• Loading...
 

Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

1. Danh sách các đồng chí thường trực Đoàn khối Doanh nghiệp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Minh Phương

Bí thư

 0977.606.825

2

Nguyễn Tuấn Dũng

Phó Bí thư

 ĐT: 0968828681

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc (Tổng số 40)

* Đoàn Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng

* Đoàn Công ty Chè Yên Bái

* Đoàn Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ

Đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường và công trình đô thị Yên Bái

* Đoàn Công ty Xăng dầu Yên Bái

* Đoàn Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Lâm Nông sản thực phẩm Yên Bái

*  Đoàn Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ II tỉnh Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Khoáng sản Viglacera

* Đoàn Công ty CP Vận tải thuỷ bộ Yên Bái

* Đoàn Công ty CP xây dựng giao thông Yên Bái

* Đoàn Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Xây dựng số II tỉnh Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Yên Bái

* Đoàn Công ty CP vật liệu xây dựng Yên Bái

* Đoàn Công ty CP HAPACO Yên Sơn

* Đoàn Công ty CP Dược phẩm Yên Bái

* Đoàn Công ty TNHH tổng công ty Hoà Bình Minh

* Chi đoàn Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Đào tạo Đồng Tâm

* Đoàn Viễn Thông Yên Bái

* Chi đoàn Bưu điện tỉnh Yên Bái

Đoàn Công ty Điện lực Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

* Đoàn Công ty CP Thuỷ điện Thác Bà

* Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Văn Chấn

* Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao

* Chi đoàn Công ty Bảo Minh Yên Bái

* Chi đoàn Công ty CP Thương mại, Du lịch và Đầu tư Yên Bái

* Chi đoàn Công ty CP Lương thực Yên Bái

Chi đoàn Công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng Yên Bái

Chi đoàn Công ty CP Xây lắp Thuỷ lợi thuỷ điện Yên Bái

* Chi đoàn Công ty CP kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái

* Chi đoàn Công ty cổ phần May xuất khẩu Yên Bái

* Chi đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái

* Chi đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái

Chi đoàn Công ty kinh doanh Than Tây Bắc

* Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

*  Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ I tỉnh Yên Bái

Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên cấp nước Yên Bái