• Loading...
 

Huyện đoàn Mù Cang Chải

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0293.878.186

Email: huyendoanmcc@gmail.com

1. Các đồng chí thường trực huyện đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Giàng A Ly

Bí thư

 ĐT: 0375.795.789

2

Hà Vân Kiều

Phó Bí thư

 ĐT: 0966.327.192

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc (Tổng số 36)

* Đoàn Thị Trấn

* Đoàn xã Chế Cu Nha

* Đoàn xã Dế Xu Phình

* Đoàn xã Kim Nọi

* Đoàn xã Hồ Bốn

* Đoàn xã La Pán Tẩn

* Đoàn xã Nâm Có

* Đoàn xã Cao Phạ

* Đoàn xã Lao Chải

* Đoàn xã Púng Luông

* Đoàn xã Chế Tạo

* Đoàn xã Khao Mang

* Đoàn xã Mồ Dề

* Đoàn xã Nậm Khắt

* Chi đoàn Dân Đảng

* Chi đoàn Văn phòng Uỷ Ban

* Chi đoàn Nông Lâm Nghiệp

* Chi Đoàn Công An

* Chi đoàn Trung Tâm Y Tế

* Chi đoàn Bệnh Viện Đa Khoa

* Chi đoàn Ngân Tài

* Chi đoàn BCH Quân Sự

* Chi đoàn Đài TT - TH

* Chi đoàn Toà án – Kiểm Sát

* Chi đoàn Phòng GD&ĐT

* Chi đoàn Phòng VH - TT

* Chi đoàn Kinh Tế Hạ Tầng

* Chi đoàn BQL Rừng Phòng Hộ

* Đoàn Trường THPT

* Đoàn Trường PTDT Nội Trú

* Đoàn Trường Khao Mang

* Đoàn Trường Cao Phạ

* Đoàn Trường TTGDTX-HNDN  huyện

* Đoàn Trường Nậm Có

* Đoàn Trường Lê Văn Tám

* Đoàn Trường Lao Chải