• Loading...
 
Yên Bái: 65 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở
Ngày xuất bản: 21/03/2019 12:58:00 CH
Lượt xem: 1196

Thực hiện Hướng dẫn số 24 - HD/TWH ngày 21/11/2018 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024” và Chỉ thị số: 26 CT/TU, ngày 17/12/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc lãnh đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; Chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức Đại hội trên địa bàn.

Từ đầu tháng 01/2019 đến ngày 18/3/2019, 12/12 đơn vị cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh được chọn làm điểm của tỉnh, của huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội. Đại hội điểm cấp xã đầu tiên là Đại hội Hội LHTN xã Trúc Lâu huyện Lục Yên tổ chức ngày 16/01/2019 và xã Bản Công huyện Trạm Tấu là Đại hội điểm tổ chức cuối cùng ngày 7/3/2019. Ngay sau đại hội điểm các đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Đồng thời, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đảm bảo kế hoạch và yêu cầu đề ra. Tính đến 18/3/2019 toàn tỉnh đã có 65/180 cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên.

Trong đó, huyện Lục Yên có 24/24 xã, đạt 100% tổ chức xong Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở; huyện Trấn Yên (3/21); huyện Mù Cang Chải (3/14); huyện Văn Yên (10/27); huyện Yên Bình (8/26); thành phố Yên Bái (4/17); huyện Trạm Tấu (01/12); thị xã Nghĩa Lộ (02/7); huyện Văn Chấn (10/31). Các đại biểu được cử tham gia Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã đều có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, tâm huyết với công tác vận động quần chúng, đại diện cho thanh niên trên địa bàn.

Theo lộ trình, các xã còn lại sẽ tổ chức Đại hội xong trong tháng 4/2019 và cấp huyện xong trong tháng 6/2019; cấp tỉnh sẽ tổ chức Đại hội vào đầu tháng 8/2019. Được biết, Hội LHTN Việt Nam tinh Yên Bái được Trung ương Hội LHTN Việt Nam chọn là một trong 7 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh.

Nhìn chung, Đại hội cơ sở đều thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo quy định, đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận và thành công tốt đẹp. 100% cơ sở Hội hiệp thương đảm bảo về số lượng uỷ viên, cơ cấu người trong và ngoài Đảng đảm bảo tỷ lệ. Có thể nói, việc tổ chức Đại hội Hội LHTN cơ sở ở trên địa bàn tỉnh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, được đoàn viên, thanh niên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Trúc Lâu, Lục Yên

Trong quá trình chuẩn bị về công tác nhân sự cũng như các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội, Ủy ban Hội các cơ sở đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là đảm bảo về kinh phí để tổ chức Đại hội. 100% Ủy ban Hội cơ sở đã tổ chức thực hiện được đầy đủ các nội dung của Đại hội đề ra, đúng quy trình, kế hoạch, hướng dẫn. Đồng thời góp phần củng cố và phát triển Hội thêm một bước để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên,do thanh niên và vì thanh niên, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của hội viên, thanh niên.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Đồng Khê, Văn Chấn

Cùng với việc tổ chức đại hội, tại các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động, phần việc hướng tới chào mừng đại hội như: Đăng ký và triển khai thực hiện công trình phần việc thanh niên tiêu biểu như công trình thắp sáng đường quê; tổ chức thi đấu thể dục thể thao; giao lưu văn nghệ, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện... chào mừng thàng công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hoàng Nối