• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Đoàn Công an tỉnh

Danh sách các đồng chí Bí thư, phó bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Minh Tuấn

Bí thư

ĐT: 0986.381.479

2

Lò Thị Linh Phương

Phó Bí thư

ĐT: 0973.999.113