• Loading...
 

Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Đ/c Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn 

Email: haduchai.tdyb@gmail.com 

2. Đ/c Triệu Trí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh.

Email: loctt88@gmail.com 

3. Đ/c Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Email: dongmanhlinhaof@gmail.com

4. Đ/c Dương Thị Vui, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Email: duongthivuihuvc@gmail.com