• Loading...
 

Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giám đốc

ĐT: 0386.189.009

        02163.512.668

Email: hienntnyb@gmail.com

2

Hà Đức Oanh

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.140.719

Email: ducoanhntn@gmail.com

3

Đỗ Hương Trang

 Phó Giám đốc

ĐT: 0916.143.887; 0982.143.887.

Email: huongtrangsphn@gmail.com

4

Đặng Lệ Hằng 

Trưởng phòng Đào tạo nghiệp vụ Đoàn Hội

ĐT: 0914.864.225

Email: danghangntnyb@gmail.com

5

Phùng Thị Vòng

Phó phòng Hành chính - Tổ chức quản trị

ĐT: 0948.424.824.

Email: vongthieunhiyb@gmail.com

6

Hoàng Đình Huy

Phó phòng nghiệp vụ Công tác Đội

ĐT: 0945.103.828.

Email: huy.ntn.yb@gmail.com

7

Hoàng Văn Chinh

Phó phòng Đào tạo bồi dưỡng năng khiếu

ĐT: 0936.463.488

Email: hoangchinhtd1982@gmail.com.

8

Lưu Thị Kim Phượng

 

Viên chức

ĐT: 0914.250.155.

Email: luukimphuongttn@gmail.com

9

Vũ Thị Thùy Linh

Viên chức

ĐT: 0915.363.333.

Email: linhvu3333@gmail.com.

10

Đỗ Văn Đại

Viên chức

ĐT: 0944.285.524.

Email: daittnyb@gmail.com

11

Trần Thị Lý   

Kế toán

ĐT: 0947.109.591.

Email: tranlyntnyb@gmail.com.

12

Giàng Hương Giang Nhân viên

ĐT: 0989.799.525.

Email: huonggiang.3103@gmail.com

13

Dương Thị Ngọc Lan Nhân viên

ĐT: 0982.847.273.

Email: duongthingoclanttn@gmail.com

14

Nguyễn Thị Sửu Nhân viên

ĐT: 0928.881.126.

Email: nguyenhongntnyb@gmail.com

15

Nguyễn Minh Hoàng Nhân viên

ĐT: 0984.278.791.

Email: anhcua91@gmail.com

 

     

Lễ tân Nhà khách thanh niên: 02163.856.013

                                                   Phòng Hành chính: 02163.851.828

Email: trungtamthanhthieunhiyb@gmail.com

Website: http://tthdttn.tinhdoanyenbai.gov.vn