• Loading...
 
Tuổi trẻ Trạm Tấu: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở
Ngày xuất bản: 22/03/2019 9:15:00 SA
Lượt xem: 437

Năm 2018, các ĐVTN đã mở mới 4 km đường du lịch Tà Chì Nhù, đổ 5 km đường bê tông giao thông nông thôn; làm mới 2 cầu giao thông tại Hát Lừu, Làng Nhì, trồng mới 4.200 cây xanh. 

Những năm qua, việc triển khai thực hiện các phong trào lớn của Đoàn như: "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã được tuổi trẻ huyện Trạm Tấu tiếp tục thực hiện hiệu quả. Tiêu biểu năm 2018, các ĐVTN đã mở mới 4 km đường du lịch Tà Chì Nhù, đổ 5 km đường bê tông giao thông nông thôn; làm mới 2 cầu giao thông tại Hát Lừu, Làng Nhì, trồng mới 4.200 cây xanh. 

Cùng với đó, tuổi trẻ huyện Trạm Tấu đã chủ động kế hoạch giúp dân khai hoang ruộng nước, chuyển đổi diện tích lúa nương, sắn kém hiệu quả sang trồng ngô đồi, lúa nước góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Trong 2 năm qua, ĐVTN cùng với nhân dân trên địa bàn khai hoang được trên 30 ha ruộng nước, tập trung ở các xã: Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Hát Lừu. Anh Giàng A Chinh ở xã Bản Mù phấn khởi: "Gia đình mình ít người nên việc khai hoang rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn ĐVTN nên gia đình đã khai hoang được hơn 3 ha ruộng”. 

Cùng với hoạt động khai hoang ruộng nước, tuổi trẻ Trạm Tấu còn xung kích tình nguyện, hỗ trợ, giúp nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ làm nhà tái định cư. Năm 2018, Huyện đoàn Trạm Tấu đã thành lập 25 đội tình nguyện với 1.650 ngày công hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ; sửa chữa, dựng mới 18 ngôi nhà. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, hưởng ứng Tháng Thanh niên và Năm thanh niên tình nguyện 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp Huyện ủy, Huyện đoàn Trạm Tấu đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của năm này là: đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn, tập trung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng tình nguyện tại chỗ ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn. 

Anh Trần Bình Trọng - Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu cho biết, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên, cùng với tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tình nguyện; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. 

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và nhiều hoạt động thiết thực khác hướng về cơ sở.

Theo Báo Yên Bái