• Loading...
 
 • Luật Thanh Niên

  Luật Thanh Niên

 • Những vấn đề về đoàn viên

  I- Về kết nạp đoàn viên 1- Điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn a, Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu từ 16 tuổi và tối đa không quá 30 tuổi. b, Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

 • Những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phần 2

  I- Công tác bầu cử của Đoàn 1- Việc bỏ phiếu kín áp dụng trong các trường hợp: - Bầu Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Bí thư thứ nhất và các Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. - Bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên (kể cả đại biểu dự khuyết). - Bầu Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

 • Những vấn đề về tổ chức cơ sở Đoàn

  Những vấn đề về tổ chức cơ sở Đoàn

 • Tổ chức đoàn khối, đoàn ngành, đoàn ở nước ngoài, ban cán sự đoàn, ban công tác thanh niên và đoàn trong các trường đại học

  Tổ chức đoàn khối, đoàn ngành, đoàn ở nước ngoài, ban cán sự đoàn, ban công tác thanh niên và đoàn trong các trường đại học

 • 1-5 of 11<  1  2  3  >