• Loading...
 
Yên Bái hoàn thành đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày xuất bản: 22/04/2019 3:38:00 CH
Lượt xem: 3288

Tính đến hết ngày 21/04/2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cấp cơ sở tại 9/9 huyện, thị, thành phố với 180/180 đơn vị cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tỉnh Yên Bái được chuẩn bị tốt về mọi mặt, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên các cấp; Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của thanh niên các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Trúc Lâu huyện Lục Yên ngày 16/01/2019

Về tiến độ đại hội, 100% các đơn vị tổ chức đúng thời gian, thời lượng quy định với những nội dung thiết thực; việc xây dựng báo cáo nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã có nhiều đổi mới, ngắn gọn, đánh giá đúng sát kết quả thực tế đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa mới đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo về thành phần và thể hiện được sự đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên; cơ cấu đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội được xây dựng đảm bảo theo tiêu chuẩn đề ra, có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng tập hợp đoàn kết thanh niên tại cơ sở… 100% các cơ sở Hội đều tổ chức được công trình, phần việc thanh niên chào mừng và chào mừng thành công Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Đồng Khê huyện Văn Chấn

Ngay sau khi hoàn chỉ đạo Đại hội Hội cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện tại hai đơn vị Lục Yên và Trạm Tấu dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5/2019; đồng thời sẽ hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện trong tháng 6/2019 tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 08/2019. Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái là một trong 7 đơn vị được Trung ương Hội LHTN Việt Nam lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 trên toàn quốc.

 Thanh Thúy