• Loading...
 
 • Hệ thống văn bản

 • Nội dung tìm kiếm:

  1-50 of 461<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  Số 696 -CV/TĐTN-PT 18/06/2019 Công văn về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
  Số: 148 - QĐ/TĐTN-VP 16/11/2018 Về việc ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”
  Số: 143 -KH/TĐTN-PT 11/06/2019 Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2019 - 2022
  Số: 31- KH/UBH 10/06/2019 Kế hoạch tổ chức các chương trình chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Số 142-KH/TĐTN-VP 10/06/2019 Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2019
  Số 141-KH/TĐTN-TG 07/06/2019 Kế hoạch tập huấn tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em và kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
  Số: 686 -CV/TĐTN-PT 05/06/2019 Công văn v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới 2019
  Số 137 KHPH/TĐTN-HLHPN 31/05/2019 Kế hoạch tổ chức hội thi Nữ thanh niên duyên dáng năm 2019
  Số 681-CV/TĐTN-PT 03/06/2019 V/v tăng cường công tác tuyên truyền triển khai phối hợp phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
  Số: 563-CV/TĐTN-PT 20/03/2019 V/v đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề xuất các ý tưởng, sáng kiến năm 2019
  Số 674-CV/TĐTN-TG 28/05/2019 Công văn về việc triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
  Số 26-HD/TĐTN-TG 27/05/2019 Hướng dẫn tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2019
  Số: 675 - CV/TĐTN-TG 28/05/2019 Công văn v/v tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019
  Số:135-KH/TĐTN-PT 09/05/2019 Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng công trình “Con đường em đến trường” chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Số: 190 - QĐ/TĐTN-VP 29/03/2019 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc năm 2019
  Số: 668 -CV/TĐTN-PT 23/05/2019 Công văn V/v triển khai đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2019”
  Số 666-CV/TĐTN-TG 23/05/2019 Công văn v/v triển khai chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp xe"
  Số 637-CV/TĐTN-TG 04/05/2019 Công văn V/v triển khai chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2019
  Số: 231 - BC/TĐTN-VP 21/05/2019 Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019
  Số 655-CV/TĐTN-PT 17/05/2019 V/v tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019
  Số 658-CV/TĐTN-VP 20/05/2019 V/v giới thiệu điển hình xét giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2019
  Số: 130 - KH/TĐTN-PT 02/05/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019 và khởi công trình “Con đường em đến trường”
  Số: 129 -KH/TĐTN-PT 02/05/2019 Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
  05NQ/TĐTN-VP 28/04/2019 Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên giai đoạn 2019 - 2022
  Số:591CV/TĐTN – TG 10/04/2019 Công văn V/v đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2019
  Số: 593 CV/TĐTN – TG 10/04/2019 Công văn V/v tuyên truyền, chấn chỉnh thực hiện các quy định trong việc cưới, việc tang trên địa bàn”
  Số: 585CV/TĐTN - TG 08/04/2019 Công văn về việc triển khai giải báo chí về công tác Đoàn năm 2019
  22 -HD/TĐTN-PT 10/04/2019 Hướng dẫn Triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019
  595-CV/TĐTN - PT 10/04/2019 Công văn V/v thực hiện Kết luận 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ
  120 KH/TĐTN - TG 09/04/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi thiếu nhi Yên Bái tìm hiểu Di chúc của Bác Hồ và Liên hoan thiếu nhi các dân tộc thiểu số năm 2019
  585-CV/TĐTN-TG 08/04/2019 V/v triển khai Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
  Số: 54 CV/ HĐĐTW 03/04/2019 Công văn về việc chọn cử Đại biểu tham gia trại hè thiếu nhi tại Nhật Bản
  Số: 112 KH/TĐTN-TG 15/04/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XIV - năm 2019
  Số: 114 -KH/TĐTN-PT 25/03/2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người và phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi năm 2019
  Số: 27 - KH/UBH 29/03/2019 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  Số: 179-QĐ/TĐTN-VP 15/03/2019 Quyết định Phê duyệt danh sách các mô hình của các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái
  Số: 166- QĐ/TĐTN-VP 07/01/2019 Quyết định Thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ năm 2019
  Số: 115-KH/TĐTN-PT 25/03/2019 Kế hoạch Thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2019
  Thể lệ Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2019 14/03/2019 Thể lệ Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2019
  Số: 110 -KHPH/TĐTN-HDNT 14/03/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2019
  số 116 KH/TĐTN - TG 29/03/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019
  Số: 21 - HD/TĐTN-TG 29/03/2019 Hướng dấn Thành lập Câu lạc bộ thanh niên tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái trên mạng xã hội và internet
  Số: 20 - HD/TĐTN-TG 15/03/2019 Hướng dẫn Triển khai các hoạt động “Tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” năm 2019
  Số: 536-CV/TĐTN-PT 04/03/2019 Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua 4 nhất trong đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ năm 2019
  Chuyên đề chỉ thị 05 05/03/2019 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM, TRUNG THỰC, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM
  Chuyên đề chỉ thị 05 05/03/2019 CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH THIẾU NHI
  Số: 102 KH/TĐTN - TG 25/02/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
  Số: 539-CV/TĐTN-PT 04/03/2019 Công văn “V/v tập trung tuyên truyền, phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Yên Bái”
  Số: 535 - CV/TĐTN-PT 01/03/2019 Công văn “V/v tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm 2019"
  Số: 534-CV/TĐTN-PT 28/02/2019 Công văn “V/v triển khai đồng loạt ngày Chủ nhật xanh thu gom rác thải và xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn các xã nông thôn mới năm 2019”