• Loading...
 

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giám đốc

ĐT: 0168.618.9009

Email:ntthien.tdyb@yenbai.gov.vn

2

Hà Đức Oanh

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.140.719

Email: ducoanhntn@gmail.com

3 Đỗ Hương Trang  Phó Giám đốc

  ĐT:0982.143.887

  Email:huongtrang

4 Nguyễn Thị Bích Hậu Phó giám đốc ĐT:0916.845.585

5

Đỗ Văn Đại

Cán bộ

ĐT: 0944.285.524

6

Chu Bảo Ngọc

Cán bộ

ĐT: 01232.127.539

7

Phùng Thị Vòng

Cán bộ

ĐT: 0948.424.824

8

Giàng Thị Hương Giang

Cán bộ

 ĐT: 0989.799.525

9 Vũ Thị Thùy Linh Phó phòng công tác đội  
10 Trần Thị Lý  Kế toán  
11 Phạm Minh Phương Cán bộ   
12 Lưu Kim Phượng Cán bộ  
13 Hoàng Đình Huy Cán bộ  
14 Hoàng Văn Chinh Cán bộ  
15 Hoàng Hoài Nam Cán bộ  
16 Đặng Lệ Hằng  Cán bộ  

ĐT: Lễ tân nhà khách thanh niên: 02163.856.013

Giám đốc: 02163.856.690

Email: trungtamthanhthieunhiyb@gmail.com
trungtamhdttn.tdyb@yenbai.gov.vn

Website : http://tthdttn.tinhdoanyenbai.gov.vn