• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Nhà Thiếu nhi tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giám đốc

ĐT: 0168.618.9009
Email:
ntthien.tdyb@yenbai.gov.vn

2

 

   

3

Hà Đức Oanh

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.140.719
Email:
ducoanhntn@gmail.com
hdoanh.tdyb@yenbai.gov.vn

4

Đỗ Hương Trang

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.143.887

      0916.143.887

Email:
huongtrangsphn@gmail.com
dhtrang.tdyb@yenbai.gov.vn

5

Vũ Thị Thùy Linh

Phó phòng Công tác đội

 

6

Trần Thị Lý

Kế toán

ĐT:

7

Phạm Minh Phương

Cán bộ phòng Công tác đội

ĐT:

8

Lưu Kim Phượng

Cán bộ phòng hành chính

ĐT:

9

Đặng Lệ Hằng

Cán bộ phòng Bồi dưỡng năng khiếu

ĐT:

10

Hoàng Văn Chinh

Cán bộ phòng Bồi dưỡng năng khiếu

ĐT: 0125.222.8007

Email:
hoangchinhtd82@gmail.com
hvchinh.tdyb@yenbai.gov.vn
 

11

Hoàng Đình Huy

Cán bộ công tác đội

ĐT:

ĐT: 0293.851.300

Email: ducoanhntnyb@gmail.com
                    nhathieunhi.tdyb@yenbai.gov.vn