• Loading...
 

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh

ĐT: 02163.867.237

Trợ lý thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Thư

Trợ lý công tác thanh niên BCH quân sự tỉnh

ĐT: 0969.89.1987

Email: thudatto@gmail.com