• Loading...
 

Nhà Thiếu nhi tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giám đốc

ĐT: 0168.618.9009
Email:
ntthien.tdyb@yenbai.gov.vn

2

Hà Đức Oanh

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.140.719
Email:
ducoanhntn@gmail.com
hdoanh.tdyb@yenbai.gov.vn

3

Đỗ Hương Trang

Phó Giám đốc

ĐT: 0982.143.887

      0916.143.887

Email:
huongtrangsphn@gmail.com
dhtrang.tdyb@yenbai.gov.vn

4

Vũ Thị Thùy Linh

Phó phòng Công tác đội

ĐT: 0915.563.3333

5

Trần Thị Lý

Kế toán

ĐT:0947.1099.591

6

Phạm Minh Phương

Cán bộ phòng Công tác đội

ĐT: 0977.606.825

7

Lưu Kim Phượng

Cán bộ phòng hành chính

ĐT: 0914.250.155

8

Đặng Lệ Hằng

Cán bộ phòng Bồi dưỡng năng khiếu

ĐT: 0914.864.225

9

Hoàng Văn Chinh

Cán bộ phòng Bồi dưỡng năng khiếu

ĐT: 0936.463.433

Email:
hoangchinhtd82@gmail.com
hvchinh.tdyb@yenbai.gov.vn
 

10

Hoàng Đình Huy

Cán bộ công tác đội

ĐT: 0945.103.828

11 Nguyễn Hoài Nam Cán bộ phòng hành chính   ĐT: 0982.413.897

ĐT: 02163.851.300

Email: ducoanhntnyb@gmail.com
                    nhathieunhi.tdyb@yenbai.gov.vn