• Loading...
 

Ban Tuyên giáo

TT

Họ tên

Chức vụ

Liên hệ

1

Thào Thị Thùy Linh 

Trưởng ban

ĐT: 0942.942.102

Email: thuylinh57yb@gmail.com

2

Đỗ Hương Trang

Phó trưởng Ban 

ĐT: 0982.143.887

Email: huongtrangsphn@gmail.com

3

Hà Thị Hạnh

Chuyên viên

ĐT: 0983.040.973

Email: hahanh76tdyb@gmail.com

4

Lại Phương Tuyến

Chuyên viên

ĐT: 0944.919.990

Email: laiphuongtuyen@gmail.com

    5 Nguyễn Hoàng Hạnh Chuyên viên  

Điện thoại: 02163.511.417

Email: bantuyengiaotdyb@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tuoitreyb

https://www.facebook.com/hoilhtnvietnamtinhyenbai