• Loading...
 

Sáng ngày 06/6/2018. Tại Hội trường khối Dân vận huyện ủy Lục Yên, Huyện đoàn Lục Yên đã tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.