• Loading...
 

Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Đ/c Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

Email: thanhtamtdyb@gmail.com 

2. Đ/c Triệu Trí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh.

Email: loctt88@gmail.com 

3. Đ/c Hà Đức Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Email: haduchai.tdyb@gmail.com