• Loading...
 

Thị đoàn Nghĩa Lộ

ĐT: 02163.870.450

Email: doanthanhnientxnl@gmail.com

1.Các đồng chí thường trực thị đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Sầm Văn Chiến

Bí thư

ĐT: 0835.678.890

2


   

2. Các cơ sở đoàn và Chi đoàn trực thuộc: (Tổng số 30)

* Đoàn P.Trung Tâm

* Đoàn P. Cầu Thia

* Đoàn P. Tân An

* Đoàn P. Pú Trạng

* Đoàn xã Nghĩa Lợi

* Đoàn xã Nghĩa An

* Đoàn xã Nghĩa Phúc

* Đoàn Tr:THPT Nghĩa Lộ

* Đoàn Tr: THPT Nguyễn Trãi

* Đoàn TT GD TX

* Đoàn Tr: THPT DT N.Trú

* Đoàn Tr: Trung cấp nghề Nghĩa Lộ

* Chi đoàn K iểm Lâm

* Chi đoàn nhà A1

* Chi đoàn Khuyến nông

* Chi đoàn Đài TT - TT

* Chi đoàn Bưu điện

* Chi đoàn thống kê – Y tế - KTN HCM

* Chi đoàn Tài chính, kho bạc Thị Xã

* Chi đoàn Ngân Hàng

* Chi đoàn  Quân Sự

* Chi đoàn TT VH TT - TT

* Chi đoàn nhà máy nước

* Chi đoàn C.Ty môi trường

 * Chi đoàn Dân số - hống kê – khu tưởng niệm Hồ chí Minh

* Chi đoàn TT Y Tế

* Chi đoàn Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ

* Chi đoàn C.ty chợ Mường Lò

* Chi đoàn khối dân Đảng

* Chi đoàn VP - UBND