• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

ĐT: 02163.867.237

Danh sách các đồng chí trợ lý Đoàn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Thư

Trợ lý

ĐT: 0969.89.1987

Email: thudatto@gmail.com