinh thần xug kích, sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đại phương, đơn vị.

PV: Vâng thưa đồng chí, theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM  huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được tổ chức vào 30 tháng 8 năm 2017. Như vậy, từ nay đến thời điểm trên, những nội dung nào sẽ được tập trung chuẩn bị nhằm bảo đảm cho đại hội thành công tốt đẹp?

Đồng chí Phạm Đức Thịnh: Nội dung được tập trung chuẩn bị: Đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017; Chỉ đạo thực hiện thực hiện tốt nhiệm vụ của các tiểu ban:Trang trí khánh tiết, an ninh, y tế, văn kiện, hậu cần để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đại hội.

PV: Thưa đồng chí, việc tổ chức đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn các cấp và toàn thể đoàn  viên TNCSHCM. Vậy BCH huyện đoàn đã đặt ra mục tiêu, yêu cầu như thế nào trong việc tổ chức Đại hội ĐTNCSHCM  cấp huyện, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Đức Thịnh: Chủ đề của Đại hội là xung kích, sáng tạo, đoàn kết và trách nhiệm, với khẩu hiệu đó chúng tôi sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhất các nội dung chương trình đã đề ra của Đại hội; và đại hội thực sự là là diễn đàn, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của tác cấp bộ đoàn và toàn thể thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

- Vâng một lần nữa Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi với chương trình!

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh