• Loading...
 
UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2019 – 2020
Ngày xuất bản: 08/04/2019 8:11:00 SA
Lượt xem: 2320

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh Yên Bái có trên 690 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó: 354 mô hình nông, lâm, ngư nghiệp (có 150 mô hình kinh tế trang trại); 80 mô hình tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và trên 250 mô hình kinh doanh, dịch vụ (16 hợp tác xã, 07 tổ hợp tác và 91 câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế). Các mô hình chủ yếu có quy mô nhỏ với tổng giá trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ từ 100 - 600 triệu/năm, lợi nhuận từ 50 - 200 triệu đồng/năm; cá biệt có một số mô hình doanh thu 1,5 - 2 tỷ đồng lợi nhuận 300 – 500 triệu đồng/năm. Các mô hình kinh tế của thanh niên đã giải quyết việc làm ổn định và mang lại thu nhập khá cao cho gần 2.000 lao động thường xuyên và trên 3.000 lao động thời vụ khác.

Để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên giai đoạn 2019 - 2020. Vừa qua, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ, phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, giai đoạn 2019 - 2020.

Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao biển tượng trưng hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên tại diễn đàn thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2018 do Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức

 Mục tiêu của Đề án nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam trong việc tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng thành các mô hình kinh tế điển hình của đoàn viên, thanh niên; tăng cường sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tạo lập cơ chế, nguồn lực, môi trường thuận lợi giải quyết các khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên, thanh niên.

Nội dung của Đề án tập trung vào việc Khai hoang 30 ha ruộng bậc thang tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải. Tỉnh đoàn Yên Bái lựa chọn các khu vực có diện tích tập trung, thành lập Ban Chỉ huy công trường, phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu và UBND huyện Mù Cang Chải huy động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tiến hành khai hoang. Diện tích khai hoang do Tỉnh đoàn Yên Bái chủ trì tổ chức thực hiện sau khi hoàn thành sẽ bàn giao lại cho UBND cấp xã và các hộ dân quản lý, sử dụng. Trong quá trình khai hoang, Ban Chỉ huy công trường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, kết nạp đảng viên, kết nạp đoàn viên và các hoạt động phụ trợ trên công trường nhằm tập hợp, đoàn kết, giáo dục đoàn viên, thanh niên và tăng cường sự giao lưu giữa lực lượng đoàn viên thanh niên trên công trường với nhân dân địa phương.

Xây dựng, triển khai hoạt động bộ phận tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp: Thành lập hệ thống tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện gồm: 01 Tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh; mỗi huyện, thị thành phố thành lập 01 Tổ/Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp huyện. Thành phần tham gia Tổ tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn của các sở, ngành và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như: Tài chính, Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Liên minh hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ,... để tư vấn, chia sẻ, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Hằng quý Tổ triển khai tư vấn, hỗ trợ cho từng loại hình, dự án khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, doanh nghiệp trẻ, trong đó hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyền thông, ra mắt, gắn biển, công bố hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hỗ trợ triển khai kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, doanh nghiệp trẻ; hỗ trợ tổ chức thăm quan học tập; quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác… qua đó tuyên truyền nhân rộng các mô hình kinh tế, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động khác gồm: Tổ chức hội nghị triển khai Đề án để thống nhất nội dung phương pháp triển khai thực hiện Đề án đến các ngành, địa phương, cơ sở; tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án thanh niên Yên Bái khởi nghiệp lần thứ II, năm 2019” nhằm hình thành cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp để tuyên truyền, kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đồng hành hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phát động cuộc thi trong tháng 4/2019; tổng kết, trao giải tháng 10/2019; tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ, phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; tổ chức diễn đàn thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp để gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh, các ngành, chuyên gia khởi nghiệp, doanh nhân thành đạt với đoàn viên, thanh niên qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức hội chợ, xây dựng không gian khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm và  tạo môi trường đoàn kết, tập hợp, trải nghiệm kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm cho thanh niên, học sinh, sinh viên; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Website, mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, kết nối hợp tác, đầu tư sản xuất, cung cấp và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của đoàn viên thanh niên; xã hội hóa công tác khởi nghiệp: Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ giải thưởng cho cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp và đồng hành hỗ trợ hoặc hợp tác đầu tư triển khai các dự án khởi nghiệp sau các cuộc thi; đặc biệt vận động mỗi hội viên Hội doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái hỗ trợ, bồi dưỡng, giúp đỡ tối thiểu 01 thanh niên khởi nghiệp.

Giai đoạn 2019 - 2020:

- Tổ chức công trình thanh niên khai hoang tối thiểu 30 ha ruộng bậc thang để giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác tạo cảnh quan ruộng bậc thang phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải.

- Thành lập mới ít nhất 50 tổ hợp tác thanh niên, phấn đấu đến hết năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ 60% số xã, phường, thị trấn có tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế.

- Mỗi năm thành lập ít nhất 05 hợp tác xã thanh niên theo Luật Hợp tác xã năm 2012, phấn đấu đến hết năm 2020 có 22 hợp tác xã thanh niên.

- Mỗi năm hỗ trợ thành lập mới ít nhất 10 doanh nghiệp trẻ.

- Đến hết năm 2020 có 01 tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở cấp tỉnh và 09 câu lạc bộ hoặc tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hoạt động hiệu quả tại các huyện, thị, thành phố.

- Tổ chức ít nhất 06 lớp/khóa tập huấn, đào tạo về tìm kiếm, phát triển ý tưởng kinh doanh, kiến thức khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể, khởi sự doanh nghiệp cho ít nhất 300 lượt cán bộ Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên có nhu cầu.

- Đến hết năm 2020 xây dựng được kho dữ liệu ý tưởng khởi nghiệp với số lượng ít nhất 200 ý tưởng khởi nghiệp trên các lĩnh vực của đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái tham gia các cuộc thi về ý tưởng, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 20 ý tưởng khởi nghiệp.

BBT