• Loading...
 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái phát động phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”
Ngày xuất bản: 06/10/2018 8:18:00 CH
Lượt xem: 333

Sáng ngày 6/10, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức về thủ tục hành chính năm 2018.

 

Cán bộ, công chức trẻ của Đoàn khối các cơ quan tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện” do Tỉnh đoàn Yên Bái phát động được Đoàn khối các cơ quan tỉnh triển khai nhằm hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính năm 2018 có sự tham gia của 41 đơn vị và trên 1.100 đoàn viên thanh niên theo thứ tự các đơn vị đăng ký tham gia. Tại ngày phát động đã có 03 đơn vị đăng ký triển khai thực hiện đó là Chi đoàn Sở Tài Chính, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh và phân đoàn Chi cục văn thư lưu trữ lịch sử thuộc chi đoàn Sở Nội vụ với sự tham gia của 50 đoàn viên, thanh niên. Theo đó, "Ngày thứ bảy tình nguyện” tập trung vào các phần việc như: xử lý công việc chuyên môn tồn đọng, giải quyết hồ sơ đến hạn; đóng góp ý kiến, tham mưu đề xuất nội dung, công trình thực hiện hiệu quả chương trình cải cách hành chính; tổ chức các hoạt động tham gia cải cách hành chính, tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các đơn vị; tình nguyện làm thêm giờ ngày thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn thủ tục hành chính, làm thủ tục cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe ô tô, mô tô cho người dân. 

Đoàn viên, thanh niên Đoàn khối các cơ quan tỉnh tham gia ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết các công viêc tồn đọng 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào "Ba trách nhiệm" trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ.  Đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính - một trong những chương trình đột phá của tỉnh nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính để hình thành những lớp cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, tận tụy và cầu thị đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công có chất lượng đối với nhân dân.

Đồng Linh – ĐKCQ tỉnh