• Loading...
 

Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và nơi công tác

hiện nay

Điện thoại, Email

1

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư Tỉnh Đoàn -  Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

ĐT: 02163.854.515

      0987.617.551

Email: 
thanhtamtdyb@gmail.com
dtttam.tdyb@yenbai.gov.vn

2

Đỗ Minh Huấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

ĐT: 0915.274.682

       0976.875.895

Email:minhhuantdyb@gmail.com

3

 

Đinh Tiến Hùng

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

ĐT:0974019019

Email: dinhgiabao2010@gmail.com