• Loading...
 

Đoàn Công an tỉnh

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Minh Tuấn

Bí thư

ĐT: 0986.381.479

2

Lò Thị Linh Phương

Phó Bí thư

ĐT: 0973.999.113