• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-50 of 548<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số: 203-KH/TĐTN-PT 23/03/2020 Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện Luật hôn nhân và gia đình và Luật xuất cảnh, nhập cảnh góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép năm 2020
  Số: 205 -KH/TĐTN-PT 31/03/2020 Kế hoạch Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
  Số: 210 -KH/TĐTN-PT 03/04/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh cho Đoàn viên,thanh niên năm 2020
  Số: 376 -BC/TĐTN-PT 03/04/2020 BÁO CÁO Kết quả Tháng Thanh niên năm 2020
  Số 208-KH/TĐTN-TG 03/04/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XV năm 2020
  Số: 206 -KH/TĐTN-TG 31/03/2020 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Chỉ thị 34 – CT/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  Số: 202 -KH/TĐTN-TG 13/03/2020 Kế hoạch Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19
  Số: 201 -KH/TĐTN-TG 13/03/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thanh thiếu nhi Yên Bái phòng, chống dịch bệnh Covid -19”
  Số 349-QĐ/TĐTN-VP 23/03/2020 Quyết định phê duyệt danh sách các mô hình của các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ theo chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái
  Số: 203-KH/TĐTN-PT 23/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện Luật hôn nhân và gia đình và Luật xuất cảnh, nhập cảnh góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép năm 2020
  Số: 348 - QĐ/TĐTN-UBKT 18/03/2020 Quyết định Thành lập Hội đồng tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2020
  Số: 34 -HD/TĐTN-PT 13/03/2020 Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 182-KH/TĐTN-VP của Tỉnh đoàn Yên Bái
  Số: 35 - HD/UBKT 17/03/2020 Hướng dẫn Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW năm 2020
  Số: 202 -KH/TĐTN-TG 13/03/2020 Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19
  Số: 201 -KH/TĐTN-TG 13/03/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thanh thiếu nhi Yên Bái phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
  Số: 200 -KH/TĐTN-PT 12/03/2020 Kế hoạch + Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020
  Số 990 CV/TĐTN-PT 09/03/2020 Công văn v/v phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020
  Số: 991 - CV/TĐTN-TG 09/03/2020 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới
  Số 197-KH/TĐTN-VP 06/03/2020 Kế hoạch công tác tháng 03 năm 2020
  Số 195-KH/TĐTN-PT 04/03/2020 Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi năm 2020
  Số 985-CV/TĐTN-PT 04/03/2020 Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền triển khai phối hợp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  Số 34-HD/TĐTN-VP 28/02/2020 Hướng dẫn hoạt động câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và người YB trên mạng xã hội và Internet năm 2020
  Số: 32 - HD/TĐTN-TG 11/02/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 3 và quý II/2020
  Số 362-BC/TĐTN-PT 03/03/2020 Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo và triển khai các hoạt động tuần thứ nhất "Tháng Thanh niên năm 2020
  Số: 33 - HD/TĐTN -VP 28/02/2020 H ướng dẫn Tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2020
  số 975-CV/TĐTN-PT 25/02/2020 Công văn về việc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19
  Số 190-KH/TĐTN-VP 14/02/2020 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
  Số: 187 - KH/TĐTN-PT 13/02/2020 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2020
  Số: 188 -KH/TĐTN-PT 13/02/2020 Kế hoạch tổ chức khởi động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2020
  Văn bản Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI năm 2020 14/02/2020 Tập văn bản Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI năm 2020
  Số 189 -KH/TĐTN - TG 14/02/2020 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giờ ra chơi trường em
  Số: 960 - CV/TĐTN-VP 14/02/2020 Công văn về việc thành lập Đội phản ứng nhanh phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
  Công văn số 957-CV/TĐTN-TG 12/02/2020 Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền triển khai phối hợp phòng chống khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh khác
  Số 05 -CT/UBH-BKT 07/02/2020 Chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái năm 2020
  Số: 04 -CTr/UBH 07/02/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Số: 03 -CT/UBH 07/02/2020 Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020
  Số 334-QĐ/TĐTN-VP 07/02/2020 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2020
  Số 185-KH/TĐTN-VP 06/02/2020 Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2020
  Số 18 CTr/TĐTN-VP 15/01/2020 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
  Số: 178 -KH/TĐTN-PT 08/01/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ I, năm 2020
  Số 948-CV/TĐTN-PT 04/02/2020 Công văn về việc đăng ký triển khai xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ năm 2020
  Số 182-KH/TĐTN-VP 20/01/2020 KH thực hiện chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính tị của tỉnh năm 2020
  947-CV/TĐTN-TG 01/02/2020 Công văn về việc triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra
  TÀI LIỆU HỘI NGHỊ ỦY BAN HLHTN VN TỈNH YB LẦN 3 (DỰ THẢO) 02/01/2020 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ ỦY BAN HLHTN VN TỈNH YB LẦN 3 (DỰ THẢO)
  Số 890-CV/TĐTN-TG 03/12/2019 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái
  Số 891-CV/TĐTN-TG 03/12/2019 Công văn về việc triển khai cuộc thi ảnh giữ gìn khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ
  169-KH/TĐTN-TG 29/11/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) với chủ đề "Tuổi trẻ Yên Bái sắt son niềm tin với Đảng"
  153-KH/TĐTN-TG 19/07/2019 Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024
  183-QĐ/TĐTN-VP 20/03/2019 Quyết đinh khen thưởng "Học sinh 3 tốt" tỉnh 2019
  184-QĐ/TĐTN-VP 20/03/2019 Quyết đinh khen thưởng "Học sinh 3 rèn luyện" câp tỉnh 2019