• Loading...
 
Chuẩn y chức danh Phó Bí thư Chi bộ và Kí giao ước thi đua giữa các Ban, đơn vị
Ngày xuất bản: 27/02/2018 6:58:00 CH
Lượt xem: 2483

Chiều ngày 27/2/2018, tại Hội trường văn phòng Tỉnh đoàn, Chi bộ tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 2 năm 2018. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi bộ đã trao quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư chi bộ cho đồng chí Đỗ Minh Huấn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn. Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2018; Quán triệt quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/1/2018 về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên

Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Chi bộ cho đồng chí Đỗ Minh Huấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Tiếp đó đã diễn ra ký giao ước thi đua giữa các Ban, đơn vị với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ban Chi ủy và Ban Chấp hành công đoàn, Chi đoàn cơ quan với các nội dung cụ thể như: Tập thể, cán bộ công chức Ban, đơn vị chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt quy chế dân chủ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia đầy đủ, tích cực các nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, hoàn thành các nhiệm vụ được giao ngoài kế hoạch; Tích cực tham gia viết tin bài tuyên truyền về hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cho Bản tin Tuổi trẻ Yên Bái; Website Tỉnh đoàn... Ngoài các nội dung trên Ban chi ủy, Thường trực, Công đoàn, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn phát động đợt thi đua đặc biệt, theo đó các Ban, đơn vị đăng ký mô hình tập thể học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tiêu chí cụ thể như:  Không có cán bộ đi muộn, về sớm. Hoàn thành và hoàn thành sớm các đầu mục văn bản và công việc được giao theo quy định. Không có cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống và có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Ký Giao ước thi đua giữa Thường trực Tỉnh đoàn với các Ban, đơn vị

Tại Hội nghị, các đảng viên cũng ký cam kết thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thu Hiền