• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Ban TNNTCNVC&ĐT

  

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

Trưởng ban

ĐT: 

Email:

2

Đỗ Văn Nhu

Phó ban

ĐT: 0916.584.882
Email: dovannhuyb@gmail.com

3

Hoàng Xuân Tuyên

Phó ban, Quyền Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm ĐT: 0977.735.666

4

Mai Lê Tuyền

Cán bộ ĐT: 0984.903.901
Email:
mailetuyen1983@gmail.com

5

 Trần Thị Thanh Hoa

 Cán bộ

ĐT: 0943.183.747
Email: thanhhoatdyb@gmail.com

6

 

 

 

ĐT: 02163.511.259

Email: banthanhnientdyb@gmail.com
       bantnnt.tdyb@yenbai.gov.vn