• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Ban Thanh thiếu niên trường học

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thào Thị Thùy Linh

Trưởng ban

ĐT: 0942.942.102

Email: thuylinh57yb@gmail.com
tttlinh.tdyb@yenbai.gov.vn

2

Hà Thị Nhường

Phó Trưởng ban SĐT: 0975.480.144

3

Lương Văn Hải

Cán bộ SĐT: 0982.762.682

4

 

 

 

ĐT: 0293.511.257

Email: thieunhitruonghoctdyb@gmail.com
bantnth.tdyb@yenbai.gov.vn