• Loading...
 

Huyện đoàn Yên Bình

Điện thoại:                   02163 885 376

Email:             huyendoanyenbinh.vp@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại - Email

1

 Lý Trung Dũng

Bí thư

SĐT: 0915.868.188

 

2

Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Bí thư   SĐT: 0911.284.288

 

     

Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc ( tổng số 50)

1

Đoàn thị trấn Yên Bình

26

Đoàn xã Văn Lãng

2

Đoàn thị trấn Thác Bà

27

Đoàn trung tâm GDTX - HNDN Yên Bình

3

Đoàn xã Xuân Long

28

Đoàn trường THPT Cảm Ân

4

Đoàn xã Ngọc Chấn

29

Đoàn trư­ờng THPT Cảm Nhân

5

Đoàn xã Tích Cốc

30

Đoàn tr­ường THPT Thác Bà

6

Đoàn xã Cảm Nhân

31

Đoàn trư­ờng Trần Nhật Duật

7

Đoàn xã Phúc Ninh

32

Đoàn công an Huyện

8

Đoàn xã Mỹ Gia

33

CĐ VP Huyện Uỷ

9

Đoàn xã Xuân Lai

34

CĐ Ngân hàng CSXH

10

Đoàn xã Yên Thành

35

CĐ VP - UBND Huyện

11

Đoàn xã Phúc An

36

Chi Đoàn CC.Thuế

12

Đoàn xã Vũ Linh

37

Chi Đoàn Toà án

13

Đoàn xã Vĩnh Kiên

38

CĐ thi hành án

14

Đoàn xã Bạch Hà

39

CĐ Viện kiểm Sát

15

Đoàn xã Yên Bình

40

CĐ Tài Chính

16

Đoàn xã Hán Đà

41

CĐ Phòng Văn Hoá

17

Đoàn xã Đại Minh

42

CĐ N.H NN PTNT

18

Đoàn xã Thịnh H­ưng

43

CĐ Khối dân vận

19

Đoàn xã Phú Thịnh

44

CĐ Bệnh viện đa khoa

20

Đoàn xã Đại Đồng

45

CĐ B­ưu Điện

21

Đoàn xã Tân H­ương

46

CĐ Nông nghiệp huyện

22

Đoàn xã Cảm Ân

47

Chi Đoàn TT Thuỷ Sản

23

Đoàn xã Mông Sơn

48

CĐ Hạt Kiểm Lâm

24

Đoàn xã Bảo ái

49

CĐ Đài TT-TH huyện

25

Đoàn xã Tân Nguyên

50

CĐ Trung Tâm Y Tế