• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Giám đốc

ĐT: 0946.808.558

Email: 
thanhtamtdyb@gmail.com

2

Lưu Thị Bình

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.631.969

Email:
luubinhvanphong@gmail.com

2

Đỗ Ngọc Hoàn

Trưởng phòng hành chính

ĐT: 0169.389.4472

3

Nguyễn Thị Bích Hậu

Phó Giám đốc

ĐT: 0916.845.585

Email: 
songngam290585@gmail.com
nbhau.tdyb@yenbai.gov.vn

4

Đỗ Văn Đại

Cán bộ

ĐT: 0944.285.524

5

Chu Bảo Ngọc

Cán bộ

ĐT: 

6

Phùng Thị Vòng

Cán bộ

ĐT:

7

Giàng Thị Hương Giang

 

8

Nguyễn Thu Hà

 

ĐT: Lễ tân nhà khách thanh niên: 02163.856.013

Giám đốc: 02163.856.690

Email: trungtamthanhthieunhiyb@gmail.com
trungtamhdttn.tdyb@yenbai.gov.vn

Website : http://tthdttn.tinhdoanyenbai.gov.vn