• Loading...
 
Huyện đoàn Lục Yên: Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018
Ngày xuất bản: 07/06/2018 10:01:00 SA
Lượt xem: 2376

Sáng ngày 06/6/2018. Tại Hội trường khối Dân vận huyện ủy Lục Yên, Huyện đoàn Lục Yên đã tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Tham gia học tập hội nghị có 80 đồng chí là Bí thư, PBT Đoàn đoàn xã và chi đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện.

  

   Toàn cảnh hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp

Tại hội nghị các học viên đã được đồng chí Hoàng Trung Chinh: Bí thư huyện đoàn Lục Yên báo cáo các vấn đề trọng tâm trong nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời thông tin về các chủ trương, định hướng mới trong công tác Đoàn và phong trào Thanh  thiếu nhi của huyện trong giai đoạn 2017 - 2022, tập trung vào các chuyên đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn-Hội; công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; phương thức tổ chức có hiệu quả 3 phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Ngoài ra, các đồng chí cán bộ Đoàn cũng được nghe phổ biến về học tập Chỉ thị 05/CT-TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017- 2022 và học tập Chỉ thị số 05/CT-TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần tuyên truyền, trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017- 2022; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Nhân dịp này Huyện đoàn Lục Yên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Hoàng Nối (T/ hợp)