• Loading...
Trang Thông tin Tỉnh Đoàn Yên Bái đang trong quá trình nâng cấp!
 

Đoàn khối các cơ quan tỉnh

ĐT: 02163.853.311

1. Danh sách các đồng chí thường trực Đoàn khối các cơ quan tỉnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đồng Mạnh Linh

Bí thư

ĐT: 0945.33.0000

Email: 

2

 

Phó Bí thư

 

2. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc